2,189 views

Hỏi & Đáp: Tất cả vào cuối năm nay ? PHẢI CHĂNG?

Hỏi:

Chú Tim thân mến!
Phải chăng?  Chiến tranh Trung Đông sẽ bùng nổ khoảng cuối năm nay? Antichrist sẽ lên ngôi? Chúa  sẽ xuất hiện để đem Hội Thánh yêu về với Ngài? Bão mặt trời sẽ tấn công trái đất dữ dội? Bảy năm đại nạn cũng sẽ xảy ra? Tất cả vào cuối năm nay ? PHẢI CHĂNG?
Vậy thì không còn bao nhiêu ngày nữa!
Nguyện Chúa bảo vệ và gìn giữ gia đình chú!

Đáp:

Chiến tranh có thể xảy ra, thiên tai có thể xảy ra, nhưng những điều đó không liên quan gì đến thời điểm Chúa cất Hội Thánh ra khỏi thế gian. Bởi vì, kể từ khi dân Do-thái lập quốc ngày 14.05.1948 thì bất kỳ lúc nào Chúa cũng có thể đem Hội Thánh ra khỏi thế gian. Lý do Chúa chưa đem Hội Thánh ra khỏi thế gian là vì Chúa muốn Hội Thánh tiếp tục rao giảng Tin Lành để cứu thêm nhiều người. Chúng ta không thể nào biết chính xác ngày giờ Chúa đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, vì thế, Chúa bảo chúng ta hãy tỉnh thức. Vậy, chúng ta hãy ăn năn xưng tội mỗi ngày, sống theo Lời Chúa mỗi ngày, và nói về Chúa cho người khác mỗi ngày.

Rất có thể chúng ta sẽ nhìn thấy chiến tranh Trung Đông như đã tiên tri trong Thi Thiên 83 và Ê-sai 17&18 xảy ra, nhìn thấy thủ đô Đa-mách bị hủy diệt, nhìn thấy Anti-Christ lên Ngôi cùng một giờ với với 10 vua liên minh, thậm chí nhìn thấy đền thờ tại Giê-ru-sa-lem được cất lại, rồi Chúa mới đem chúng ta ra khỏi thế gian. Những việc đó nếu bắt đầu xảy ra vào cuối năm nay thì cũng cần từ một đến năm năm để hoàn tất. Bảy năm đại nạn sẽ bắt đầu khi Anti-Christ ký kết một hòa ước bảy năm với Do-thái và các quốc gia.

Huỳnh Christian Timothy

 

Share This:

Comments are closed.