6,849 views

Hỏi & Đáp: Chúa và Phật

Hỏi:

Xin chào quan tri web:  www.timhieutinlanh.net

Tôi nghe lời giảng: Ngày Tận Thế Theo Thánh Kinh, của Timothy Christian Huynh http://www.youtube.com/watch?v=sc_QlPDa7zM rất hay. Đúng là có ngày tận thế để tiêu diệt cái ác….Tôi là người theo Phật giáo, không phân biệt tôn giáo nào hơn thua với tôn giáo khác, luôn tôn trọng các bậc linh thiên như chúa giesu, mẹ maria… phật thích ca mâu ni, quan thế âm bồ tát…

Không biết rằng www.timhieutinlanh.net có nhận xét gì về tín ngưỡng và hoạt động của phật giáo và thiên chúa, tinh lành như thế nào? www.timhieutinlanh.net có cho rằng: chỉ có chúa mà không có phật???

Nếu www.timhieutinlanh.net cho rằng thiên chúa, tin lành còn phật giáo không có hoặc thua chúa thì
www.timhieutinlanh.net là tà đạo.

Đáp:

Chào bạn,

Những câu trích dẫn trong ngoặc kép dưới đây là từ Thánh Kinh, theo công thức: “câu văn” (tên sách, chương: câu). Bạn có thể đọc Thánh Kinh trên mạng tại đây: http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible

Phật Thích Ca là một con người bình thường có vợ và đi tu. Chúng ta có thể kính phục ông đã có tinh thần từ bỏ mọi sự để đi tìm chân lý. Có một định luật chung, vô cùng công bình, đó là, hễ ai hết lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời thì sẽ gặp được Ngài: “Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng” (Giê-rê-mi 29:13). Phật Thích Ca có lòng đi tìm chân lý nhưng ông không tìm kiếm Đức Chúa Trời. Ông đi tìm chân lý qua các bậc thầy tôn giáo thời bấy giờ và qua chính bản thân của mình; cuối cùng ông bị Sa-tan giả làm thiên sứ sáng láng đến gạt gẫm ông, khiến cho ông tưởng rằng mình đã gặp được chân lý; và hơn 2500 năm nay, giáo lý của ông đã khiến cho không biết bao nhiêu người đi vào con đường xa cách Đức Chúa Trời, bị hư mất đời đời trong hỏa ngục. “Nào có lạ gì, chính quỷ Sa-tan mạo làm thiên sứ sáng láng. Vậy thì những kẻ giúp việc nó mạo làm kẻ giúp việc công bình cũng chẳng lạ gì; nhưng sự cuối cùng họ sẽ y theo việc làm” (II Cô-rinh-tô 11:14-15).

Phật Thích Ca không thờ lạy Đức Chúa Trời là phạm tội bất hiếu, vì Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên ông. Phật Thích Ca không ăn năn tội, không tin nhận Đức Chúa Trời để được cứu rỗi, cho nên, ông cũng là một người bị hư mất. Dù một người có làm bao nhiêu việc lành nhưng không thờ phượng Đức Chúa Trời là đã phạm điều ác lớn nhất trong mọi tội ác. Không công nhận và thờ phượng Đức Chúa Trời là đương nhiên chống lại Đức Chúa Trời.

Phật Thích Ca dạy người ta làm lành lánh dữ nhưng ông không có năng lực giúp cho người ta làm được điều lành, lánh được điều dữ. Phật dạy, mỗi người phải tự mình làm ngọn đèn cho chính mình và ông tuyên bố, giáo lý của ông hướng thiên hạ đến chân lý chứ giáo lý của ông không phải là chân lý (“Biết kinh pháp cũng chỉ như ngón tay chỉ mặt trăng, hãy nhìn mặt trăng và biết ngón tay không bao giờ là mặt trăng cả” – Kinh Viên Giác, chương Thanh Tịnh Tuệ). Trong khi đó, Đức Chúa Jesus Christ phán: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống!” (Giăng 14:16) và “Lời Cha là lẽ thật” (Giăng 17:17).

Đức Chúa Trời phán: “Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa: ai có thể biết được?” (Giê-rê-mi 17:9). “Người Ê-thi-ô-bi có thể đổi được da mình, hay là con beo đổi được vằn nó chăng? Nếu được thì các ngươi là kẻ đã làm dữ quen rồi, sẽ làm lành được” (Giê-rê-mi 13:23). Chỉ có Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa mới có thể tái tạo loài người và ban cho loài người năng lực làm được điều lành, tránh làm điều ác.

Đức Chúa Trời chỉ dựng nên thiên sứ là những thần linh để phục sự Ngài và phục sự loài người, và dựng nên loài người để làm con của Ngài. Ngoài ra không có một loài nào khác có tự do, biết suy nghĩ và biết quyết định. Đức Chúa Trời có thể dựng nên các thiên sứ và loài người không hề biết đến tự do, chỉ biết vâng phục như là những máy móc, nhưng Ngài đã không làm như thế, vì nếu không có tự do chọn lựa thì không có tình yêu. Đức Chúa Trời là tình yêu và Ngài dựng nên các thiên sứ cùng loài người là những sinh vật biết yêu thương và có ý chí tự do chọn lựa như chính Ngài, nhờ đó, các thiên sứ và loài người mới có thể tương giao với Ngài.

Tôi mong bạn bắt đầu đọc Thánh Kinh và nghe các bài giảng tại đây để hiểu biết thêm về Đức Chúa Trời và sự cứu rỗi của Ngài:

Chúc bạn sớm nhận sự cứu rỗi và sự sống đời đời từ nơi Thiên Chúa.

Huỳnh Christian Timothy

Share This:

Comments are closed.