1,912 views

Hỏi & Đáp: Phục Truyền Luật Lệ Ký 22:5

Huỳnh Christian Timothy

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này:
http://www.mediafire.com/view/?yjwli5a13xodfs8

Hỏi:

Xin giải thích về việc phụ nữ không được mặc quần áo của người nam" trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 22:5 "Người nữ không phép mặc quần áo của người nam, và người nam cũng chẳng được mặc quần áo của người nữ; vì ai làm điều đó lấy làm gớm ghiếc cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi." Có phải, phụ nữ không được mặc quần, chỉ được mặc váy?

Đáp:

Trong nguyên ngữ của Thánh Kinh không nói là "mặc quần áo người nam" mà là "mang vật dụng thuộc về người nam." Từ ngữ Hê-bơ-rơ "kelı̂y," H3627 có nghĩa rất rộng, bao gồm tất cả những vật dụng của một người dùng trong sự mưu sinh, chiến tranh, văn nghệ, thể thao, và các sinh hoạt thường ngày như quần áo, giày dép, khí cụ… Vì thế, mạng lệnh trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 22:5 không chỉ giới hạn trong quần áo mà là tất cả những gì thuộc về người nam. Xem hai câu trong tiếng Anh và câu trong Bản Hiệu Đính 2012 dưới đây:

Deu 22:5 There shall not be the thing of a man on a woman, nor shall a man put on a woman's garment. For whoever does these things is an abomination to Jehovah your God. (Literal Translation of the Holy Bible)

Deu 22:5  The womanH802 shall notH3808 wearH1961 that which pertainethH3627 unto a man,H1397 neitherH3808 shall a manH1397 put onH3847 a woman'sH802 garment:H8071 forH3588 allH3605 that doH6213 soH428 are abominationH8441 unto the LORDH3068 thy GodH430. (King James Version with Strong's Number)

Phục 22:5 Người nữ không được mang những vật dụng thuộc về người nam, và người nam cũng chẳng được mặc quần áo của người nữ; vì ai làm điều đó lấy làm gớm ghiếc cho Giê-hô-va Thiên Chúa ngươi. (http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible)

Ý kiến cho rằng phụ nữ không được mặc quần, chỉ được mặc váy là không đúng. Cần phải nói rằng, phụ nữ không được mặc quần dành cho phái nam, tức là kiểu quần được thiết kế cho phái nam. Ngày nay, quần áo, giày dép, mũ nón đều được thiết kế riêng cho phái nam và phái nữ (ngoài trừ một số ít được thiết kế chung cho hai phái), cho nên, phụ nữ vẫn có thể mặc quần, nếu đó là loại quần được thiết kế cho phụ nữ.

Ý nghĩa chính trong lệnh truyền của Chúa là: nghiêm cấm việc đàn bà muốn trở thành hoặc giống như đàn ông, và ngược lại. Những phụ nữ muốn giống như đàn ông hoặc những đàn ông muốn giống như phụ nữ thường thể hiện ra bằng cách mặc quần áo của phái khác và thường có khuynh hướng đồng tính luyến ái. Ý muốn đó, sở thích đó là trái tự nhiên, nghịch lại ý Chúa, là sự thể hiện của tội lỗi như Rô-ma 1:23-27 đã chép:

"Họ đã đổi sự vinh quang không hư mất của Đức Chúa Trời cho hình tượng hay hư nát được làm giống như hình ảnh của loài người, của các loài chim, của các loài thú, và của các loài côn trùng. Vậy nên, Đức Chúa Trời đã bỏ mặc họ cho những sự ô uế theo lòng ham muốn của họ, họ tự làm nhục thân thể lẫn nhau, Họ đã đổi sự chân thật của Đức Chúa Trời cho sự dối trá. Họ đã thờ phượng và hầu việc loài tạo vật thế cho Đấng Tạo Hóa, là Đấng đáng tôn vinh đời đời! A-men. Vì vậy Đức Chúa Trời đã bỏ mặc họ cho những khát vọng của sự xấu hổ. Những phụ nữ của họ đã đổi sự quan hệ tính dục tự nhiên cho sự nghịch với tự nhiên. Những người đàn ông cũng vậy, họ đã bỏ cách tự nhiên quan hệ tính dục của người đàn bà un đốt khát vọng của họ với lẫn nhau. Những người đàn ông với những người đàn ông, họ làm ra sự xấu hổ. Họ nhận lãnh trong chính họ sự báo ứng xứng đáng với lầm lỗi của họ."
(Bản Dịch Ngôi Lời:
http://ngoiloi.thanhkinhvietngu.net/)

Một số giáo phái Tin Lành ngày nay dựa vào Phục Truyền Luật Lệ Ký 22:5 để buộc nữ tín đồ phải mặc váy (quần một ống) vì họ cho rằng loại quần hai ống chỉ dành riêng cho phái nam. Tuy nhiên, ngay từ thưở ban đầu của lịch sử loài người thì chưa có loại quần hai ống. Khi Phục Truyền Luật Lệ Ký được Môi-se chép ra cũng chưa có loại quần hai ống. Mãi đến khoảng 800 năm sau Môi-se, vào thế kỷ thứ sáu trước Công Nguyên thì loại quần hai ống mới xuất hiện tại Ấn Độ và được dùng chung cho cả hai phái nam và nữ [1]. Phụ nữ dùng  vải quấn hai ống chân và phần trên của thân hình, gọi là "sari." Đàn ông cũng dùng vải quấn hai ống chân nhưng không quấn phần trên của thân hình, gọi là "dhoti." Như vậy, quần hai ống dùng chung cho cả hai phái với "kiểu" khác nhau. Cùng thời điểm đó, các dân tộc khác tại Á Châu thì có loại quần hai ống được may rộng, đặc biệt dành cho giới phụ nữ lao động. Dân Trung Hoa thời ấy chê loại quần hai ống là trang phục của các giống dân "dã man" nên không tiếp nhận. Mãi đến năm 375 trước Công Nguyên thì dân Trung Hoa mới hội nhập văn hóa của Mông Cổ và cả nam lẫn nữ bắt đầu mặc quần hai ống, nhất là những công nhân nữ. Như vậy, quần hai ống lúc ban đầu được phụ nữ dùng hơn là được đàn ông dùng.

Tại tây phương, mãi đến thế kỷ thứ 16 thì loại quần hai ống mới được hội nhập và trở thành thời trang cho đàn ông. Trước đó, đàn ông tại tây phương mặc quần một ống, gọi là "hose." Nói cách khác, đàn ông tây phương thời đó cũng mặc "váy" như đàn bà.

Riêng dân I-sơ-ra-ên từ thời Cựu Ước cho đến thời Tân Ước thì đàn ông lẫn đàn bà đều mặc "áo trong" và "áo ngoài" nhưng kiểu khác nhau để phân biệt nam với nữ. Họ không mặc quần cũng không mặc váy. Áo trong tương tự như áo sơ-mi ngày nay. Đàn ông mặc dài đến đầu gối còn đàn bà mặc dài đến cổ chân và thắt đai ngang lưng. Áo ngoài có thể là một mãnh vải nguyên, như trường hợp áo ngoài của Đức Chúa Jesus (Giăng 19:23). Đàn ông mặc dài đến nửa cẳng chân, đàn bà mặc dài đến cổ chân và có mũ trùm đầu dính liền với áo. Ngoài ra góa phụ mặc một kiểu áo ngoài khác [2].

Nói tóm lại: Dân I-sơ-ra-ên trong Thánh Kinh không mặc quần cũng không mặc váy. Các dân ngoại, cả đàn ông lẫn đàn bà đều mặc quần từ thế kỷ thứ sáu trước Công Nguyên để tiện việc lao động, và quần được đàn bà mặc nhiều hơn là đàn ông. Trước đó, các dân kém văn minh chỉ mặc khố và các dân có văn minh mặc thêm áo trong và áo ngoài tương tự như dân I-sơ-ra-ên. Váy được cả đàn ông lẫn đàn bà mặc chứ không phải là trang phục dành riêng cho đàn bà. Vậy, Phục Truyền Luật Lệ Ký 22:5 phải được hiểu là, phụ nữ không được mang trên người những vật gì được tạo ra cho đàn ông sử dụng, như không được đeo các kiểu đồng hồ dành riêng cho đàn ông, không được đội các kiểu nón dành riêng cho đàn ông, không được mặc các kiểu áo, các kiểu quần hay ngay cả các kiểu "váy" được thiết kế riêng cho đàn ông. Phụ nữ hoàn toàn được phép mặc các loại quần được thiết kế cho phụ nữ.

Huỳnh Christian Timothy
15.09.2012

 

Ghi Chú

Tất cả những câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là từ Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời và Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Truyền Thống Hiệu Đính 2012. Quý bạn có thể đọc trên mạng:
www.ngoiloi.thanhkinhvietngu.netwww.tt2012.thanhkinhvietngu.net.

[1] http://www.fundamentalforums.com/fighting-forum/35960-brief-history-trousers-women.html

[2] http://www.ancient-hebrew.org/33_clothing.html


Copyright Notice: All Rights Reserved © 2012 Vietnamese Christian Mission Ministry.
Thông Báo Tác Quyền: Mọi tác quyền thuộc về Vietnamese Christian Mission Ministry.
Mọi người có thể sao chép, phổ biến dưới mọi hình thức nhưng xin giữ đúng nguyên văn,
kể cả thông báo về tác quyền này.

Share This:

Comments are closed.