1,190 views

Karaoke: Con Xin Luôn Vâng Lời

Nguồn: https://youtu.be/236XiRQ0EMs

Nguồn: https://youtu.be/-BG9y6lJnvI

Con Xin Luôn Vâng Lời
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu “Mưa” của Văn Phụng
02/09/2017

Cha yêu ta vô cùng
Nên Thiên Chúa Ngôi Lời
Mang thân xác con người
Hy sinh cứu ta về
Thay ta chết treo trên thập hình

Bao năm qua trong đời
Ta hư mất trong tội
Nhưng Thiên Chúa nhân từ
Yêu ta cứu ta về
Cho ta sống vui trong an lành

Ôi! Cha yêu thương hằng chăm sóc ta luôn
Mong ta trung kiên và theo bước Jesus
Tin yêu, vững lòng, không theo ý mình
Nhưng theo ý Ngài: Lời Cha

Ơn yêu thương cao vời
Ơn ban xuống cho đời
Ơn thương xót cứu người
Đem chân lý cho người
Ơn tha thứ bao nhiêu tội tình

Con xin luôn vâng lời
Cha tôn kính trên trời
Noi theo bước Jesus
Con vui sống trong đời
Trông mong Chúa Jesus từng giờ

Cha yêu ta vô cùng
Nên Thiên Chúa Ngôi Lời
Mang thân xác con người
Hy sinh cứu ta về
Thay ta chết treo trên thập hình

Bao năm qua trong đời
Ta hư mất trong tội
Nhưng Thiên Chúa nhân từ
Yêu ta cứu ta về
Cho ta sống vui trong an lành

Ôi! Cha yêu thương hằng chăm sóc ta luôn
Mong ta trung kiên và theo bước Jesus
Tin yêu, vững lòng, không theo ý mình
Nhưng theo ý Ngài: Lời Cha

Con xin luôn vâng lời
Cha tôn kính trên trời
Noi theo bước Jesus
Con vui sống trong đời
Trông mong Chúa Jesus từng giờ

Với một số máy, sau khi bấm vào nối mạng để tải xuống, xin tìm bài trong folder “download”

Tải xuống lời bài hát: https://od.lk/f/MV8xNTc3MTY1ODVf

Tải xuống nhạc đệm: https://od.lk/f/MV8xNTc3MTY5MjNf

Tải xuống karaoke video: https://od.lk/f/MV8xNTc3MTY3NzJf

Youtube karaoke: https://youtu.be/236XiRQ0EMs

Tải xuống tiếng hát Huỳnh Christian Priscilla: https://od.lk/f/MV8xNTc4NjEyMTBf

Tải xuống karaoke video hát Huỳnh Christian Priscilla: https://od.lk/f/MV8xNTc4NjEyMDZf

Youtube karaoke tiếng hát Huỳnh Christian Priscilla: https://youtu.be/-BG9y6lJnvI

Share This:

Comments are closed.