2,831 views

Hỏi & Đáp: Sáng Thế Ký 1:2

Hỏi:
 
Con chào chú!

Trước hết con cảm ơn những bài viết, giảng luận của chú làm con được khích lệ rất nhiều. Nguyện xin Chúa ban thêm ơn cho chú và gia đình!

Con có một chút thắc mắc về sự sáng tạo trong Sáng Thế Ký 1:2 "Vả, đất là vô hình và trống không, sự mờ tối trên mặt vực; Thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước". Trước khi Chúa tạo dựng trong sáu ngày theo như Kinh thánh thì trước đó đã có gì chưa? Vì con thấy trước khi tạo dựng chưa có gì mà Thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước là như thế nào? Đất vô hình và trống không, sự mờ tối trên mặt vực là như thế nào ạ? Phải chăng trước đó đã có vũ trụ sơ khai? Xin chú giải đáp cho con thêm hiểu biết về sự sáng tạo của Chúa. Con cám ơn chú!

Đáp:

Chào con,

Nội dung của Sáng Thế Ký 1 là nói một cách vắn tắt sự tạo dựng nên các từng trời và đất cùng muôn vật trong các tầng trời và đất.

Câu 1: Ban đầu Thiên Chúa sáng tạo các tầng trời và đất.

Là câu nói tổng quát, khẳng định toàn bộ thế giới vật chất mà chúng ta thấy được, biết được là do Thiên Chúa dựng nên.

Các tầng trời là tầng trời thứ nhất tức là bầu khí quyển và từ trường chung quanh trái đất của chúng ta và tầng trời thứ hai là không gian chứa đựng vũ trụ.

(Tầng trời thứ ba thuộc về thế giới thuộc linh, là thiên đàng, là nơi ngự của Thiên Chúa thì có thể đã được sáng tạo trước hai tầng trời của thế giới vật chất – II Cô-rinh-tô 12:2).

Câu 2: Vả, đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực; Thần của Thiên Chúa vận hành trên mặt nước.

Sau khi các tầng trời và đất đã được sáng tạo thì trạng thái của trái đất lúc ấy bị bao phủ bởi nước. Gọi là vô hình và trống không vì lúc đó trái đất chưa có các hình thể và các sinh vật như ngày hôm nay. Trái đất chỉ là một trái cầu bị bao phủ bởi nước trong bóng tối của vũ trụ. Đức Thánh Linh ấp ủ trên mặt nước để ban sự sống cho địa cầu. Chữ vận hành trong nguyên tác chỉ hành động ấp ủ như gà mái ấp trứng.

Câu 3: Thiên Chúa phán rằng: Phải có sự sáng; thì có sự sáng.

Từ trong hư không, tức không có gì, Thiên Chúa đã sáng tạo nên các tầng trời và trái đất. Từ ngữ sáng tạo có nghĩa là làm cho từ chỗ không có thành ra có. Con đọc Bản Hiệu Đính 2012 trên mạng để có được bản dịch chính xác hơn: http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible

Dầu các tầng trời và trái đất đã được dựng nên nhưng chưa có ánh sáng. Thiên Chúa bèn phán một lời thì sự sáng xuất hiện. Sự sáng này có thể hiểu là sự sáng của các khối tinh vân (những khối bụi vật chất chuyển động cực nhanh phát ra năng lượng và ánh sáng, rồi tuần tự định hình thành các vì sao, kết hợp thành các thiên hà). Khối tinh vân lớn nhất và gần trái đất nhất đến ngày thứ tư thì ngưng đọng thành mặt trời, khối nhỏ hơn thì ngưng đọng thành mặt trăng, tuy nhiên, ngay từ ngày thứ nhất thì chúng đã phát ra ánh sáng và trái đất đã di chuyển chung quanh khối tinh vân nguyên thủy của mặt trời để tạo ra chu kỳ ngày đêm.

Nếu con biết đọc Anh ngữ thì vào tìm hiểu chi tiết về công cuộc sáng tạo theo Thánh Kinh tại đây: http://www.answersingenesis.org/

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy

Share This:

Comments are closed.