2,515 views

Hỏi & Đáp: Người Tin Chúa Có Bị Quỷ Ám?

Copyright Notice:All Rights Reserved © 2011 Vietnamese Christian Mission Ministry, Inc.  –  Mọi tác quyền thuộc về Vietnamese Christian Mission Ministry  –  Xin quý bạn đọc vui lòng tiếp tay phổ biến bài viết nầy dưới mọi hình thức, nhưng xin giữ đúng nguyên văn, kể cả thông báo về tác quyền này.

Huỳnh Christian Timothy
Bấm vào đây để download bài viết này

Bấm vào đây để download bài viết này cho Kindle

Hỏi:

Người tin Chúa có thể bị quỷ ám hay không? Nếu có, lẽ nào Đức Thánh Linh và quỷ đều ở trong cùng một thân thể của người tin Chúa?

Đáp:

Bị quỷ ám và bị quỷ quấy phá là hai điều khác nhau. Những người bị quỷ ám mất quyền tự chủ thân thể của mình vì ma quỷ vào trong thân thể của họ và điều khiển thân thể, ngôn ngữ của họ theo ý chúng nó. Một người có thể cùng một lúc bị nhiều quỷ ám [1], [8]. Những người bị quỷ quấy phá thì ma quỷ chỉ ở bên ngoài quấy phá chứ không thể xâm nhập vào trong thân thể của họ.

Thánh Kinh ghi lại chuyện ông Gióp bị Sa-tan quấy phá: tiêu hủy, cướp phá toàn bộ tài sản, giết chết các tôi tớ và mười đứa con của ông, gây ra chứng ung độc trên da thịt ông [2]. Sứ Đồ Phao-lô bị Sa-tan quấy phá mà ông gọi là cái dằm xóc vào da thịt, là cái vả của Sa-tan [3].

Thánh Kinh Tân Ước ghi lại nhiều câu chuyện về những người bị quỷ ám khiến cho họ không còn tự chủ được thân thể của mình [4]. Trong đó, có một trường hợp đặc biệt là quỷ có thể nhập vào một người, khiến cho người đó có tài bói toán [5]. Tài bói toán ở đây chắc chắn không phải là biết trước các việc tương lai, vì chỉ một mình Thiên Chúa biết được tương lai, nhưng chỉ là những điều ma quỷ dự định sẽ làm ra trên những kẻ không thuộc về nó; (đối với những người thuộc về Chúa, ma quỷ chỉ có thể tác hại nếu Chúa cho phép, như trường hợp của Gióp và Phao-lô); hoặc là bói tìm người bị mất tích, tìm vật bị thất lạc.

Dù Thánh Kinh không nói một cách chi tiết nhưng dựa trên một số dữ kiện được ghi lại trong Thánh Kinh, chúng ta có thể kết luận rằng:

 • Ma quỷ là các thiên sứ phạm tội bị Thiên Chúa đuổi ra khỏi thiên đàng.
 • Thế gian này thuộc về ma quỷ và do Sa-tan là chúa quỷ cầm đầu.
 • Ma quỷ không thể tự ý nhập vào loài người, trừ khi loài người giao tiếp với chúng, thờ phượng chúng, cho phép chúng. Những người tự nguyện thờ lạy hình tượng, học bùa, ngồi thiền, ngồi đồng, bói toán, chấm tử vi, v.v., là những người tình nguyện cho phép ma quỷ xâm nhập thân thể của mình.
 • Trường hợp ma quỷ tự ý nhập vào thân xác những người đàn ông trong thời Cựu Ước để làm băng hoại dòng dõi của người nữ, hầu cho lời tiên tri của Thiên Chúa trong Sáng Thế Ký 3:15 không được ứng nghiệm [6]; thì chúng đã bị Thiên Chúa nhốt trong một vực sâu, chờ ngày phán xét [7]. Trong Tân Ước, khi Đức Chúa Jesus đuổi bầy quỷ dữ nhập trong một người thì bầy quỷ nài xin Chúa đừng khiến chúng nó phải xuống vực sâu, có lẽ, vì bầy quỷ này đã tự ý nhập vào người đó, cho nên, chúng biết hậu quả của việc làm trái phép đó là sẽ bị nhốt vào vực sâu như đồng bọn của chúng thời Cựu Ước [8].
 • Ma quỷ có thể nhập vào trong một người khiến người đó làm ra những việc lạ lùng để gạt những người khác, làm cho họ tin cậy và thờ phượng tà thần qua các hình tượng tiêu biểu của ma quỷ [5].
 • Ma quỷ có thể nhập vào trong một người và hành hại thân xác của người đó.

Có hai trường hợp người tin Chúa mà vẫn bị quỷ ám:

 • Những người tin Chúa, chỉ tin sự thực hữu của Ngài nhưng không tin vào lời kêu gọi ăn năn của Ngài, thì không thật lòng ăn năn tội (đức tin không có việc làm). Những người không thật lòng ăn năn tội thì không được tái sinh. Không được tái sinh thì không có Đức Thánh Linh ở cùng. Những người như vậy, miệng thì tuyên bố tin Chúa nhưng vẫn còn thờ lạy hình tượng, tin vào những sự mê tín, dị đoan, tham dự các việc bói toán, đồng bóng, ngồi thiền… và phạm đủ các thứ tội khác.
 • Những người thật lòng tin Chúa, từng ăn năn tội và đã nếm biết ơn cứu rỗi, nhưng sau trở về với đời sống tội lỗi [9], trở thành đứa con của sự hủy diệt, như trường hợp của Giu-đa Ích-ca-ri-ốt [10].

Những trường hợp ma quỷ quấy phá con dân Chúa:

 • Chúa cho phép ma quỷ quấy phá con dân Chúa và dùng đó để đem lại lợi ích cho con dân Ngài: trường hợp Phao-lô.
 • Chúa cho phép ma quỷ thử thách sự trung tín của con dân Chúa: trường hợp Gióp.
 • Chúa cho phép ma quỷ cản trở, hăm dọa, hù nhát con dân Chúa để con dân Chúa ý thức sự hiện diện của ma quỷ, ý thức họ đang ở trong một trận chiến khốc liệt, để họ luôn tỉnh thức và tận dụng mọi khí giới của Đức Chúa Trời cùng với gươm của Đức Thánh Linh, tức là Lời Chúa, để chiến thắng ma quỷ [11].
 • Con dân Chúa trước khi tin nhận Chúa đã từng có quan hệ với bùa phép, đồng bóng, ma thuật, bói toán, ngồi thiền hoặc bị cha mẹ bán cho tà thần… nếu sau khi tin Chúa mà không nhân danh Chúa để đuổi ma quỷ thì ma quỷ vẫn đi theo quấy phá hoặc hù nhát. Tôi đã gặp một người, khi còn bé bị mẹ bán cho tà thần và cho đeo bùa, sau khi tin Chúa vẫn bị ma quỷ quấy phá mỗi đêm trong suốt 17 năm. Vợ chồng tôi đã hướng dẫn cho người đó nhân danh Chúa để trừ quỷ thì hiện tượng ma quỷ quấy phá mới chấm dứt.

Không có sự cho phép của Chúa thì ma quỷ không thể làm gì được con dân Chúa. Nếu Chúa cho phép ma quỷ xúc phạm con dân của Ngài thì Ngài sẽ ban thêm cho họ ân điển, để họ đứng vững trong cơn thử thách. Tuy nhiên, trong cuộc chiến thuộc linh chống lại ma quỷ, nếu con dân Chúa không tận dụng mọi khí giới của Đức Chúa Trời thì sẽ bị thua trận. Nhiều con dân Chúa không ý thức được lẽ thật này mà đời sống bị ma quỷ làm khổ. Chúa không can thiệp khi chúng ta không chịu tìm kiếm lẽ thật từ Thánh Kinh để sống một nếp sống đạo đắc thắng. Lời Chúa đã cảnh cáo là con dân Chúa bị diệt vì thiếu sự thông biết, cho nên, chúng ta biết rằng Chúa sẽ không can thiệp khi chúng ta vì lười biếng mà không tìm kiếm sự thông biết trong Lời Chúa, để tận dụng các khí giới mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho mình. Chẳng những Chúa không can thiệp mà Ngài còn cất luôn địa vị thầy tế lễ của chúng ta [12]!

Đời sống của người đi theo Chúa là phải hoàn toàn vâng phục Chúa, chịu khổ như một người lính giỏi của Đấng Christ, và phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới vào được vương quốc của Đức Chúa Trời [13]. Nguyện mỗi một chúng ta là con dân Thiên Chúa, luôn tỉnh thức với tất cả khí giới của Đức Chúa Trời, trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, sẵn sàng chiến thắng mọi cuộc tấn công của ma quỷ. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
12.10.2011

Chú Thích

Những câu Thánh Kinh dưới đây được trích từ Bản Hiệu Đính Phan Khôi 2011: http://pk2011.thanhkinhvietngu.net/
Ngoại trừ những câu trong sách Giăng được trích từ Bản Dịch Ngôi Lời: http://ngoiloi.thanhkinhvietngu.net/.

[1] Ma-thi-ơ 12:45 "Nó bèn lại đi, đem về bảy quỷ khác dữ hơn nó nữa, cùng vào nhà đó mà ở; vậy số phận người ấy sau lại xấu hơn trước. Dòng dõi dữ nầy cũng như vậy."  Mác 16:9 "Vả, Đức Chúa Jesus đã sống lại buổi sớm mai ngày thứ nhứt trong tuần lễ, thì trước hết hiện ra cho Ma-ri Ma-đơ-len, là người mà Ngài đã trừ cho khỏi bảy quỷ dữ." Lu-ca 8:2 "Cũng có mấy người đờn bà đi theo Ngài, là những người đã được cứu khỏi quỷ dữ và chữa khỏi bịnh: Ma-ri, gọi là Ma-đơ-len, từ người bảy quỷ dữ đã ra." Lu-ca 11:26 "bèn đi rủ bảy quỷ khác dữ hơn mình vào nhà mà ở; vậy số phận người nầy lại khốn khổ hơn phen trước."

[2] Gióp 1 và 2.

[3] II Cô-rinh-tô 12:7 "Vậy nên, e rằng tôi lên mình kiêu ngạo bởi sự cao trọng cả thể của những sự tỏ ra ấy chăng, thì đã cho một cái dằm xóc vào thịt tôi, tức là quỷ sứ của Sa-tan, để vả tôi, và làm cho tôi đừng kiêu ngạo."

[4] Mat-thi-ơ 12:25-30; Mác 5:1-20; Lu-ca 4:35; 10:18, v.v..

[5] Công Vụ Các Sứ Đồ 16:16 "Một ngày kia, chúng ta đi cầu nguyện, gặp một đứa đầy tớ gái bị quỷ Phi-tôn ám vào, hay bói khoa, làm lợi lớn cho chủ nó."

[6] Sáng Thế Ký 3:15 "Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người."

[7] Sáng Thế Ký 6:1, 2 "Vả, khi loài người khởi thêm nhiều trên mặt đất, và khi loài người đã sanh được con gái rồi, các con trai của Đức Chúa Trời thấy con gái loài người tốt đẹp, bèn cưới người nào vừa lòng mình mà làm vợ."  II Phi-e-rơ 2:4 "Vả, nếu Đức Chúa Trời chẳng tiếc các thiên sứ đã phạm tội, nhưng quăng vào trong vực sâu, tại đó họ bị trói buộc bằng xiềng nơi tối tăm để chờ sự phán xét."

[8] Lu-ca 8:29-33 "Vì Đức Chúa Jesus đương truyền cho tà ma phải ra khỏi người đó mà nó đã ám từ lâu; dầu họ giữ người, xiềng và còng chơn lại, người cứ bẻ xiềng tháo còng, và bị quỷ dữ đem vào nơi đồng vắng. Đức Chúa Jesus hỏi người rằng: Mầy tên gì? Người thưa rằng: Quân đội; vì nhiều quỷ đã ám vào người. Chúng nó bèn cầu xin Đức Chúa Jesus đừng khiến mình xuống vực sâu. Vả, ở đó có một bầy heo đông đương ăn trên núi. Các quỷ xin Đức Chúa Jesus cho chúng nó nhập vào những heo ấy, Ngài bèn cho phép. Vậy, các quỷ ra khỏi người đó, nhập vào bầy heo, bầy heo từ trên bực cao đâm đầu xuống hồ và chết chìm."

[9] Hê-bơ-rơ 6:4-6 "Vì chưng những kẻ đã được soi sáng một lần, đã nếm sự ban cho từ trên trời, dự phần về Thánh Linh, Lời lành của Thiên Chúa, và năng lực của đời sau, nếu lại vấp ngã, thì không thể khiến họ lại ăn năn nữa, vì họ đóng đinh Con Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình một lần nữa, làm cho Ngài sỉ nhục tỏ tường."

[10] Giăng 13:27 "Liền sau miếng bánh, thì Sa-tan vào lòng người. Đức Chúa Jesus bèn phán với người: Việc ngươi đang làm, ngươi hãy làm nhanh lên." Giăng 17:12 "Khi con ở với họ trong thế gian, con đã gìn giữ họ trong danh Cha, là danh Cha đã ban cho Con. Những kẻ Ngài đã ban cho con, con đã bảo vệ họ, không một người nào trong số họ bị hư mất, ngoại trừ đứa con của sự hủy diệt, hầu cho lời Thánh Kinh được ứng nghiệm."

[11] Ê-phê-sô 6:10-18 "Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn, anh em có thể cự địch lại và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy, hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của Tin Lành bình an mà làm giày dép. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Linh, là Lời Thiên Chúa. Trong tâm thần, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ." II Cô-rinh-tô 10:4, 5 "Vả, những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy: nhờ khí giới đó chúng tôi đánh đổ các lý luận, mọi sự tự cao nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ."

[12] Ô-sê 4:6 "Dân Ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết. Bởi ngươi bỏ sự thông biết thì Ta cũng bỏ ngươi, đặng ngươi không làm thầy tế lễ cho Ta nữa; bởi ngươi đã quên luật pháp của Thiên Chúa mình, thì Ta cũng sẽ quên con cái ngươi."

[13] I Phi-e-rơ 1:1, 2 "Phi-e-rơ, sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ, gởi cho những người kiều ngụ rải rác trong xứ Bông, Ga-la-ti, Cáp-ba-đốc, A-si và Bi-thi-ni, là những người được chọn, theo sự biết trước của Thiên Phụ, thông qua sự nên thánh bởi thần quyền, đặng vâng phục Đức Chúa Jesus Christ và có phần trong sự rải huyết Ngài: nguyền xin ân điển và bình an thêm lên cho anh em!" II Ti-mô-thê 2:3 "Hãy cùng ta chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Jesus Christ." Công Vụ Các Sứ Đồ 14:22 "giục các môn đồ, vững lòng, khuyên phải bền đổ trong đức tin, và bảo trước rằng phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới vào được vương quốc của Đức Chúa Trời."  

Share This:

Comments are closed.