2,928 views

Hãy Tỉnh Thức

Nhấp vào nút play ► để nghe

Tỉnh thức đối với cám dỗ và tội lỗi

 

“Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, để các ngươi khỏi sa vào chước cám dỗ; tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối.” (Mác 14:38)

Sự cám dỗ đến với chúng ta dưới nhiều hình thức mỗi ngày trong cuộc sống. Cám dỗ là sự mời gọi của tội lỗi, đốc thúc chúng ta chìu theo những tư dục của xác thịt trái nghịch với lời Chúa. Cám dỗ bẻ cong lời Chúa, thêm, bớt lời Chúa để xui khiến chúng ta phạm tội. Để có thể nhận diện và chiến thắng cám dỗ, chúng ta cần tỉnh thức và cầu nguyện. Nhờ tỉnh thức mà chúng ta nhận ra những sự cám dỗ, nhờ cầu nguyện mà chúng ta chiến thắng mọi cám dỗ.

 

Tỉnh thức đối với christ giả, và tiên tri giả

 

“Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông sói hay cắn xé. Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai, hay là trái vả nơi bụi tật lê? Cây tốt chẳng sanh được trái xấu, mà cây xấu cũng chẳng sanh được trái tốt. Hễ cây nào chẳng sanh trái tốt, thì phải đốn mà chụm đi. Ấy vậy, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhơn danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhơn danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhơn danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!” (Ma-thi-ơ 7:15 – 23)

“Vì nhiều christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn. Nầy, ta đã bảo trước cho các ngươi.” (Ma-thi-ơ 24:24, 25)

“Nào có lạ gì, chính quỉ Sa-tan mạo làm thiên sứ sáng láng.Vậy thì những kẻ giúp việc nó mạo làm kẻ giúp việc công bình cũng chẳng lạ gì.” (II Cô-rinh-tô 11:14, 15)

 

Chính Đức Chúa Jesus Christ đã báo trước cho chúng ta, rằng: trong những ngày sau rốt sẽ có nhiều christ giả và tiên tri giả dấy lên làm những dấu kỳ phép lạ đến nỗi có thể dỗ dành được ngay cả những người đã được chọn. Christ giả không chỉ giới hạn trong vòng những người tự xưng mình là Đức Chúa Jesus Christ mà còn là những christ được các tiên tri giả rao giảng. Các tiên tri giả không phải là những người không rao giảng Tin Lành, mà là những người giả bộ rao giảng Tin Lành để phổ biến các tà thuyết vào trong Hội Thánh.

Con dân Chúa cần phải tỉnh thức để nhận ra những sự giảng dạy không có trong Thánh Kinh và cần nhìn vào nếp sống đạo của những người rao giảng lời Chúa để phân biệt thật, giả. Dấu kỳ, phép lạ, và lời nói lưu loát nhân danh Chúa không phải là ấn chứng một người là tôi tớ chân thật của Chúa nhưng chính các trái Thánh Linh trong nếp sống đạo của người ấy.

 

Tỉnh thức đối với ma quỷ

 

“Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được.” (I Phi-e-rơ 5:8)

Kẻ thù của Hội Thánh là ma quỷ luôn thèm khát cắn nuốt và hủy diệt chiên của Chúa. Phần lớn con dân Chúa bị ma quỷ cắn nuốt vì thiếu tiết độ và tỉnh thức. Sự ham mến thế gian và những điều thuộc về thế gian khiến cho một người không tiết độ trong cuộc sống, cứ mãi mê chạy theo tiền bạc, của cải, tiện nghi vật chất, danh tiếng, địa vị, sắc đẹp… là những miếng mồi ngon ma quỷ dùng để bắt lấy linh hồn của người ấy. Thánh Kinh không cấm chúng ta sử dụng thế gian nhưng khuyên chúng ta chẳng lụy vì thế gian. Một người tỉnh thức thuộc linh sẽ không bị thế gian ru ngủ:

“Kẻ dùng của thế gian, nên như kẻ chẳng dùng vậy; vì hình trạng thế gian nầy qua đi.” (I Cô-rinh-tô 7:31)

“Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, sự mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.” (I Giăng 2:15-17)

 

Tỉnh thức chờ Chúa trở lại

 

“Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến.” Ma-thi-ơ 24:42)

Mục đích chính của sự tỉnh thức đối với con dân Chúa là dọn mình sẵn sàng tiếp đón Chúa khi Ngài trở lại. Tỉnh thức có nghĩa là sốt sắng làm tròn công tác Chúa đã giao phó cho chúng ta. Thánh Kinh chép rõ: chúng ta đã được dựng nên trong Đấng Christ để làm mọi việc lành Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho chúng ta:

“Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.” (Ê-phê-sô 2:10)

Trong Ma-thi-ơ 24:43-51, Đức Chúa Jesus đã đưa ra hai hình ảnh sống động về người đầy tớ trung tín và người đầy tớ bất trung để giải thích ý nghĩa của sự tỉnh thức trong câu 42.

 

Tỉnh thức là tư thế sẵn sàng của tín đồ Đấng Christ

 

“Vậy, hãy tỉnh thức luôn và cầu nguyện, để các ngươi được tránh khỏi các tại nạn sẽ xảy ra, và đứng trước mặt Con người.” (Lu-ca 21:36)

“Anh em hãy tỉnh thức, hãy vững vàng trong đức tin, hãy dốc chí trượng phu và mạnh mẽ.” (I Cô-rinh-tô 16:13)

“Phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện, mà thêm sự tạ ơn vào.” (Cô-lô-se 4:2)

“Vậy, chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và giè giữ.” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:6)

“Sự cuối cùng của muôn vật đã gần; vậy hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện.” (I Phi-e-rơ 4:7)

“Hãy tỉnh thức, và làm cho vững sự còn lại, là sự hầu chết; vì ta không thấy công việc của ngươi là trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời ta. Vậy hãy nhớ lại mình đã nhận và nghe đạo thể nào, thì giữ lấy, và ăn năn đi. Nếu ngươi chẳng tỉnh thức, ta sẽ đến như kẻ trộm, và ngươi không biết giờ nào ta đến bắt ngươi thình lình.” (Khải Huyền 3:2, 3)

“Kìa, ta đến như kẻ trộm. Phước cho kẻ tỉnh thức và giữ gìn áo xống mình, đặng khỏi đi lỏa lồ và người ta không thấy sự xấu hổ mình!” (Khải Huyền 16:15)

 

Kết luận

 

Tỉnh thức là mệnh lệnh của Chúa và là thái độ cần có của tín đồ Đấng Christ. Tuy nhiên, trên bước đường theo Chúa, nhiều khi chúng ta có thể ngủ quên trong thuộc linh, nghĩa là có thể sống như những người chưa tin Chúa, những người đang chết về thuộc linh. Sự ngủ quên thuộc linh khiến cho chúng ta dễ dàng rơi vào sự cám dỗ mà phạm tội, không phân biệt được tà giáo, giáo sư giả, và tiên tri giả, bị hủy diệt bởi ma quỷ, và không sẵn sàng để tiếp đón Chúa khi Ngài trở lại. Cảm tạ Chúa, Ngài vẫn thương xót, đánh thức chúng ta qua lời kêu gọi:

“Ngươi đương ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng các ngươi” (Ê-phê-sô 5:14)

Chúng ta hãy đáp lại lời kêu gọi của Chúa, ngay hôm nay!

 

Huỳnh Christian Timothy
23/09/2007
tim@tinlanhvietnam.net

 

Share This:

Comments are closed.