1,024 views

Karaoke: Dòng Sông Yêu Thương

Dòng Sông Yêu Thương
Pastor Huỳnh Christian Timothy
21/02/2017

Les Flots du Danube (Waves of Danube)
Composer: Iosif Ivanovici

Tiếng Hát Huỳnh Christian Priscilla
https://od.lk/f/MV8xNTEwOTY1ODJf

Nhưng ai uống nước Ta sẽ ban cho người ấy, thì sẽ chẳng khát nữa. Nước Ta sẽ ban cho người ấy sẽ thành một nguồn nước trong người ấy, tuôn trào vào trong sự sống đời đời.” (Giăng 4:14).

Một dòng yêu thương
Sông sự sống tuôn tràn trong tôi
Cuốn bao phiền ưu bao đau buồn vào cõi xa vời

Một dòng yêu thương
muôn đời vẫn không cạn nước sống
Tưới linh hồn tôi ơn nhiệm mầu từ cõi thiên đàng

Sóng lớp lớp, sóng lớp lớp, sóng đem niềm vui
Đem hoan ca trong tâm linh sóng lan mọi nơi
Sông thiêng liêng sông yêu thương thiết tha ơn Trời
Sóng dâng trong lòng tôi không ngừng

Sóng lớp lớp, sóng lớp lớp, sóng đem niềm vui
Đem hoan ca trong tâm linh sóng lan mọi nơi
Sông thiêng liêng sông yêu thương thiết tha ơn Trời
Sóng dâng trong lòng tôi không ngừng

Dù thời gian qua
Ân tình Chúa không dời thay
Phủ che hồn tôi
Đưa tôi vào bờ bến an lành

Ân tình Chúa đã ban cho đời đời
Khi Ngài cam chết thay tôi hôm nào
Cho lòng tôi mãi bâng khuâng mong chờ
Mong ngày Jesus hiện ra giữa trời

Ân tình Chúa đã ban cho đời đời
Khi Ngài cam chết thay tôi hôm nào
Cho lòng tôi mãi bâng khuâng mong chờ
Mong ngày Jesus hiện ra giữa trời

Dù đời đôi khi
mang lại những cơn sầu đau
Chúa luôn gần bên
Tay nhân từ xóa vết thương lòng

 

Tải xuống lời bài hát
https://od.lk/f/MV8xNTA2NzIwNzBf

Tải xuống nhạc đệm
https://od.lk/f/MV8xNTEwOTY1ODJf

Tải xuống karaoke video
https://od.lk/f/MV8xNTEwOTY4NDZf

Tải xuống karaoke video với tiếng hát Huỳnh Christian Priscilla
https://od.lk/f/MV8xNTUwMjcyOTRf

Share This:

Comments are closed.