3,304 views

Hỏi & Đáp: Tại Sao Viết Hoa Chữ “Ngày Thứ Bảy?”

Huỳnh Christian Timothy

Hỏi:

Xin hỏi, tại sao các chữ “ngày thứ bảy” (the seventh day) trong Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012 đều viết hoa?

Đáp

Một Vài Từ Ngữ Liên Quan đến Ngày Thứ Bảy

Trước hết, chúng ta cần phân biệt các từ ngữ sau đây trong tiếng Hê-bơ-rơ:

1. Số 7 (seven) trong tiếng Hê-bơ-rơ: là “שֶׁבַע,” phiên âm sang tiếng Việt là “sa-ve,” mã số Strong là H7651 [1].

Sáng Thế Ký 5:8“Sau khi Sết sinh Ê-nót rồi, còn sống được tám trăm lẻ bảy năm, sinh con trai con gái.”

Gen 5:8 “And Seth lived after he begat Enos eight hundred and seven years, and begat sons and daughters: ”

Gen 5:7ויחיH2421 שׁתH8352 אחריH310 הולידוH3205 אתH853 אנושׁH583 שׁבעH7651 שׁניםH8141 ושׁמנהH8083 מאותH3967 שׁנהH8141 ויולדH3205 בניםH1121 ובנות׃H1323

2. Thứ bảy (seventh) trong tiếng Hê-bơ-rơ: là “שְׁבִיעִי,” phiên âm sang tiếng Việt là “sê-vi-i,” mã số Strong là H7637 [2]. Khi có thêm mạo từ chỉ định “הthành “השׁביעי” và đi chung với chữ ngày thì có nghĩa là “ngày Thứ Bảy.”

Xuất Ê-díp-tô Ký 20:10“…nhưng ngày Thứ Bảy là ngày Sa-bát của Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của ngươi; ngươi sẽ không làm công việc gì: ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, và súc vật của ngươi, hoặc khách ở trong các cửa của ngươi.”

Bấm vào đây để đọc tiếp: http://biengiao.timhieutinlanh.net/?p=511

Share This:

Comments are closed.