2,292 views

Hỏi & Đáp: Hiếu Kính Cha Mẹ

Con DânChúa:

    Chú Tim kính mến

    Cháu có một thắc mắc muốn chú giải đáp. Gần đây, cháu thấy nhiều người theo Công Giáo hay có hình thức làm bàn thờ tổ tiên trong nhà để dưới bàn thờ Chúa. Và ngày đầu năm, họ có nghi thức cầu nguyện cho tổ tiên, cha mẹ đã khuất. Họ dùng đoạn Kinh Thánh sau để lý luận rằng được phép tỏ lòng hiếu kính cha mẹ bằng cách cầu nguyện cho cha mẹ đã khuất.

    Bấy giờ có mấy người Pharisêu và mấy kinh sư từ Giêrusalem đến gặp Ðức Giêsu và nói rằng: “Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa?” Người trả lời: “Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa? Quả thế, Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ; kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử. Còn các ông, các ông lại bảo: ‘Ai nói với cha mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy, không phải thờ cha kính mẹ nữa’. Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà hủy bỏ lời Thiên Chúa.” (Lời Chúa: Mt 15, 1-6 )

    Vậy theo chú, giải thích vấn đề này thế nào? Việc cầu nguyện với Chúa thương xót và tha thứ tội lỗi của tổ tiên đã chết có cần thiết nữa không? Bản thân cháu thì thấy sự hiếu kính cha mẹ quan trọng là khi người đó còn sống chứ không phải là khi họ chết. Mình có thể tưởng nhớ tổ tiên chứ tổ tiên không cần mình thờ.

Tim Huỳnh:

Thứ nhất, Chúa không dạy chúng ta lập bàn thờ Chúa trong nhà. Chúa phán rằng thân thể chúng ta là đền thờ của Chúa (I Cô-rinh-tô 6:19, 20).

Thứ nhì, Chúa cũng không dạy chúng ta phải lập bàn thờ tổ tiên mà chỉ dạy rằng chúng ta phải hiếu kính cha mẹ, tức là phụng dưỡng cha mẹ khi cha mẹ còn sống. Nhiều người viện cớ dâng hiến cho Chúa hay bận hầu việc Chúa mà bỏ qua bổn phận làm con cho nên Chúa quở trách họ.

Thứ ba, Lời Chúa không bảo chúng ta thờ kính (tôn kính và thờ phượng) cha mẹ, mà chỉ là tôn kính và phụng dưỡng cha mẹ, còn thờ phượng thì chỉ thờ phượng một mình Thiên Chúa mà thôi.

Thứ tư, bạn nghĩ gì về câu phán sau đây của Chúa?

"Nhưng Đức Chúa Jesus phán rằng: Hãy theo Ta, để kẻ chết chôn kẻ chết." (Ma-thi-ơ 8:22)

Nếu chúng ta là môn đồ của Chúa (người đi theo Chúa và học theo Chúa) thì chúng ta hãy làm theo lời phán dạy của Ngài, đừng làm theo các lời truyền khẩu của loài người, của giáo hội, hoặc "lấy ý mình làm phải" (Các Quan Xét 17:6; 21:25), mà phải "vừa muốn vừa làm" theo ý Thiên Chúa (Phi-líp 2:13), là những ý đã được Ngài thể hiện rõ ràng trong Thánh Kinh.

 

Share This:

Comments are closed.