1,750 views

Hỏi & Đáp: Đúng Hay Sai, Khi…?

Hỏi: Đúng hay sai, khi: Một người trước khi chia sẻ Lời Chúa, cầu nguyện xin Chúa dùng môi miệng mình, phán qua môi miệng mình; hoặc một người thay cho Hội Thánh cầu nguyện trước khi người khác giảng, hứa rằng: Chúng con xin vâng theo lời của Chúa qua sứ điệp của tôi tớ Ngài? Bởi vì, trong thực tế không thiếu những trường hợp người rao giảng đã giảng sai lẽ thật của Lời Chúa.

Bấm vào đây để vào trang download audio

Bấm vào  Xem tiếp/Read more  hoặc bấm vào tựa bài rồi bấm vào nút "play" dưới đây để nghe

Share This:

Comments are closed.