1,981 views

Hỏi & Đáp: Sự Biết Trước của Chúa – Lửa Báp-tem – Uống Huyết – Tư Tưởng Cao Quá Lẽ – Sự Báo Oán

Bấm vào đây để vào trang download audio

Bấm vào  Xem tiếp  hoặc bấm vào tựa bài rồi bấm vào nút "play" dưới đây để nghe

Share This:

Comments are closed.