1,223 views

Hỏi & Đáp: Nostradamus và Baba Vanga

HỎI:
 
Cháu cũng thắc mắc về vấn đề tiên tri. Chúa phán rằng không được tin các ông đồng, bà bóng, nhà ngoại cảm, và tiên tri giả.
Cháu có tìm hiểu về 2 nhà tiên tri nổi tiếng là Nostradamus và Baba Vanga. Theo chú thì 2 nhà tiên tri này có phải là tiên tri giả không? Liệu 2 người này có phải sứ giả của Chúa và có đáng tin cậy không? Một số tiên đoán họ đã tiên đoán sai, nhưng một số thì lại dường như ứng nghiệm.
Mong chú hãy giải đáp giúp cháu.

 
ĐÁP:

Họ không phải là con dân của Chúa nên không thể là tiên tri của Chúa. Cháu đừng tốn thời gian với những điều nhảm  nhí như vậy. Các lời tiên tri của họ hay của bất cứ thầy bói nào cũng đều mơ hồ, có thể giải đoán thành hàng ngàn ý khác nhau, để gán cho là ứng nghiệm với một biến cố nào đó. Giống như ném một nắm cát vào một mục tiêu thì phần lớn sẽ trật mục tiêu nhưng cũng có vài hạt cát trúng mục tiêu. Đó là trò lừa của Satan. Chỉ có Thiên Chúa là Đấng biết trước tương lai. Mỗi lời tiên tri trong Thánh Kinh đều cụ thể. Từ nay cho đến khi tận thế, rồi đến thời Vương Quốc Ngàn Năm, rồi đến thời kỳ trời mới đất mới sẽ không còn có một tiên tri nào của Chúa để báo về những sự sẽ xảy ra trong tương lai, vì những lời tiên tri cần thiết đã được ghi đủ trong Thánh Kinh. Từ nay cho đến ngày trời mới đất mới chỉ có tiên tri kêu gọi những kẻ có tội ăn năn và công bố những lời tiên tri đã chép trong Thánh Kinh. Sách Khải Huyền là sách cuối cùng trong Thánh Kinh, ghi chép những lời tiên tri cuối cùng Thiên Chúa ban cho loài người. Chúa nói rõ, không ai được thêm hay bớt điều gì. Cháu nên đọc và nghe toàn bộ các bài giảng tại: www.kytanthe.net

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Timothy

Share This:

Comments are closed.