1,939 views

Hãy Giữ Lời Chúa

Dương Quang Trung
Việt Nam

“Vì họ không bền giữ lời ước Ta, nên Ta không đoái xem họ, ấy là lời Chúa phán.”
(Hê-bơ-rơ 8:9b)

“Dân Ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết. Bởi ngươi bỏ sự thông biết thì Ta cũng bỏ ngươi, đặng ngươi không làm thầy tế lễ cho Ta nữa; bởi ngươi đã quên luật pháp của Thiên Chúa mình, thì Ta cũng sẽ quên con cái ngươi.”
(Ô-sê 4:6)

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này
https://www.opendrive.com/folders?NV80NDEzMzMzXzZScFlQ

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

 

Share This:

Comments are closed.