6,245 views

Hỏi & Đáp: Thủ Dâm

Hỏi:

Chú ơi! con có một số thắc mắc mong chú cho lời khuyên, hiện con là một thanh thiếu niên mới lớn nên sự phát triển về thể chất, tâm lý lẫn sinh lý vào thời điểm này rất mạnh nên có dẫn đến những ham muốn quan hệ nam nữ nên con đã rất nhiều lần chọn giải pháp tự thỏa mãn (thủ dâm). Nhưng con lo lắng, điều này là hoạt động giải toả sinh lý bình thường hay có tội không thưa chú? Nếu điều này là tội lỗi thì con phải làm sao khi giác quan, ý nghĩ dục vọng bất ngờ ập đến mà không chiến thắng được thì lại chọn hành động thỏa mãn như trên? Mong chú giúp con!

Đáp:

Thủ dâm là một hình thức tội lỗi và là cám dỗ về tình dục mạnh nhất đối với tất cả mọi người, vì nó bắt đầu từ nhu cầu sinh lý của cơ thể và sự suy nghĩ trong tâm trí. Chỉ có một giải pháp duy nhất để con thoát khỏi sự phạm tội, là kêu cầu danh Chúa, và một giải pháp duy nhất để con tránh sự cám dỗ, là nhân danh Chúa xua đuổi nó. Mỗi khi ý muốn thủ dâm đến, con lập tức:

1. Kêu cầu danh Chúa để được cứu. Con kêu cầu như sau: Kính lạy Đức Chúa Jesus Christ, xin hãy cứu con ra khỏi sự ham muốn tà dâm, ham muốn thủ dâm. Con cảm tạ ơn Ngài. A-men!

2. Nhân danh Chúa để xua đuổi cám dỗ đến từ Ma Quỷ. Con nói: Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, ta truyền cho Sa-tan, các tà linh, và sự cám dỗ thủ dâm phải lui ra khỏi ta. A-men!

3. Tiếp liền theo, tìm nơi yên tỉnh để cầu nguyện với Chúa. Con mở đầu bằng những lời tôn vinh và cảm tạ. Tâm trí con nghĩ đến những gì cao trọng và tuyệt vời của Chúa thì con cất lời tôn vinh. Tâm trí con nghĩ đến những gì Chúa đã làm cho con thì con cất lời cảm tạ. Sau đó, chính Đức Thánh Linh sẽ mở môi miệng con để con cất lên những lời cầu nguyện khác, đẹp ý Chúa.

Con có thể thay thế chữ “thủ dâm” bằng tên của tất cả các loại cám dỗ và tội lỗi khác, mỗi khi con đối diện với chúng. Sau nhiều lần đối phó với cám dỗ và tội lỗi như vậy, thì con sẽ không còn bị chúng quấy rầy nữa.

Luôn luôn nhớ rằng, con là con của Chúa. Con:

1. Làm việc gì cũng phải vì sự vinh quang của Thiên Chúa: “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh quang của Thiên Chúa mà làm” (I Cô-rinh-tô 10:31).

2. Làm việc gì cũng tạ ơn Chúa: “Phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Thiên Chúa trong Đấng Christ Jesus đối với anh em là như vậy” (
I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18)

3. Không làm những việc có hình thức tội lỗi: “Bất cứ việc gì tựa như điều ác, thì phải tránh đi” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:22)

4. Không làm việc gì mình không tin chắc là việc đó đúng với Thánh Kinh: “phàm làm điều chi không bởi đức tin thì điều đó là tội lỗi” (Rô-ma 14:23).

5. Phải dùng sức toàn năng của Chúa để quản trị tội lỗi: “tội lỗi rình đợi trước cửa, thèm ngươi lắm; nhưng ngươi phải quản trị nó” (Sáng Thế Ký 3:7). “Qua Đấng Christ là Đấng ban thêm sức cho tôi, tôi làm được mọi sự” (Phi-líp 4:13).

6. Luôn luôn kêu cầu danh Chúa để được cứu ra khỏi cám dỗ và tội lỗi “Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác” (Ma-thi-ơ 6:13). “Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu” (Rô-ma 10:13).

7. Luôn luôn dùng danh Chúa để trừ quỷ và xua đuổi những sự cám dỗ đến từ chúng: “Và những dấu hiệu này sẽ theo những kẻ tin: Trong danh Ta họ sẽ đuổi quỷ” (Mác 16:17). “Vậy hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỷ, thì nó sẽ lánh xa anh em” (Gia-cơ 4:7).

Chúc con có một đời sống đắc thắng trong Đức Chúa Jesus Christ.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy

Share This:

Comments are closed.