2,257 views

Hỏi & Đáp: Sự Chết của Người Không Tin Chúa

Huỳnh Christian Timothy

Hỏi:

Kính gửi anh Tim:

Sự chết thứ nhất và sự chết thứ hai của người bất nghĩa (người không được cứu):

Ngày nay khi người bất nghĩa chết thì thân xác (xác ra từ đất) trở về bụi đất, “xác linh” (xác ra từ trời) trở về với Thiên Chúa còn linh hồn thì bị đưa vào tạm giam trong Hades (địa ngục).

Đến ngày chung thẩm, thân xác hiệp với linh hồn được sống lại. Lúc này người bất nghĩa trong thân xác phục sinh nhận biết thế giới linh nhưng không thể “rờ đụng” được vì không có “xác linh”. Nếu cho rằng cả tâm thần đều bị Chúa thâu lại thì khi ra trước tòa án trắng họ làm sao nhận biết Chúa phán gì, xét gì bởi họ đâu có “phần thuộc linh” để nhận biết thế giới linh? Ví dụ trước đây em có rủa một người với những lời lẽ cay độc, sau đó anh ta bị bệnh nên vừa mù vừa điếc. Dù vậy, hình ảnh khuôn mặt em cùng những lời nói ấy đã khắc ghi trong tâm trí anh ta như mới vừa hôm qua đây thôi, anh ta nhớ rõ mồn một. Tuy nhiên, ngay giờ này, em đang đứng trước mặt anh ta đây, cho dù em có khóc lóc, kêu gào van xin anh ta tha thứ đi nữa, thử hỏi anh ta có thấy gì không? có nghe gì không?

Đáp:

Tất cả mọi người được sinh ra trong cuộc đời này đều được sinh ra trong sự chết, vì bị di truyền bản chất tội và hậu quả của sự phạm tội từ A-đam!

Sự chết đó gọi là sự chết thứ nhất với các đặc tính như sau:

1. Thân thể thiêng liêng là tâm thần bị cắt đi mối tương giao với Thiên Chúa. Bị cắt đi mối tương giao với Thiên Chúa không có nghĩa là không còn ý thức về Thiên Chúa, không còn nghe Thiên Chúa phán, mà chỉ là, không còn được ở trong mối tương giao phước hạnh với Thiên Chúa, không còn tiếp tục hiểu biết về Thiên Chúa.

Vì không còn được tương giao với Thiên Chúa nên không thể thờ phượng Thiên Chúa. Dĩ nhiên, một người vẫn có thể sấp mình thờ lạy Thiên Chúa, dâng các lễ vật lên Ngài, kêu cầu Ngài, nhưng Thiên Chúa không tiếp nhận sự thờ phượng của tội nhân.

Từ đó, tâm thần tương giao với ma quỷ, tin cậy và tôn thờ ma quỷ, học biết những điều độc ác sâu nhiệm của ma quỷ (Khải Huyền 2:24).

2. Bản ngã, tức linh hồn, bị Thiên Chúa rủa sả, giáng hình phạt, không được chiêm ngưỡng Thiên Chúa, không còn giống như Thiên Chúa, mà trở nên gian ác, xấu xa! Từ đó, linh hồn không còn biết yêu thương và tha thứ theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời.

3. Thân thể vật chất là xác thịt không có năng lực của Thiên Chúa, trở nên già yếu, bệnh tật, rồi phân rẽ khỏi tâm thần và linh hồn, trở về nguyên thể là bụi của đất, tức là các nguyên tố vật chất. Sự phân rẽ ấy được gọi là cái chết của xác thịt. Khi sự chết của xác thịt xảy ra, tâm thần trở về cùng Đức Chúa Trời, xác thịt trở về cùng bụi đất, linh hồn vào âm phủ, chờ ngày thân thể xác thịt được phục sinh và bị Đức Chúa Trời phán xét.

Trong ngày phán xét chung cuộc: Thân thể xác thịt của người không tin Chúa sẽ được phục sinh thành một thân thể siêu vật chất, như thân thể phục sinh của Đức Chúa Jesus Christ. Nghĩa là, thân thể ấy vẫn ra từ các hạt vật chất đã tạo thành thân thể trước kia, nhưng sẽ trở thành siêu vật chất, vừa có thể sinh hoạt trong thế giới vật chất, vừa có thể sinh hoạt trong thế giới thuộc linh. Linh hồn sẽ cư ngụ trong thân thể phục sinh ấy mà ra trước tòa phán xét của Đức Chúa Trời.

Tòa phán xét của Đức Chúa Trời được diễn ra ngoài thế giới vật chất, vì lúc ấy, trời cũ đất cũ đã qua đi (Khải Huyền 20:11-15):

11 Rồi, tôi thấy một ngai trắng, lớn và Đấng ngự trên ngai. Đất và trời trốn khỏi mặt Ngài, chẳng còn thấy chỗ của chúng nữa.

12 Tôi thấy những kẻ chết, nhỏ lẫn lớn, đứng trước Đức Chúa Trời. Có những sách mở ra. Lại có một sách khác là Sách Sự Sống được mở ra. Những kẻ chết bị phán xét tùy theo những việc họ đã làm và đã được ghi lại trong những sách ấy.

13 Biển đã giao lại những kẻ chết trong nó. Sự chết và âm phủ cũng đã giao lại những kẻ chết trong chúng. Mỗi người bị phán xét tùy theo những việc họ đã làm.

14 Sự chết và âm phủ bị ném vào hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai.

15 Bất cứ kẻ nào không tìm thấy được chép trong Sách Sự Sống thì bị ném vào hồ lửa.

Chúng ta chú ý đến chi tiết này: “Đất và trời trốn khỏi mặt Ngài, chẳng còn thấy chỗ của chúng nữa.” Tức là, khi ấy thế giới vật chất đã trải qua một sự bùng nổ nguyên tử dữ dội. Tất cả các nguyên tử trong thế giới vật chất đều nổ tung như lời tiên tri trong II Phi-e-rơ 3:10:

Bấy giờ các từng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tán, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả.”

Vì lúc ấy thế giới vật chất đã tiêu tán (chỉ còn lại các hạt vật chất) cho nên chúng ta biết hỏa ngục, tức hồ lửa, cũng không thuộc về thế giới vật chất!

Dù không có phần tâm thần nhưng toàn bộ ký ức của người không tin Chúa vẫn y nguyên trong linh hồn. Câu chuyện do Đức Chúa Jesus Christ kể lại về người giàu không tin Chúa, sau khi chết, bị tạm giam nơi âm phủ (Lu-ca 16:19-31), cho chúng ta biết, linh hồn không tin Chúa sau khi ra khỏi xác thịt và tâm thần, vẫn có ký ức, tức là vẫn nhớ, và vẫn có ý thức, vẫn có suy luận. Người nhà giàu vẫn nhớ ra mình còn các anh em đang sống trong tội, chưa chết. Ông ta suy luận: Nếu La-xa-rơ sống lại, đến nhà ông ta kể lại chuyện dưới âm phủ, thì có thể các anh em của ông sẽ ăn năn mà không bị hư mất như ông. Ông ta quyết định: Kêu cầu Áp-ra-ham khiến cho La-xa-rơ sống lại! Chúng ta thấy, linh hồn không tin Chúa vẫn có ý thức đạo đức, ý chí, cùng các chức năng nhận thức, phân tích, suy luận, và cảm giác; vì mỗi linh hồn là một thực thể có thân vị [1]. Linh hồn phạm tội bị tạm giam trong âm phủ hoặc ra trước tòa phán xét chung cuộc, dù không có tâm thần để có thể tương giao với Thiên Chúa và tiếp tục biết thêm về Thiên Chúa, nhưng vẫn có ý thức và ký ức về tất cả những gì đã từng nhờ tâm thần mà nhận thức được.

Sự so sánh sau đây tạm giúp cho chúng ta hiểu về chức năng của tâm thần.

Giả sử, máy vi tính của chúng ta có chức năng tự động kết nối Internet, nhờ đó, chúng ta có thể ngồi một chỗ mà học hỏi, hiểu biết về mọi sự. Chúng ta có thể tải xuống nhiều tài liệu, phim, ảnh, âm thanh, để đọc, xem, và nghe. Nếu vì một biến cố nào đó, máy vi tính của chúng ta không còn chức năng kết nối với Internet nữa, thì máy vi tính của chúng ta vẫn còn nguyên tất cả những gì đã từng thu thập được trên Internet để cho chúng ta sử dụng.

Người bị chết thuộc linh khác với người được tái sinh thuộc linh ở chỗ: không còn được tiếp tục học biết về Thiên Chúa và nhận lãnh các ơn phước từ Thiên Chúa, vì người ấy không còn được tương giao với Thiên Chúa, nhưng tất cả các chức năng khác của linh hồn vẫn y nguyên.

Rất có thể, thân thể phục sinh của người không tin Chúa là một thân thể xinh đẹp như thân thể A-đam và Ê-va trong ngày được sáng tạo, là sự xinh đẹp và vinh quang mà Đức Chúa Trời đã định cho mỗi người trong chương trình sáng tạo của Ngài. Trước tòa phán xét, mỗi việc làm của người ấy bị xét xử và phán án. Rất có thể, cứ mỗi bản án được tuyên phán, thì sự xinh đẹp của thân thể người không tin Chúa bị xấu dần đi. Sự biến dạng ấy nhiều hay ít là tùy thuộc vào sự người ấy phạm nhiều hay ít tội, phạm tội nhẹ hay tội nặng. Chúng tôi dùng chữ “rất có thể” ở đây, vì đó chỉ là sự suy tưởng của chúng tôi, chứ đó không phải là điều được Thánh Kinh giải bày. Tuy nhiên, chúng tôi nghĩ rằng, sự suy tưởng ấy không phải là nghịch lại các lẽ thật của Thánh Kinh.

Hình phạt riêng cho mỗi người không tin Chúa là mỗi người sẽ bị xét xử tùy theo mỗi việc mình làm và nhận lãnh hình phạt cho mỗi việc ấy, bằng cách bị mất đi sự vinh quang mà Đức Chúa Trời vốn dành cho họ (Rô-ma 3:23). Hình phạt chung cho tất cả những ai không tin Chúa là:

Họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh quang của sức mạnh Ngài” (II Tê-sa-lô-ni-ca 1:9.

Đó là sự chết thứ nhì, tức là sự chết đến sau khi họ được phục sinh từ trong sự chết thứ nhất. Sự chết thứ nhất là tạm, sự chết thứ nhì là vĩnh viễn!

Đức Chúa Jesus Christ chịu chết sự chết thứ nhất thay cho chúng ta để chúng ta không bị án phạt của sự chết thứ nhì. Đức Chúa Jesus Christ không hề chịu chết sự chết thứ nhì thay cho cho ai cả! Giáo lý của một vài giáo phái Ân Tứ và Ngũ Tuần dạy rằng, Đức Chúa Jesus Christ phải chịu khổ trong hỏa ngục, chịu ma quỷ hành hạ thay cho loài người, là tà giáo.

Huỳnh Christian Timothy
14.8.2013

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
http://www.mediafire.com/folder/18qyns4flqfbj/2013_hoidap

Ghi Chú

[1] Xem định nghĩa về thực thể và thân vị trong bài này: http://thanhoc.timhieutinlanh.net/?p=332

Share This:

Comments are closed.