2,253 views

Hỏi & Đáp: Làm Giàu

HỎI:

Con xin kính chào chú Tim!
Chú ơi, chú cho con hỏi nếu một con dân Chúa muốn làm giàu là đã phạm tội rồi phải không thưa chú?
Có một anh chị em nói rằng con dân Chúa có thể làm giàu một cách chính đáng là đúng hay sai?
Trong trường hợp tiền lương hiện tại của mình chỉ đủ ăn đủ mặc cho bản thân mình nhưng mình muốn đặt ra mục tiêu trong những tháng sắp tới có được mức lương cao hơn bằng việc nỗ lực làm việc để mình có thêm tiền giúp đỡ anh chị em của mình thì suy nghĩ đó có đúng không ạ?
Xin chú Tim trả lời giúp con. Con xin cám ơn chú!

ĐÁP:

Có cách làm giàu bất chính và có cách làm giàu chính đáng. Làm giàu chính đáng là làm giàu mà không phạm các điều răn của Chúa. Đó là nói về sự LÀM GIÀU. Chúa vẫn ban cho nhiều người, trong đó có một số con dân Chúa ở trong hoàn cảnh, địa vị giàu có, danh tiếng, sang trọng, để phục vụ cho chương trình và mục đích của Ngài trong thế gian. Nếu Chúa muốn chúng ta là một trong những người giàu có thì Ngài sẽ đặt chúng ta vào đúng chỗ và ban cho chúng ta các ân tứ. Chúng ta chỉ cần siêng năng làm việc theo sự ban cho của Chúa và trong thánh ý của Ngài.

Nhưng nếu chúng ta MUỐN LÀM GIÀU thì chúng ta sai. Vì Lời Chúa dạy rõ:

I Ti-mô-thê 6:6-12

6 Nhưng sự tin kính cùng sự thỏa lòng, ấy là một lợi lớn.
7 Bởi vì chúng ta chẳng đem điều gì vào trong thế gian; và rõ ràng là chúng ta cũng sẽ không đem điều gì ra khỏi.
8 Như vậy, được có ăn, có mặc thì chúng ta phải thỏa lòng.
9 Còn những kẻ muốn được giàu có, thì rơi vào sự cám dỗ và bẫy rập, rơi vào những sự ngu dại cùng những sự tham muốn có hại, là những sự làm cho người ta bị đắm chìm vào trong sự hủy diệt và sự hư mất.
10 Bởi vì sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Có nhiều kẻ vì theo đuổi lòng tham tiền bạc mà sai lạc, rời khỏi đức tin, tự chuốc lấy cho mình nhiều điều đau đớn.
11 Nhưng, hỡi con, là người của Đức Chúa Trời! Hãy tránh khỏi những sự đó mà theo đuổi sự công bình, lòng tin kính, đức tin, tình yêu, sự nhẫn nại, và sự nhu mì.
12 Hãy vì đức tin mà đánh trận tốt lành, bắt lấy sự sống đời đời, là sự mà con đã được gọi đến, và vì đó mà con đã làm chứng tốt lành trước mặt nhiều người chứng kiến.

Muốn được giàu có tức là tham tiền bạc! Và sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác.

Từ ngữ “muốn được giàu có” trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh là:

  • boulomai (G1014) có nghĩa là: mong muốn, ham thích, cố ý
  • plouteō (G4147) có nghĩa là: trở nên giàu có, dư dật.

Chú không lý luận về việc muốn làm giàu để giúp người khác, vì con dân chân thật của Chúa đã STOP ngay phần “muốn làm giàu” thì không cần phải bàn đến phần mục đích của sự muốn làm giàu.

Đức Chúa Trời không bao giờ cho phép con dân Chúa làm nghịch lại lời dạy rõ ràng của Chúa để có thể giúp người khác.

Siêng năng làm việc, thậm chí làm thêm một việc nữa, để có thêm thu nhập chia xẻ với các anh chị em đang bị thiếu thốn, thì khác với sự “muốn làm giàu”.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Timothy

Share This:

Comments are closed.