2,321 views

Hỏi & Đáp: Thiên Đàng và Vương Quốc Ngàn Năm

Hỏi:
Thiên đàng đời đời ở đâu? trên trời hay dưới đất? Khi Chúa tái lâm thì Ngài có đặt chân xuống đất không? Có phải người chết trong Chúa được sống lại, cất lên không trung trước rồi đến người đang sống được biến hóa cất lên không trung đợt hai, và những người tin Chúa thời đại nạn được cất lên không trung đợt ba? Trong Vương Quốc Ngàn Năm người ta sinh con đẻ cháu như thế nào? Ông Bà A-đam ngày xưa nếu như không ăn “trái cấm” thì họ có sanh con cái không? nếu có thì làm cách nào để mang bầu?
Nếu như con người sinh con đẻ cái như cách thế gian, ăn uống như cách thế gian và có thể phạm tội (không vâng Lời Chúa) như thế gian. Có thể quần áo giày dép họ không mòn và cũng không cần tắm rữa thường xuyên như dân sự Chúa 40 năm trong đồng vắng, nhưng chắc họ vẫn phải tiểu, đại tiện như thế gian?
Đáp:
Tôi xin trả lời vắn tắt như sau:

1. Thánh Kinh khẳng định vương quốc ngàn năm là trên đất, liền sau khi bảy năm đại nạn chấm dứt (Khải Huyền 20):
“4Tôi lại thấy những ngai, và những người ngồi trên ngai được quyền xét đoán. Kế đó, tôi thấy linh hồn những kẻ đã phải chết chém vì sự làm chứng cho Đức Chúa Jesus và vì Lời Đức Chúa Trời, là những kẻ chẳng thờ lạy con thú cùng hình tượng nó, chẳng nhận dấu hiệu nó, hoặc trên trán hoặc trên tay. Các người ấy được sống và trị vì với Đấng Christ trong một ngàn năm.
5 Còn những kẻ chết khác chẳng được sống cho đến khi đủ một ngàn năm. Ấy là sự sống lại thứ nhứt.
6 Phước thay và thánh thay những kẻ được phần về sự sống lại thứ nhứt! Sự chết thứ nhì không có quyền gì trên những người ấy; song những người ấy sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ, cùng sẽ trị vì với Ngài trong một ngàn năm.
7 Khi hạn ngàn năm mãn rồi, quỷ Sa-tan sẽ được thả,
8 và nó ra khỏi ngục mình đặng dỗ dành dân ở bốn phương trên đất, dân Gót và dân Ma-gót; nó nhóm chúng lại để chiến tranh, đông như cát bờ biển.
9 Chúng nó lên khắp các vùng rộng trên mặt đất, vây dinh thánh đồ và thành yêu dấu. Nhưng có lửa từ trên trời rơi xuống thiêu diệt chúng nó.”
2. Thánh Kinh khẳng định vương quốc đời đời là trên đất, sau khi Chúa dựng trời mới đất mới, thiên đàng sẽ giáng xuống đất (Khải Huyền 21):
“1 Đoạn, tôi thấy trời mới và đất mới; vì trời thứ nhứt và đất thứ nhứt đã biến đi mất, và biển cũng không còn nữa.
2 Tôi cũng thấy thành thánh, là Giê-ru-sa-lem mới, từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình.
3 Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến, nói rằng: nầy, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài; chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng.
4 Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết ,cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhứt đã qua rồi.
10 Rồi tôi ở trong thần linh, được thiên sứ đó đưa tôi đến trên một hòn núi lớn và cao, và chỉ cho tôi thấy thành thánh, là Giê-ru-sa-lem, từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống,”

3. Đức Chúa Jesus Christ sẽ hiện ra giữa chốn không trung để đem Hội Thánh về trời, kết hợp với Ngài trong tiệc cưới Chiên Con,  trước khi Ngài phán xét thế gian trong bảy năm đại nạn. Thế gian sẽ không nhìn thấy sự hiện ra này của Chúa mà chỉ có Hội Thánh của Chúa, là những người thân thể sẽ được sống lại hoặc được biến hóa, trở nên giống như thân thể phục sinh của Chúa. Lần hiện ra này Chúa không đặt chân trên đất.Không trung là khoảng không gian có mây, bao chung quanh trái đất.

Người chết được sống lại trước rồi người sống được biến hóa, dù có thứ tự trước sau nhưng chỉ xảy ra trong nháy mắt, rồi cả hai cùng được cất lên không trung gặp Chúa (I Cô-rinh-tô 15:52; I Tê-sa-lô-ni-ca 4:17, nhận lãnh phần thưởng Chúa mang theo (Khải Huyền 22:12), rồi trong sự vinh quang đó, được vào thiên đàng ra mắt Đức Chúa Cha (Khải Huyền 7:9-17).

4. Cuối bảy năm đại nạn, Chúa và Hội Thánh cùng các thiên sứ sẽ giáng lâm trên núi Ô-li-ve, tiêu diệt những ai không tin nhận Chúa, giam Sa-tan vào vực sâu 1000 năm, ném AntiChrist và tiên tri giả vào hỏa ngục, thiết lập vương quốc ngàn năm trên đất.

Không hề có chuyện những người tin Chúa còn sống sau bảy năm đại nạn sẽ được cất lên không trung gặp Chúa, vì tiếp liền theo bảy năm đại nạn là sự tái lâm của Chúa trên đất để tiêu diệt kẻ ác và thiết lập vường quốc ngàn năm. Những người còn sống trên đất sau bảy năm đại nạn là những người tin Chúa và họ sẽ tiếp tục sống trong sự cai trị của Chúa trong suốt 1000 năm, sinh con, đẻ cháu là những công dân của Nước Trời (Hội Thánh và các thánh đồ tử đạo trong bảy năm đại nạn thì đồng trị với Chúa).

5. Tầng trời thứ nhất là bầu khí quyển bao quanh địa cầu, có sự sống vật chất và có mây. Tầng trời thứ nhì là không gian chứa các thiên hà. Tầng trời thứ ba ở ngoài thời gian và không gian, là nơi ngự của Thiên Chúa Ba Ngôi, còn gọi là thiên đàng. Sau khi trời mới và đất mới được dựng nên thì thiên đàng sẽ hạ xuống trên đất. Đó là lúc cõi vật chất và cõi thuộc linh được kết hợp cách mầu nhiệm với nhau.

6. Người ta vẫn cưới gả, ăn ở, nam nữ giao tình với nhau làm đầy dẫy đất như Chúa đã định từ thuở ban đầu. Chúa dựng nên người nam và nữ với bộ phận sinh dục để sinh sản cho nên người nam và người nữ phải trở nên một thịt với nhau trong sự giao tình để sinh con, đẻ cháu. Tình dục là ơn phước đồng thời là chức năng Chúa tạo ra cho chúng ta. Ơn phước vì nó đem lại sự vui thỏa cho xác thịt, chức năng vì qua đó mà dòng dõi loài người được lưu truyền. Sự lưu truyền dòng dõi loài người là một mạng lệnh của Thiên Chúa. Việc ăn trái cấm chỉ nói lên sự không tin và không vâng phục Lời Chúa, không liên quan gì đến tình dục. Anh nghe lại ba bài về “Cây Sự Sống và Cây Biết Phân Biệt Điều Thiện Điều Ác” tại đây: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/101_toiloiductinsucaunguyen
7. Môi trường sống sẽ được phục hồi, khoa học và kỷ thuật tiến bộ càng hơn, mọi người có quyền tự do lựa chọn vâng phục Chúa hay sống theo tư dục (tức phạm tội – Gia-cơ 1:14) trong suốt 1000 năm đó. Dựa vào Ê-sai 65:20 thì kẻ có tội sẽ không sống quá 100 tuổi. Nhà vệ sinh cũng như mọi phương tiện sinh sống trong thời ngàn năm bình an sẽ vô cùng hi-tech! Google đã đăng ký bằng phát minh xe tự hành, trong tương lai mình sẽ không cần lái xe nữa, chỉ cần đọc địa chỉ cho nó tự lái đến nơi, tai nạn giao thông sẽ giảm đi rất nhiều. Riêng trong thời ngàn năm, tai nạn và bệnh tật sẽ không có mặt trong cuộc sống của loài người.
Bấm vào nút play ►để nghe

 

Share This:

Comments are closed.