3,597 views

Hỏi & Đáp: Sau-lơ cầu Hồn Sa-mu-ên

Hỏi:

Chào chú Tim,

Trong I Samuel 28 có sự kiện Samuel được gọi về qua một bà cốt. Đáng lẽ những việc bói toán gọi hồn này là do tà linh nên con thấy sự kiện này có vẻ không hợp lí, mong chú giải thích cho con.

Con cảm ơn,

Đáp:

1. Thiên Chúa không bao giờ chọn phương cách đồng bóng là sự Ngài gớm ghiếc và lên án để bày tỏ thánh ý của Ngài.
2. Đồng bóng là tôi tớ của Ma Quỷ không có quyền sai khiến, triệu tập linh hồn của tôi tớ Chúa. Mà chúng cũng không có quyền triệu tập linh hồn của người chết nào. Chỉ là những tà linh giả vờ làm linh hồn những người chết để lường gạt những người sống mà thôi. Hiện tượng ma (người chết hiện về) cũng vậy.
3. Thánh Kinh ghi lại câu chuyện Sau-lơ cầu hồn ghi là: “Sau-lơ tưởng đó là Sa-mu-ên.” Và kể từ đó, Thánh Kinh gọi tà linh ấy là Sa-mu-ên theo cách gọi của Sau-lơ.
4. Tà linh có thể mạo danh Sa-mu-ên.
5. Tà linh tiên tri về sự chết của Sau-lơ vào ngày hôm sau, là vì có lẽ chính tà linh ấy sẽ lấy mạng Sau-lơ qua sự kiện khiến cho có người bắn tên trúng vào Sau-lơ.
6. Câu: “Ngày mai ngươi và các con trai ngươi sẽ ở chung một chỗ với ta;” không thể là do Tiên Tri Sa-mu-ên nói, vì chúng ta biết sau khi qua đời Sa-mu-ên ở cùng chỗ với Áp-ra-ham, còn Sau-lơ là tội nhân không ăn năn thì không thể ở chung chỗ với Sa-mu-ên (Lu-ca 16).

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Timothy

Share This:

Comments are closed.