1,083 views

Hỏi & Đáp: Con Dân Chúa Có Nên Diện Chẩn Hay Không?

Con Dân Chúa Có Nên Diện Chẩn Hay Không?

HỎI:

Con dân Chúa có nên diện chẩn hay không? Không biết nó có nguồn gốc liên quan gì đến ma quỷ hay không?

ĐÁP:

Theo web site dienchanviet.com thì diện chẩn là một “phương pháp chẩn đoán và chữa bệnh qua da trên vùng mặt và toàn thân bằng cách tác động lên những điểm rất nhạy cảm (gọi là Sinh Huyệt) và vùng tương ứng với các bộ phận bị bệnh trên toàn thân được gọi là Đồ Hình Phản Chiếu” [1]

Theo lịch sử y học Trung Quốc thì tác phẩm y học Hoàng Đế Nội Kinh được xem là nền tảng cổ truyền cho y học Trung Quốc cho đến nay [2]. Các học giả cho rằng, Hoàng Đế Nội Kinh được biên soạn trong khoảng thời gian thời Chiến Quốc (475 – 221 TCN) và được đúc kết vào buổi đầu của thời Nhà Hán (206 TCN – 220 CN).

Khác với sách y học “52 bệnh Phương” được biên soạn trước đó, Hoàng Đế Nội Kinh bác bỏ những mê tín về sự linh hồn tổ tiên tạo ra bệnh tật cùng sự dùng bùa phép trị bệnh, mà chỉ thuần túy dựa vào sự khám bệnh, định bệnh, rồi chữa bệnh bằng dược thảo và châm cứu. Phần thứ nhì của Hoàng Đế Nội Kinh mô tả về y thuật châm cứu cách chi tiết.

Theo Hoàng Đế Nội Kinh, thuật châm cứu dùng kim châm vào các huyệt (gọi là châm) hoặc dùng dược thảo đốt nóng đặt trên các huyệt (gọi là cứu) để chữa bệnh. Huyệt là những tụ điểm của các đường di chuyển của khí trong thân thể. Các đường ấy tạo thành một hệ thống gọi là kinh lạc (dọc ngang). Khí là sức sống vận hành trong thân thể.

Khoa học không công nhận hệ thống kinh lạc hay huyệt, cũng không công nhận khí. Tuy nhiên, năm 1997, Viện Sức Khoẻ Quốc Gia của Hoa Kỳ đã ủng hộ một số trường hợp trị bệnh bằng châm cứu. Ngày nay, châm cứu đã được phổ biến khắp nơi trên thế giới.

Vấn đề được đặt ra cho con dân Chúa là: Khái niệm về hệ thống kinh lạc, huyệt, và khí có giá trị về y học hay không, và có phải ra từ ngoại giáo hay không?

Chúng tôi xin trả lời theo sự hiểu biết và kinh nghiệm bản thân:

Xét về mặt y học, trong thực tế, việc châm cứu hay xoa bóp các huyệt trên thân thể, và ngay cả việc “cạo gió”, “giác hơi”, để chữa bệnh đều có đem lại kết quả.

Xét về mặt liên quan đến tà thần, ngoại giáo thì theo cuốn sách y học xưa nhất của Trung Quốc là Hoàng Đế Nội Kinh, là cuốn sách đề cập đến kinh lạc, huyệt, khí, đã bác bỏ mọi sự liên kết bệnh tật với mê tín dị đoan hay sự dùng bùa phép để trị bệnh.

Tiếng Trung Quốc là một ngôn ngữ tượng hình cho thấy có sự tác động bởi tri thức về Thiên Chúa, như được trình bày trong bài “Chữ Hán, Ngôn Ngữ của Thiên Chúa” [3]. Như vậy, phải chăng chính Thiên Chúa cũng đã khiến cho người Trung Quốc khám phá ra hệ thống kinh lạc, huyệt, khí trong thân thể loài người để chữa bệnh?

Tuy nhiên, ma quỷ đã tìm cách làm ô nhiễm sự hiểu biết đó, bằng cách về sau đã pha trộn các quan điểm mê tín dị đoan và ghép tên tà thần vào, tạo ra các bộ môn luyện khí công, luyện yoga… vinh danh tà thần.

Trở lại với câu hỏi: Con dân Chúa có nên diện chẩn hay không? Không biết nó có nguồn gốc liên quan gì đến ma quỷ hay không? Chúng tôi xin trả lời theo nhận thức của bản thân: Kinh lạc, huyệt, và khí ngay từ ban đầu không liên quan gì đến ma quỷ, hay mê tín dị đoan, hay ngoại giáo. Diện chẩn cũng chỉ là một phương pháp chữa bệnh bằng cách kích thích các huyệt trên thân thể.

Khi chúng tôi tham khảo trang web dienchanviet.com thì thấy có đoạn sau đây:

[Trích:] Tóm lạiDIỆN CHẨN (FACY) không phải là một sản phẩm đơn thuần Y học mà là kết quả tổng hợp của nhiều ngành khác trong đó chủ yếu là văn hóa và triết học Đông phương (như Phật, Khổng, Lão, Thiền, Dịch học …) có thể nói là đứa con tinh thần của Văn hóa Việt Nam với tính TỔNG HỢP, CHIẾT TRUNG VÀ SÁNG TẠO NHUẦN NHUYỄN. [Hết Trích.] [1].

Như vậy, chính người nhận mình là người sáng lập ra diện chẩn đã cho rằng, ông đã kết hợp các ý tưởng của Phật học, Khổng học, Lão học, Thiền học, Dịch học… vào phương pháp diện chẩn.

Tuy nhiên, chúng tôi nghĩ rằng, đó là suy nghĩ và cảm nhận chủ quan của ông. Trong thực tế, không có các ý tưởng đến từ Phật, Khổng, Lão, Thiền, Dịch học … thì hệ thống kinh lạc và các huyệt vẫn có đó trong thân thể, mà loài người có thể kích động để chữa bệnh.

Ngoài ra, cũng trên web site dienchanviet.com, chúng tôi thấy có bài viết dạy cho người ta cách “niệm công diện chẩn”:

[Trích:] Niệm công Diện Chẩn là cách chữa bệnh bằng cách đọc (đọc to tiếng hoặc đọc thầm) số huyệt liên hệ với bệnh 30 lần. Khi đọc ý nghĩ hướng về người cần được chữa. Đây là một kỹ thuật chữa bệnh cao cấp của Diện Chẩn do Gs.TSKH Bùi Quốc Châu phát minh. Cách này được áp dụng khi các kỹ thuật khác không có kết quả, hoặc trong trường hợp không thể áp dụng các trường hợp khác như sự ngăn cách về địa lý, khiến người chữa và người được chữa không thể ở gần nhau. Cũng có thể áp dụng như một giải pháp về mặt tinh thần, thể hiện sự mong muốn về một sự vật, hiện tượng thành hiện thực trong đời sống.
. . .
Cũng có thể áp dụng cho cả động vật, vật nuôi, muôn thú..kể cả cây cỏ hay những vật vô tri vô giác. Nên nhớ: ” Vạn vật đồng nhất thể”, ” Một là tất cả, tất cả là một” và mất gì đâu mà không làm, được thì được mà không được thì thôi. [Hết Trích.] [4].

Đây chính là sự đưa mê tín dị đoan và tư tưởng Ấn Giáo vào trong diện chẩn. Chắc chắn đây là điều do ma quỷ gieo rắc.

Tóm lại, con dân Chúa có nên diện chẩn hay không? Không riêng gì diện chẩn, mà cả giác hơi, cạo gió, châm cứu, nếu thực hành thuần túy theo phương diện y học để chữa bệnh, không pha trộn mê tín dị đoan, không kết hợp với các ý tưởng ngoại giáo, tôn vinh tà thần thì con dân Chúa có thể áp dụng. Nhưng nếu ai cảm thấy không yên tâm thực hành thì không nên áp dụng. Người thực hành nên tránh đến với những thầy thuốc phối hợp sự mê tín dị đoan hoặc danh hiệu của tà thần với phương pháp trị bệnh.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Timothy
04/04/2018

Ghi Chú

[1] http://www.dienchanviet.com/dien-chan-bui-quoc-chau/dien-chan-la-gi
[2] http://web.newworldencyclopedia.org/entry/Huangdi_Neijing
[3] http://www.timhieutinlanh.net/chu-han-ngon-ngu-cua-thien-chua/
[4] http://www.dienchanviet.com/dien-chan/vu-van-hoi/16-phac-do-niem-cong-di…

Share This:

Comments are closed.