1,713 views

Hỏi & Đáp: Xem Thiên Tượng Có Đúng Không?

Copyright Notice: Mọi tác quyền thuộc về Vietnamese Christian Mission Ministry – All Rights Reserved © 2011 Vietnamese Christian Mission Ministry, Inc. Xin quý bạn đọc vui lòng tiếp tay phổ biến bài viết nầy dưới mọi hình thức, nhưng xin giữ đúng nguyên văn, kể cả thông báo về tác quyền này.

Huỳnh Christian Timothy
Bấm vào đây để download bài viết này
 

Hỏi:

Thực sự cháu rất sợ phải nghĩ đến việc xem và giải đoán thiên tượng vì nó rất dễ khiến người ta sa vào bẫy tà thuật chiêm tinh bói toán, tử vi… Cháu thấy trong Thánh Kinh có nói:

Mác 13:32-33 "Về ngày và giờ đó, chẳng ai biết chi hết, các thiên sứ trên trời, hay là Con cũng chẳng biết nữa; song chỉ Cha mà thôi. Hãy giữ mình, tỉnh thức; vì các ngươi chẳng biết kỳ đó đến khi nào."

Cho cháu xin lỗi vì có thể cháu đã không hiểu được bài viết "Thiên Tượng 2011" của chú Tim Huỳnh.

Đáp:

Cháu sợ như vậy là đúng, vì như trong bài viết đã trình bày: Sa-tan đã làm băng hoại ý nghĩa và mục đích của những vì sao qua các môn chiêm tinh bói toán. Tuy nhiên, chính Lời Chúa đã cho chúng ta biết sẽ có các dấu lạ trên trời để báo điềm Chúa đến. Dĩ nhiên, những việc tính toán ngày giờ Chúa đến là không đúng với lời dạy của Chúa nhưng việc nhìn xem các điềm lạ Chúa làm ra để biết ngày Chúa đến đã gần mà tỉnh thức, đón chờ Chúa, là điều Chúa dạy:

Lu-ca 21:25"Sẽ có các điềm lạ trong mặt trời, mặt trăng, cùng các ngôi sao; còn dưới đất, dân các nước sầu não rối loạn vì biển nổi tiếng om sòm và sóng đào."

Lu-ca 21:28-32"Chừng nào các việc đó khởi xảy đến, hãy đứng thẳng lên, ngước đầu lên, vì sự giải cứu của các ngươi gần tới. Đoạn, Ngài phán cùng họ một lời ví dụ rằng: Hãy xem cây vả và các cây khác; khi nó mới nứt lộc, các ngươi thấy thì tự biết rằng mùa hạ đã gần đến. Cũng vậy, khi các ngươi thấy những điều ấy xảy ra, hãy biết vương quốc của Đức Chúa Trời gần đến. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, dòng dõi nầy chẳng qua trước khi mọi sự kia chưa xảy đến."

Chính Thiên Chúa đã dùng thiên tượng để báo tin cho các nhà thông thái đông phương về sự giáng sinh của Đức Chúa Jesus. Chính các nhà thông thái đông phương đã noi theo thiên tượng mà tìm đến tận nơi tôn thờ hài nhi Jesus:

Ma-thi-ơ 2:1, 2"Khi Đức Chúa Jesus đã sanh tại thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, đang đời vua Hê-rốt, có mấy thầy bác sĩ ở đông phương đến thành Giê-ru-sa-lem, mà hỏi rằng: Vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương, nên đến đặng thờ lạy Ngài."

Ma-thi-ơ 2:9, 10 "Mấy thầy nghe vua phán xong, liền đi. Kìa, ngôi sao mà họ đã thấy bên đông phương, đi trước mặt cho đến chừng ngay trên chỗ con trẻ ở mới dừng lại. Mấy thầy thấy ngôi sao, mừng rỡ quá bội."

Chúng ta không dùng thiên tượng để đoán định ngày, giờ Chúa trở lại. Chúng ta cũng không dùng thiên tượng để bói toán việc tương lai của đời người. Chúng ta chỉ vâng theo lời Chúa dạy trong Thánh Kinh: nhìn vào thiên tượng để mong chờ sự ứng nghiệm lời tiên tri trong Thánh Kinh về sự Chúa đến, và vui mừng khi biết ngày ấy đã gần.

Cảm tạ Chúa đã dùng các thiên tượng để bày tỏ Tin Lành đời đời của Ngài. Cảm tạ Chúa đã dùng các thiên tượng để nhắc nhở chúng ta ngày Chúa đến và khích lệ chúng ta trong việc tỉnh thức, sống thánh khiết theo Lời Chúa để chuẩn bị ra mắt Ngài.

Huỳnh Christian Timothy
05.10.2011

 

Share This:

Comments are closed.