3,464 views

Hỏi & Đáp: Làm Việc và Đi Lại Trong Ngày Sa-bát

Hỏi:

Cháu cũng có thắc mắc nhờ chú giải đáp:

1. Trong các lần cầu nguyện chú có nói: ‘Nếu chúng con làm gì, đi đâu thì xin Chúa ở cùng.” Cháu được biết trong ngày Sabat thì con cái Chúa ko được đi lại quá 1000 bước chân. Chú chủ trương thực hành việc này như thế nào ah?

2. Việc giữ ngày Sabat là luật của Chúa dành cho tất cả mọi người. Nhưng chú chủ trương một số trường hợp có thể ko giữ cũng được: lính cứu hỏa, bác sĩ,…Cháu muốn hỏi là có chỗ nào trong Thánh Kinh có nói miễn trừ cho các đối tượng này hoặc chỉ là chủ trương của chú?

Mọi thắc mắc cháu chỉ muốn học hỏi để làm đúng điều răn của Chúa. Nguyện Thánh Linh Chúa soi dẫn chú luôn.

Trong tình yêu Đấng Christ!

 

Đáp:

Chính Đức Chúa Jesus Christ phán dạy rằng, trong ngày Sa-bát thì được phép làm điều lành: “Vậy, trong các ngày Sa-bát được phép làm việc lành” (Ma-thi-ơ 12:12).

Tất cả các ngành nghề chú nêu lên đó, đều thuộc về điều lành, kể cả việc giữ gìn trật tự xã hội, phòng chống trộm cướp, bảo vệ an ninh lãnh thổ, hay việc chiến trận (Giô-suê 6). Ngay cả các thầy tế lễ cũng lao động vất vả gấp hai ngày thường khi phải chuẩn bị các của lễ và dâng các của lễ trong ngày Sa-bát.

Mục đích chính của điều răn thứ tư là để con dân Chúa nghỉ lao động thể xác, mà nhóm hiệp thờ phượng Chúa. Vì thế, chỉ cần chúng ta không làm việc kiếm sống, không lao động để tạo tiện nghi đời sống, không mua bán để tạo cơ hội cho người khác lao động kiếm sống trong ngày Sa-bát, mà dành ra thời gian nhóm hiệp với Hội Thánh để thờ phượng Chúa, thì chúng ta đã theo đúng tinh thần điều răn của Chúa. Chú đã khuyên con dân Chúa trong các ngành nghề đã nói, nếu phải đi trực, làm việc ngày Sa-bát, thì dùng tiền lương của ngày hôm ấy làm việc lành, để cho việc làm của mình thực sự là làm điều lành chứ không làm để nhận lương.

Điều lệ ngày Sa-bát không được đi quá 1000 bước chân là do các thầy thông giáo đặt ra trong khoảng thời gian 400 năm trước khi Chúa giáng sinh, không phải là điều răn của Chúa. Theo khảo cổ học, diện tích thành Giê-ri-cô khoảng 9 mẫu tây (acre): https://answersingenesis.org/archaeology/the-walls-of-jericho/

Như vậy, chu vi của thành vào khoảng 800 mét. Đi vòng quanh thành một bận là hơn 800 mét, vì phải đi cách xa thành một khoảng, tức là đã hơn 1000 bước chân huống chi đi vòng quanh thành bảy lần trong ngày Sa-bát là hơn 5600 mét.

Chú biết cháu thật sự thắc mắc chứ không phải lý luận để phản đối sự giảng dạy của chú. Chú cầu xin chính Đức Thánh Linh dẫn cháu vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Timothy

Share This:

Comments are closed.