2,842 views

Hỏi & Đáp: Cầu Nguyện “Tiếng Lạ”

Huỳnh Christian Timothy

Hỏi:

Kính gửi anh Tim:

Cầu nguyện (không phải là nói chuyện hay rao giảng) bằng tiếng lạ (những âm thanh vô nghĩa, không có cấu trúc ngôn ngữ): Em rất đồng ý với Anh “đây không phải là ân tứ của Đức Thánh Linh;” tuy nhiên, theo em suy luận thì có hai nhóm người này:

1. Nhóm số đông: Bị tà linh thâm nhập, bị tà linh điều khiển từ bên ngoài thân thể hoặc chí ít cũng chịu ảnh hưởng của tà linh.

2. Nhóm số ít (có thể rất ít): Có cấu tạo đặc biệt (hay cá biệt) ở vùng tư duy, vùng cảm xúc và vùng ngôn ngữ trên não, khi họ tập trung tư tưởng cao độ vào việc cầu nguyện (hay tụng niệm) hoặc khi cảm xúc trong họ dâng trào lên cực điểm thì miệng họ bộc phát ra những âm thanh vô nghĩa nhưng trong tinh thần như cầu nguyện như hát ca ngợi Chúa (đây có thể là trạng thái thăng hoa hay xuất thần !?). Có lẽ đây là trường hợp cầu nguyện, ca hát ngợi khen Chúa bằng tâm thần! Điểm khác biệt của hiện tượng này so với nhóm trên là âm thanh họ phát ra nhỏ đủ nghe và họ có thể dừng lại nếu họ muốn! Những người thuộc nhóm này có đời sống đạo đức và nếp sống tin kính rất tốt mặc dù có thể họ chưa được trưởng thành “tầm thước vóc giạc” trong Chúa!

Đáp:

Trước hết, chúng ta cần xác định các điều căn bản sau đây:

1. Thờ phượng Đức Chúa Trời bằng tâm thần và bằng lẽ thật là sự thờ phượng thật của con dân Chúa, có nghĩa, đó là sự thờ phượng duy nhất được Đức Chúa Trời chấp nhận. Như vậy, hễ là con dân chân thật của Chúa (là những người hết lòng ăn năn tội, quyết tâm từ bỏ tội; hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ; hết lòng vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời – Khải Huyền 14:12), thì lúc nào cũng thờ phượng Chúa bằng tâm thần và lẽ thật.

2. Thánh Kinh chỉ nói đến trường hợp con dân Chúa được đầy dẫy Thánh Linh và được ban cho ơn nói ngoại ngữ để tôn vinh Chúa; nhưng Thánh Kinh không hề nói đến ân tứ “nói tiếng lạ” (tức phát ra các âm thanh lạ, không phải là ngôn ngữ).

3. Xưa nay, trong các ngoại giáo, những trường hợp “xuất thần” hoặc bị “tà linh nhập” đều có hiện tượng “nói tiếng lạ” hoặc dùng cách “nói tiếng lạ” (đọc thần chú) để làm ra các phép lạ thuộc về ma quỷ.

Kế tiếp, chúng ta có thể dựa vào các điều căn bản nêu trên để kết luận rằng:

1. Nếu thờ phượng Đức Chúa Trời bằng tâm thần phải được thể hiện qua hiện tượng “nói tiếng lạ” thì điều đó phải được Thánh Kinh nói đến.

2. Vì ngoại giáo dùng sự “nói tiếng lạ” trong sự thờ lạy tà thần và làm ra các phép lạ của quỷ, cho nên, nội dung của các âm thanh “lạ” chắc là phải tôn vinh ma quỷ và phỉ báng Chúa.

3. Nếu thờ phượng Đức Chúa Trời bằng tâm thần phải được thể hiện qua hiện tượng “nói tiếng lạ” thì không lẽ những ai không “nói tiếng lạ” trong khi thờ phượng Chúa thì họ không thờ phượng Chúa bằng tâm thần?

4. Thờ phượng Chúa bằng tâm thần là sự hết lòng thờ phượng Chúa và chỉ thờ phượng một mình Chúa, không liên quan gì đến việc phát ra những âm thanh vô nghĩa! Lấy gì làm bằng chứng rằng, những âm thanh vô nghĩa đó có nội dung tôn vinh Đức Chúa Trời?

5. Xưa nay, ngoại giáo dùng việc “nói tiếng lạ” để thờ lạy tà thần và làm ra các phép lạ của quỷ. Vì vậy, chắc chắn là Đức Chúa Trời không muốn cho con dân Chúa có những thể hiện giống như người ngoại giáo trong khi họ thờ phượng Ngài. Thực tế, Chúa cấm con dân Chúa theo cách thức của ngoại giáo để thờ phượng Ngài: “Chớ tùy tục chúng nó mà phục sự Giê-hô-va Thiên Chúa các ngươi” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 12:4).

6. Nếu chúng ta không biết chắc nội dung của các âm thanh “lạ” đó nhằm tôn vinh Chúa, thì chúng ta không thể chấp nhận chúng. Lời Chúa dạy: “Phàm làm điều chi không bởi đức tin thì việc làm đó là tội lỗi” (Rô-ma 14:23).

7. Đời sống “đạo đức” và hình thức “tin kính” bên ngoài không chứng minh một người thờ phượng Chúa bằng tâm thần và lẽ thật. Một người có thể thờ phượng Chúa bằng tâm thần (tức hết lòng, hết ý) nhưng không bằng lẽ thật (khi họ thờ phượng Chúa bằng các thói tục của ngoại giáo hoặc bằng các âm thanh vô nghĩa). Con dân chân thật của Chúa phải hội đủ tâm thần và lẽ thật trong sự thờ phượng Chúa. Không thể thiếu một trong hai.

Huỳnh Christian Timothy
9.8.2013

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
http://www.mediafire.com/download/gu21hp3cas9sg9q/HD_CauNguyenTiengLa.pdf


Copyright Notice: All Rights Reserved © 2013 Vietnamese Christian Mission Ministry.
Thông Báo Tác Quyền: Mọi tác quyền thuộc về Vietnamese Christian Mission Ministry.
Mọi người có thể sao chép, phổ biến dưới mọi hình thức nhưng xin giữ đúng nguyên văn,
kể cả thông báo về tác quyền này.

Share This:

Comments are closed.