1,063 views

Karaoke: Cùng Một Tình Yêu Trong Chúa

Nguồn: https://youtu.be/UzSiV1T4l-s

Nguồn: https://youtu.be/Wj0FiB8Wr_I

Cùng Một Tình Yêu Trong Chúa
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu “Say You Will” của Tokyo Square
28/05/2017

Tiếng Hát Huỳnh Christian Priscilla
https://od.lk/f/MV8xNTUxMDcyNzVf

Cùng một lòng, một tình yêu thương,
cùng nhau sống an vui trong nhà Chúa.
Hãy yêu nhau thật lòng!
Hãy luôn luôn vì người!
Đừng để cho tâm linh ta mòn mỏi.

Này là Lời dạy ta yêu nhau.
Đừng cay đắng chi nhau! Xin cùng nhớ!
Thứ tha nhau mọi điều, chúc cho nhau lời lành
Đời chỉ vui khi vâng theo Lời Ngài.

Hãy sống với tình yêu Cha ban!
Chúa yêu ta tình Ngài bao thiết tha!
Nhớ lấy nhé! Tình Cha trong ta
Giúp ta yêu tình không gian dối.

Đừng giận hờn, đừng xem khinh nhau.
Đừng bêu rếu chi nhau! Xin cùng nhớ!
Hãy yêu nhau thật lòng, chứ không yêu bằng lời!
Đời chỉ vui khi vâng theo Lời Ngài.

Hãy sống với tình yêu Cha ban!
Chúa yêu ta tình Ngài bao thiết tha!
Nhớ lấy nhé! Tình Cha trong ta
Giúp ta yêu tình không gian dối.

Đừng giận hờn, đừng xem khinh nhau.
Đừng bêu rếu chi nhau! Xin cùng nhớ!
Hãy yêu nhau thật lòng, chứ không yêu bằng lời!
Đời chỉ vui khi vâng theo Lời Ngài.

Này là Lời dạy ta yêu nhau.
Đừng cay đắng chi nhau! Xin cùng nhớ!
Thứ tha nhau mọi điều, chúc cho nhau lời lành
Đời chỉ vui khi vâng theo Lời Ngài.

Hãy sống với tình yêu Cha ban!
Chúa yêu ta tình Ngài bao thiết tha!
Nhớ lấy nhé! Tình Cha trong ta
Giúp ta yêu tình không gian dối.

Đừng giận hờn, đừng xem khinh nhau.
Đừng bêu rếu chi nhau! Xin cùng nhớ!
Hãy yêu nhau thật lòng, chứ không yêu bằng lời!
Đời chỉ vui khi vâng theo Lời Ngài.

Hãy yêu nhau thật lòng, chứ không yêu bằng lời!
Đời chỉ vui khi vâng theo Lời Ngài.
Hãy yêu nhau thật lòng, chứ không yêu bằng lời!
Đời chỉ vui khi vâng theo Lời Ngài.

Với một số máy, sau khi bấm vào nối mạng để tải xuống, xin tìm bài trong folder “download”

Tải xuống lời bài hát:
https://od.lk/f/MV8xNTUwNTU3MDlf

Tải xuống nhạc đệm:
https://od.lk/f/MV8xNTUwNTU3MThf

Tải xuống karaoke video:
https://od.lk/f/MV8xNTUwMzMzNjlf

Tải xuống audio với tiếng hát Huỳnh Christian Priscilla:
https://od.lk/f/MV8xNTUxMDcyNzVf

Tải xuống karaoke video với tiếng hát Huỳnh Christian Priscilla:
https://od.lk/f/MV8xNTUxMDcyMDFf

Share This:

Comments are closed.