1,685 views

Hỏi & Đáp: Đường Nào Về Cùng Chúa?

Hỏi:

Kính chào Hội Thánh. Tôi là Lê Văn Đông, là một con chiên đang tìm đường về mà không biết đi con đường nào. Cháu thấy có một Đức Chúa Trời, một Đức Chúa Jesus và một Đức Thánh Linh mà bây giờ ở Việt Nam có tới hai Đạo Chúa, như vậy thật sự cháu không hiểu. Mong chú và Hội Thánh Chúa giải thích giùm cháu.

Nguyện xin tình yêu thương của Đức Chúa Trời ban cho Hội Thánh của Chúa. A-men.

Đáp:

Chào cháu Lê Văn Đông,

Chỉ có một con đường duy nhất để đến với Đức Chúa Trời, đó là ăn năn tội và tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus. Sau khi được cứu rỗi thì học, nghe và làm theo Lời Chúa dạy trong Thánh Kinh để được hiểu biết Chúa càng hơn, kinh nghiệm Chúa càng hơn, và được vững vàng trong đức tin.

Đạo Chúa chỉ có một và được giải bày qua Thánh Kinh. Thế gian có nhiều tôn giáo mang danh là "Đạo Chúa" nhưng các tôn giáo này không phải là "Đạo Chúa."

Cháu hãy đọc Thánh Kinh mỗi ngày, bắt đầu với sách Ma-thi-ơ rồi nghe các bài giảng chú giải về sách Ma-thi-ơ tại đây: http://hoithanhvietnam.net/node/47 thì cháu sẽ hiểu được làm sao để theo Chúa một cách đúng với ý Chúa. Sau đó, cháu có thể đọc sách Khải Huyền và nghe các bài chú giải Khải Huyền tại đây: http://hoithanhvietnam.net/node/48 để biết những gì sẽ xảy đến cho thế gian trong những ngày sắp tới. Rồi trở về đọc sách Giăng và nghe chú giải sách Giăng tại đây: http://www.divshare.com/playlist/767897-861 để hiểu biết sâu nhiệm hơn về Chúa. Cháu cũng có thể nghe loạt bài: Chương Trình của Đức Chúa Trời cho Mọi Thời Đại tại đây: http://hoithanhvietnam.net/node/49 để biết các giáo lý căn bản trong Thánh Kinh. Cuối cùng, cháu có thể gia nhập lớp Tìm Hiểu Thánh Kinh trên mạng để học Lời Chúa và tương giao với các anh chị em khác mỗi ngày. Xem chi tiết tại đây: http://vietnamesechristianmission.org/node/4.

Ngoài ra, khi có thì giờ thì cháu nghe các bài giảng và đọc các bài viết trên tinlanhvietnam.net và thanhkinhthanhoc.net.

Cháu nên vào http://mail.yahoo.com để tạo một địa chỉ email và dùng địa chỉ đó để gửi và nhận email chứ không thể tùy ý tạo một địa chỉ email với @tlvn.net.

Chúc cháu tìm gặp sự cứu rỗi, bình an và thỏa lòng trong Đức Chúa Jesus Christ.

Tim Huỳnh

Share This:

Comments are closed.