1,899 views

Hỏi & Đáp: Có Nên Tổ Chức Tết Hay Không?

Con Dân Chúa:

Tôi có vài thắc mắc về sự sinh hoạt của Hội thánh, ước mong dưới ánh sáng của Lời Chúa anh có thể giải thích xem có phù hợp không :

    1- Tết âm lịch là căn cứ vào 12 con thú vật trong đó có con Rồng (ma quỉ ) . Là Cơ đốc nhân chúng ta có nên  theo tập tục cổ hủ này mà liên hoan hay không?

    2- Việc rút thăm câu gốc ( hái lộc ) trong ngày tết ở trong nhà thờ để cứ căn cứ vào câu đó mà sống suốt năm thì có đúng không?

    3- Có nên lấy danh xưng của Hội thánh để làm công việc ( trong và ngoài khuôn viên nhà thờ ) để gây quỹ tài chánh cho Hội thánh . Như vậy có đúng mục đích mà Chúa đã thành lập Hội thánh không?

Tim Huỳnh:

Tôi xin đáp vắn tắt như sau:

1. Chúng ta có thể đón mừng năm mới dương lịch cũng như âm lịch trong tinh thần cảm tạ và biết ơn Chúa đã ban cho mình cùng gia đình một năm phước hạnh, cho dù Ngài có cho phép bao nhiêu thử thách đến với chúng ta, thì Ngài cũng thêm ơn và sức cho chúng ta vượt qua để chúng ta được trưởng thành trong đức tin và nhân cách.

Đó cũng là dịp chúng ta đếm những ngày đã qua trong cuộc đời mình để biết trân quý những ngày còn lại và tận dụng chúng, vì không ai biết mình sẽ còn lại bao nhiêu ngày trong trần gian này. Đó cũng là dịp sum họp gia đình, thông công với anh chị em trong Hội Thánh, thăm viếng, chúc mừng bao nhiêu người quen biết và nhắc họ nhớ đến mục đích của đời sống, và cũng là dịp thuận tiện để rao giảng Tin Lành cho người chưa tin Chúa. Tuy nhiên, chúng ta không theo bày các thói tục xấu, mê tín dị đoan, như: gọi tên năm theo 12 con giáp, làm sớ táo quân, múa lân, lì xì, dựng nêu, hái lộc, xuất hành lấy hên, kiêng cử quét nhà, v.v…

2. Không nên tổ chức hình thức "hái lộc" bằng cách rút thăm trúng một câu Thánh Kinh, đừng gọi nó là "hái lộc." Có thể tổ chức "cầu thay cho nhau" bằng cách, mỗi người viết tên mình vào một lá thăm, kèm theo một câu Thánh Kinh tặng cho người rút trúng thăm. Người rút trúng thăm sẽ thường xuyên cầu thay cho người có tên trong lá thăm suốt một năm (có khả năng mình rút trúng thăm của mình, thì mình cầu nguyện cho chính mình), và nhận câu Thánh Kinh trong lá thăm như là một khích lệ từ Lời Chúa, muốn cho người rút trúng thăm sống một năm mới theo ý nghĩa và sự dạy dỗ của câu Thánh Kinh đó.

Mỗi người tham dự đều nên cầu nguyện xin Chúa giúp mình chọn ra một câu Thánh Kinh sẽ thích hợp với ai đó trong Hội Thánh để chép vào lá thăm và xin Chúa phát lá thăm đến đúng người.

3. Thánh Kinh không hề dạy tổ chức gây quỹ Hội Thánh. Khi Hội Thánh có nhu cầu thì thông báo để con dân Chúa tùy theo sự cảm động của Chúa và khả năng của mình mà đóng góp. Tuy nhiên, cá nhân tôi không tin rằng Chúa muốn cho chúng ta tạo quỹ xây cất "nhà thờ." Hội Thánh ban đầu nhóm họp trong nhà riêng của nhau và trong các nhà hội đã có sẵn của Do Thái Giáo. Ngày nay, chúng ta vẫn có thể nhóm họp tại nhà riêng của nhau hoặc trong các nơi công cộng mà không cần phải xây cất "nhà thờ."

Những việc dâng hiến đúng Thánh Kinh, được thực hiện trong sự cầu nguyện tìm kiếm ý Chúa và trong danh Chúa, là:

        Lấy trong hết thảy của cải mình mà chia cho người dạy đạo;
        Giúp anh chị em trong Hội Thánh đang gặp cảnh khó khăn;
        Giúp những người rao giảng Tin Lành;
        Giúp những người thật sự nghèo đói Chúa đem đến với chúng ta.

Chúng ta cần cầu nguyện hỏi ý Chúa trước khi làm công việc dâng hiến để được Chúa hướng dẫn và cảm động chúng ta về cách thức giúp như thế nào, giúp bao nhiêu, và giúp trong bao lâu.

 

Share This:

Comments are closed.