1,928 views

Điều Răn: Hình Tượng và Thần Tượng

“Đáng rủa sả thay người nào làm tượng chạm hay là tượng đúc, là vật gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va,
công việc bởi tay người thợ, dựng nó lên trong nơi kín nhiệm!…”

(Phục Truyền Luật Lệ Ký 27:15)

Hình tượng là hình ảnh của một người, một vật, một thần linh được chạm trổ, điêu khắc hoặc đúc, nắn nên.

Thần tượng bao gồm: (1) những hình tượng được tôn thờ như những đấng thần linh có quyền ban phước, giáng họa; (2) tất cả những gì không phải là Thiên Chúa nhưng được tôn kính như Thiên Chúa, từ thiên sứ, ma quỷ, người, vật, cho đến sự ham muốn, chủ nghĩa, lý tưởng, ý thức hệ…

Trong lời Thánh Kinh trên đây, chúng ta nhận thấy Thiên Chúa không nói Ngài cấm chúng ta chạm tượng hay đúc tượng để thờ phượng, mà nói Ngài cấm chúng ta chạm tượng hay đúc tượng vì chúng là vật gớm ghiếc đối với Ngài.

Bấm vào đây để đọc và download bài viết:
http://thanhoc.timhieutinlanh.net/?p=15

Phần Bài Giảng

Bấm vào đây để download audio bài giảng này

Bấm vào nút play ► để nghe

Phần Thảo Luận

Bấm vào đây để download audio bài thảo luận này

Bấm vào nút play ► để nghe

 

Share This:

Comments are closed.