1,805 views

Hỏi & Đáp: Tôi phải làm sao đây?

Bấm vào đây để download bài này

Hỏi:

Cám ơn bài trả lời của tinlanhvietnam.net về câu hỏi về mẹ Maria. Tôi có nhiều thắc mắc muốn giải đáp mong nhận được sự giúp đỡ!

Tôi sinh ra và lớn lên là người Công Giáo, nhưng thật sự tôi không cảm thấy có nhiều thay đổi giữa cuộc đời tôi và ngay cả trong gia đình tôi. Trong giáo xứ của tôi thì cuộc sống người Công Giáo không khác bao nhiêu so với người không có đạo! Lúc đầu tôi nghĩ bình thường vì có ý kiến như 'đi đạo tin đạo đừng tin người có đạo' nên cũng kệ. Nhưng càng ngày tôi càng có những thắc mắc, nhất là sau khi tôi đọc được trên mạng về những câu chuyện của những người được Chúa dẫn đến hỏa ngục và tả về nơi đó – tôi không biết là thật hay không nhưng lúc đó tôi nghĩ mình bị sốc và như tỉnh ra – và có những lời làm chứng của họ là thờ thần tượng mẹ Maria không được chấp nhận hay 1 vị giáo hoàng đang ở hỏa ngục.  Luyện ngục không có mà chỉ có hỏa ngục (điều nầy trái với những gì tôi được học) – tôi không biết thật không nhưng tôi rất bối rối (đó cũng là lí do tôi tìm và hỏi ở vietnam.net về mẹ Maria). Đúng là điều kì lạ! từ trước đền giờ tôi chưa một lần đọc Kinh Thánh, chủ yếu những câu tôi nhớ là ở trên mạng. Khái niệm về ngày Chúa đến, tận thế hay khải huyền cũng ít được nghe cha sứ giảng, nhưng những người giảng Tin Lành trên mạng lại hay nói và trích dẫn từng câu Kinh Thánh. Tôi rất muốn có những lời khuyên và chỉ dẫn của tinlanhvietnam.net!

Tôi có những thắc mắc mong được sự giải đáp: Tôi được nghe là đức giáo hoàng là người kế vị của thánh Phê-rô , thánh Phê-rô là vị giáo hoàng đầu tiên nên đạo nào tin theo Thiên Chúa mà không tin theo giáo hoàng là sai. Mục sư không được lấy vợ vì 12 môn đệ của Chúa phải bỏ tất cả mà đi theo Chúa, mà từ bỏ vợ con. Những mục sư Tin Lành lại lấy vợ vì đạo Tin Lành là do một người là mục sư muốn lấy vợ nên tách ra khỏi và lập ra đạo Tin Lành để được lấy vợ. Tôi thật xin lỗi nếu xúc phạm đến bất cứ ai – nhưng xin giải thích và hướng dẫn tôi – tôi quá mù mờ (thờ thần tượng mẹ Maria là có tội – tách khỏi Hội Thánh ban đầu của Chúa là có tội ). Tôi phải làm sao đây?

Đáp:

"Tôi sinh ra và lớn lên là người Công Giáo, nhưng thật sự tôi không cảm thấy có nhiều thay đổi giữa cuộc đời tôi và ngay cả trong gia đình tôi. Trong giáo xứ của tôi thì cuộc sống người Công Giáo không khác bao nhiêu so với người không có đạo! Lúc đầu tôi nghĩ bình thường vì có ý kiến như 'đi đạo tin đạo đừng tin người có đạo' nên cũng kệ."

Được sinh ra và lớn lên trong một gia đình theo bất cứ tôn giáo nào cũng không giúp cho chúng ta giải quyết vấn đề tội lỗi của mình. Cố gắng sống một đời sống đạo đức như các tu sĩ của mọi tôn giáo cũng không đem lại sự cứu rỗi cho chúng ta; như tôi đã trả lời cho bạn lần trước: "Loài người được cứu rỗi không phải vì theo một tôn giáo nào nhưng nhờ ăn năn, từ bỏ tội lỗi và tin vào ân điển (hồng ân) của Đức Chúa Trời qua sự hy sinh của Đức Chúa Jesus Christ trên thập tự giá."

Việc quan trọng nhất đối với bạn ngay trong hiện tại là: (1) Bạn phải thật lòng ăn năn tội, xưng nhận mình có tội. (2) Tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ qua sự chết của Ngài trên thập tự giá. (3) Tin nhận Ngài đã sống lại từ trong kẻ chết để ban cho những ai tin nhận Ngài sự tha tội, sự thánh hóa, sự sống lại, và sự sống đời đời.

Sau đó, bạn cần chịu báp-tem rồi đọc Thánh Kinh, suy ngẫm Lời Chúa mỗi ngày để nhận được sự hiểu biết càng hơn về Chúa, về nếp sống đạo, và nhận được sự khôn ngoan thông sáng cùng sự dẫn dắt từ Đức Thánh Linh. Tôi có thể giới thiệu cho bạn các tín đồ chân thật của Chúa tại Saigon hoặc Hà-nội để giúp bạn trong việc làm báp-tem và đọc Thánh Kinh.

Mời bạn xem:

 

"Nhưng càng ngày tôi càng có những thắc mắc, nhất là sau khi tôi đọc được trên mạng về những câu chuyện của những người được Chúa dẫn đến hỏa ngục và tả về nơi đó – tôi không biết là thật hay không nhưng lúc đó tôi nghĩ mình bị sốc và như tỉnh ra – và có những lời làm chứng của họ là thờ thần tượng mẹ Maria không được chấp nhận hay 1 vị giáo hoàng đang ở hỏa ngục.  Luyện ngục không có mà chỉ có hỏa ngục (điều nầy trái với những gì tôi được học) – tôi không biết thật không nhưng tôi rất bối rối (đó cũng là lí do tôi tìm và hỏi ở vietnam.net về mẹ Maria)."

Các thông tin trên mạng về việc những người được Chúa dẫn đến hỏa ngục hay thiên đàng hầu hết là không trung thực. Phần lớn do những người theo các phong trào "nói tiếng lạ," "đặt tay té ngã" phổ biến. Có thể đó là những sự bịa đặt để (1) viết sách bán kiếm tiền, hoặc (2) để hù dọa người ta sợ hãi mà theo đạo, nhập vào các giáo hội, giáo phái của họ. Cũng có thể đó là những sự hiện thấy thật sự xảy ra nhưng không đến từ Chúa mà đến từ các tà linh mạo danh Chúa như trường hợp những người ngồi thiền thấy Đức Chúa Jesus. Sở dĩ chúng ta biết những sự hiện thấy đó là bịa đặt hoặc đến từ tà linh là vì trong các câu chuyện đó có những chi tiết không đúng với Thánh Kinh.

Đức Chúa trời đã ban cho chúng ta Thánh Kinh là Lời của Đức Chúa Trời để chúng ta hiểu biết thánh ý của Ngài và để chúng ta dựa vào đó mà nhận ra những điều gian trá. Thánh Kinh là chân lý, là nguồn khôn ngoan đầy trọn và là thẩm quyền tuyệt đối từ Đức Chúa Trời cho loài người. Mọi sự, mọi việc, mọi giáo lý phải được đối chiếu xem có đúng với Thánh Kinh hay không.

"Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành."(II Ti-mô-thê 3:16-17)

"Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng hết thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại." (Hê-bơ-rơ 4:12-13)

"Tức thì, trong ban đêm, anh em khiến Phao-lô và Si-la đi đến thành Bê-rê. Đến nơi rồi, thì vào nhà hội người Giu-đa. Những người nầy có ý hẳn hoi hơn người Tê-sa-lô-ni-ca, đều sẵn lòng chịu lấy đạo, ngày nào cũng tra xem Kinh Thánh, để xét lời giảng có thật chăng."(Công Vụ Các Sứ Đồ 17:10-11)

Đúng là không có luyện ngục mà chỉ có hỏa ngục. Thánh Kinh nói nhiều đến hỏa ngục nhưng Thánh Kinh không hề nói đến luyện ngục. Luyện ngục là một giáo lý của Giáo Hội Công Giáo hoàn toàn không đúng với Thánh Kinh. Hiện nay, trong hỏa ngục chưa có ai. Công dân đầu tiên của hỏa ngục sẽ là Antichrist và tiên tri giả của Antichrist sẽ bị Đức Chúa Jesus Christ ném vào trong hỏa ngục vào cuối của thời kỳ bảy năm đại nạn, khi Đức Chúa Jesus Christ và Hội Thánh cùng giáng lâm trên đất để tiêu diệt mọi kẻ có tội trên thế gian, thiết lập vương quốc ngàn năm bình an của Ngài:

"Nhưng con thú bị bắt và tiên tri giả là kẻ đã làm phép lạ trước mặt cho thú, nhờ đó lừa dối những người đã nhận dấu hiệu con thú cùng thờ lạy hình tượng nó, cùng bị bắt với nó nữa; cả hai đều đương sống bị quăng xuống hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng." (Khải Huyền 19:20)

Sau thời kỳ vương quốc ngàn năm bình an của Đấng Christ trên đất, Sa-tan sẽ bị ném xuống hồ lửa, trời đất cũ sẽ qua đi, lúc bấy giờ mọi kẻ chết không tin nhận sự cứu rỗi của Đấng Christ sẽ được gọi sống lại, nhận sự phán xét về mỗi tội lỗi đã làm và bị ném vào trong hỏa ngục:

"Khi hạn ngàn năm mãn rồi, quỉ Sa-tan sẽ được thả, và nó ra khỏi ngục mình đặng dỗ dành dân ở bốn phương trên đất, dân Gót và dân Ma-gót; nó nhóm chúng lại để chiến tranh, đông như cát bờ biển. Chúng nó lên khắp các vùng rộng trên mặt đất, vây dinh thánh đồ và thành yêu dấu. Nhưng có lửa từ trên trời rơi xuống thiêu diệt chúng nó. Còn ma quỉ là đứa đã dỗ dành chúng, thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời. Bấy giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng Đấng đương ngồi ở trên; trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa, là sách sự sống; những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy. Biển đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm. Đoạn, Sự Chết và Am phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa."(Khải Huyền 20:7-15)

Vì thế, hiện nay chưa có một ai ở trong hồ lửa! Những sự hiện thấy người này, người kia, thậm chí mục sư, linh mục, giáo hoàng… đang ở trong hỏa ngục là không đúng với Thánh Kinh. Những sự hiện thấy các linh hồn có tội bị ma quỷ hành hạ trong hỏa ngục cũng không đúng với Thánh Kinh, vì trong hỏa ngục, cả loài người lẫn ma quỷ (Sa-tan và các thiên sứ phạm tội) cũng đều là tội phạm bị trừng phạt, chứ ma quỷ không phải là nhân viên chấp pháp trong hỏa ngục.

"Tôi có những thắc mắc mong được sự giải đáp: Tôi được nghe là đức giáo hoàng là người kế vị của thánh Phê-rô , thánh Phê-rô là vị giáo hoàng đầu tiên nên đạo nào tin theo Thiên Chúa mà không tin theo giáo hoàng là sai."

Thánh Kinh không hề nói có một người nào kế vị Sứ Đồ Phi-e-rơ và Thánh Kinh cũng không hề nói Phi-e-rơ là giáo hoàng đầu tiên của Hội Thánh. Hội Thánh không hề có giáo hoàng. Thánh Kinh không hề nói đến danh xưng hay là chức vụ giáo hoàng. Danh xưng giáo hoàng, trong nguyên ngữ La-tinh là "pope," có nghĩa là "cha." Hội Thánh chỉ có một Cha là "Cha chúng con ở trên trời," là Đức Chúa Cha. Chính Đức Chúa Jesus nghiêm cấm các môn đồ không được gọi ai khác ở thế gian là "cha phần hồn" của mình:

"Cũng đừng gọi người nào ở thế gian là cha mình; vì các ngươi chỉ có một Cha, là Đấng ở trên trời."(Ma-thi-ơ 23:9)

Giáo Hội Công Giáo gọi giáo hoàng là "Đức Thánh Cha" là một sự phạm thượng nghiêm trọng vì dám dùng danh xưng dành riêng cho Đức Chúa Cha để gọi một con người xác thịt. Đức Chúa đã Jesus nói rõ: "các ngươi chỉ có một Cha, là Đấng ở trên trời."

Thánh Kinh cũng dạy người ta phải vâng lời Đức Chúa Trời hơn là vâng lời loài người. Hễ bất cứ ai giảng dạy đúng với Thánh Kinh thì chúng ta phải cung kính vâng theo còn những ai giảng dạy những điều không có trong Thánh Kinh hoặc nghịch lại Thánh Kinh thì chúng ta phải tránh xa họ:

"Phi-e-rơ và các sứ đồ trả lời rằng: Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta." (Công Vụ Các Sứ Đồ 5:29)

"Sau khi mình đã khuyên bảo kẻ theo tà giáo một hai lần rồi, thì hãy lánh họ."(Tít 3:10)

"Mục sư không được lấy vợ vì 12 môn đệ của Chúa phải bỏ tất cả mà đi theo Chúa, mà từ bỏ vợ con. Những mục sư Tin Lành lại lấy vợ vì đạo Tin Lành là do một người là mục sư muốn lấy vợ nên tách ra khỏi và lập ra đạo Tin Lành để được lấy vợ. Tôi thật xin lỗi nếu xúc phạm đến bất cứ ai – nhưng xin giải thích và hướng dẫn tôi – tôi quá mù mờ (thờ thần tượng mẹ Maria là có tội – tách khỏi Hội Thánh ban đầu của Chúa là có tội ). Tôi phải làm sao đây?"

Các sứ đồ của Chúa, nếu có vợ, khi đi theo Chúa không hề bỏ rơi vợ mình. Chính Đức Chúa Jesus ngăn cấm không cho ai tách rời tình yêu vợ chồng của những người tin Chúa:

"Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp!" (Ma-thi-ơ 19:6)

Sứ Đồ Phi-e-rơ còn gọi là Sê-pha (Kê-pha, theo bản dịch Công Giáo) và các sứ đồ khác khi đi truyền giáo các nơi cũng dắt vợ theo và Sứ Đồ Phao-lô cho biết ông cũng có quyền làm như vậy, nếu ông muốn:

"Tôi chẳng được tự do sao? Tôi chẳng phải là sứ đồ sao? Tôi há chẳng từng thấy Đức Chúa Jêsus là Chúa chúng ta sao? Anh em há chẳng phải là công việc tôi trong Chúa sao? Nếu tôi không phải là sứ đồ cho kẻ khác, ít nữa cũng là sứ đồ cho anh em; vì chính anh em là ấn tín của chức sứ đồ tôi trong Chúa. Ấy là lẽ binh vực của tôi đối với kẻ kiện cáo mình. Chúng tôi há không có phép ăn uống sao? Há không có phép dắt một người chị em làm vợ đi khắp nơi với chúng tôi như các sứ đồ khác cùng các anh em Chúa và Sê-pha đã làm, hay sao?"(I Cô-rinh-tô 9:1-5)

Vậy thì, ai dám giảng nghịch lại Thánh Kinh, cho rằng người hầu việc Chúa không được lấy vợ? Thực tế, Thánh Kinh đã tiên tri rằng:

"Vả, Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng, trong đời sau rốt, có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối, và đạo lý của quỉ dữ, bị lầm lạc bởi sự giả hình của giáo sư dối, là kẻ có lương tâm đã lì, họ sẽ cấm cưới gả, và biểu kiêng các thức ăn Đức Chúa Trời đã dựng nên cho kẻ có lòng tin và biết lẽ thật, tạ ơn mà dùng lấy."(I Ti-mô-thê 4:1-3)

Thờ thần tượng (như: dâng hoa, dâng đèn, dâng hương, quỳ lạy, cầu xin với các hình tượng) là có tội cho dù là "tượng Chúa" hay "tượng Mari," nhưng tạc tượng và đúc tượng cũng có tội, hầu việc tượng (như: dựng tượng, lau chùi, tắm rửa…) tượng cũng có tội:

"Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhơn tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời."(Xuất Ê-díp-tô Ký 20:4-5)

"Đáng rủa sả thay người nào làm tượng chạm hay là tượng đúc, là vật gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va, công việc bởi tay người thợ…"(Phục Truyền Luật Lệ Ký 27:15 – Bản dịch Phan Khôi)

Tách khỏi Hội Thánh ban đầu của Chúa là có tội. Giáo Hội Công Giáo điển hình cho sự tách khỏi Hội Thánh Chúa để dựng nên một Giáo Hội Công Giáo "bội đạo mà theo các thần lừa dối, và đạo lý của quỉ dữ, bị lầm lạc bởi sự giả hình của giáo sư dối, là kẻ có lương tâm đã lì, họ sẽ cấm cưới gả, và biểu kiêng các thức ăn Đức Chúa Trời đã dựng nên cho kẻ có lòng tin và biết lẽ thật, tạ ơn mà dùng lấy." Các giáo hội ra từ giáo hội Công Giáo cũng không phải là Hội Thánh của Chúa.

"(1) Các giáo hội, giáo phái, hệ phái chỉ là các tổ chức tôn giáo mang danh Chúa do loài người lập ra (I Cô-rinh-tô 3:3-4); con dân Chúa có mặt và sinh hoạt trong các giáo hội, giáo phái, hệ phái nhưng các tổ chức đó không phải là Hội Thánh của Chúa. Hội Thánh của Chúa là tất cả những người "đã được nên thánh trong Đức Chúa Jesus Christ" (I Cô-rinh-tô 1:1-2) tức là những người thật lòng ăn năn, từ bỏ tội, tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ, và vui lòng sống theo sự dạy dỗ của Thánh Kinh; họ được gọi là thân thể của Chúa, do chính Chúa cai trị. (2) Thánh Kinh là Lời của Đức Chúa Trời, hoàn toàn và chân thật, là tiêu chuẩn và thẩm quyền tuyệt đối của Đức Chúa Trời cho nếp sống đạo của Hội Thánh. Bất cứ sự dạy dỗ hoặc tổ chức nào trong các giáo hội, giáo phái, hệ phái mà không có trong Thánh Kinh, thì đều là ý riêng của loài người."Trích lời dẫn nhập của bài: "Những Tín Lý và Quan Điểm Thần Học Nghịch Thánh Kinh của Giáo Hội Cơ-đốc Phục Lâm An Thất Nhật" http://www.divshare.com/download/14872735-f77

"Tôi phải làm sao đây?"

"Chúng nghe bấy nhiêu lời, trong lòng cảm động, bèn hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng: Hỡi anh em, chúng ta phải làm chi? Phi-e-rơ trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải nhơn danh Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-tem, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. Vì lời hứa thuộc về các ngươi, con cái các ngươi, và thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi. Phi-e-rơ lại lấy nhiều lời giảng nữa mà giục lòng và khuyên lơn chúng rằng: Các ngươi khá cứu mình thoát khỏi giữa dòng dõi gian tà nầy! Vậy, những kẻ nhận lời đó đều chịu phép báp-tem; và trong ngày ấy, có độ ba ngàn người thêm vào Hội Thánh."(Công Vụ Các Sứ Đồ 2:37-41)

Mong rằng bạn sớm tìm được sự cứu rỗi trong Đức Chúa Jesus Christ, được Đức Thánh Linh thêm vào Hội Thánh. Bạn có thể ghé lại trang web sau đây để đọc Thánh Kinh trên mạng: http://thanhkinhvietngu.net

 

Huỳnh Christian Timothy
06.06.2011

Share This:

Comments are closed.