2,080 views

Giấc Mơ Đến từ Chúa: Cách Nhận Biết

Giấc Mơ Đến từ Chúa: Cách Nhận Biết

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

 • Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible

 • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

 • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

Kính thưa Hội Thánh,

Vào ngày 13/01/2018 chúng tôi đã giảng bài “Giấc Mơ Đến Từ Chúa” [1]. Trong bài này, chúng tôi xin chia sẻ về cách dựa vào Lời Chúa mà nhận biết giấc mơ đến từ Chúa.

Người ta thường nói, cách nhận biết tiền giả hữu hiệu nhất là học biết cách nhận biết tiền thật. Tiền thật chỉ có một cơ quan của chính phủ in ra, trong khi tiền giả do những kẻ gian in ra thì có rất nhiều chỗ in khác nhau, với nhiều phương tiện và kỹ thuật in khác nhau, luôn được cải tiến. Nhưng dù sao thì tiền giả cũng không thể mang các đặc tính của tiền thật. Nếu muốn phân biệt tiền giả và tiền thật bằng cách học biết về các loại tiền giả thì phải học suốt đời. Vì thế, người ta chỉ cần chuyên nghiệp trong việc nhận biết các đặc tính của tiền thật thì sẽ dễ dàng nhận ra bất cứ loại tiền giả nào. Thực tế, đó là cách mà ở Ca-na-đa và ở Mỹ người ta huấn luyện các chuyên viên phân biệt tiền giả [1].

Tương tự như vậy, phương cách tốt nhất và duy nhất để nhận biết tà giáo là học biết mọi lẽ thật của Lời Chúa, do Đức Thánh Linh ngự trong thân thể của con dân Chúa giảng dạy cho con dân Chúa một cách trực tiếp hoặc qua các bài giảng của những người chăn chân thật và những người giảng Lời Chúa chân thật mà Chúa đã lập ra trong Hội Thánh, y theo lời hứa của Đức Chúa Jesus Christ trong Giăng 16:13. Còn nếu có ai muốn nhận biết tà giáo bằng cách nghiên cứu về các tà giáo thì suốt đời cũng không thể học hết được về các tà giáo.

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này,
có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:
OpenDrive:
https://od.lk/f/MV8xNjM0NzgzNzlf

SoundCloud: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/201804-giac-mo-den-tu-chua-cach-nhan-biet
MediaFire: http://www.mediafire.com/file/n532o0z7cvi7ach/201804_GiacMoDenTuChuaCachNhanBiet.mp3

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để tải xuống pdf bài giảng viết:
MediaFire:
https://www.mediafire.com/folder/u3amorru4ba4t/baigiang_pdf
OpenDrive: https://od.lk/fl/MV8xNjEzMzAzNV8


Chúng ta đã biết, giấc mơ có thể là hoạt động tự nhiên của bộ não, có thể là sứ điệp đến từ Chúa, mà cũng có thể là sự cám dỗ hoặc lừa gạt của ma quỷ.

Chúng ta không cần học cách nhận biết giấc mơ nào đến từ ma quỷ mà chúng ta chỉ cần học cách nhận biết giấc mơ nào đến từ Chúa. Vì giấc mơ đến từ Chúa luôn hội đủ các điều kiện tất yếu theo đúng tiêu chuẩn của Thánh Kinh, để làm ấn chứng rằng, đó là giấc mơ đến từ Chúa. Chỉ cần xem xét các giấc mơ đến từ Chúa được ghi lại trong Thánh Kinh thì chúng ta nhận ra các điểm tất yếu ngay. Điểm tất yếu là điểm đương nhiên phải có, không thể thiếu được, như điểm tất yếu của một tâm thần có kết quả là sự kết quả ấy ở trong mọi điều tốt lành, công bình, và chân thật:

Vì trái của tâm thần ở trong mọi điều tốt lành, công bình, và chân thật.” (Ê-phê-sô 5:9).

Một giấc mơ đến từ Chúa phải hội đủ ba điều kiện tất yếu đúng theo Thánh Kinh, như sau:

 • Có một mục đích rõ ràng của Chúa.

 • Ngắn, gọn, đi thẳng vào vấn đề Chúa muốn bày tỏ, không có các chi tiết dư thừa, rườm rà.

 • Người nằm mơ phải hiểu ý nghĩa của giấc mơ để hoàn thành mục đích của Chúa (nếu không thì trở thành vô ích). Trừ khi người nằm mơ là người không thuộc về Chúa thì phải nhờ một người trong Chúa giải mộng cho. Trong suốt Thánh Kinh không hề ghi lại một trường hợp nào mà con dân Chúa được Chúa ban cho giấc mơ, nhưng lại không hiểu hoặc không được Chúa giải thích cho ý nghĩa của giấc mơ, dẫn đến sự không hiểu mục đích Chúa cho mình nằm mơ.

Giấc mơ đến từ ma quỷ nhiều vô số kể, như cát bãi biển, làm sao chúng ta có thể học cho hết? Và tại sao chúng ta lại tốn thời gian để học những thứ thuộc về ma quỷ? Các anh chị em vào YouTube sẽ thấy chỉ trong tiếng Anh, đã có gần 40 triệu video clips nói về những giấc mơ mà những người nằm mơ xưng rằng đến từ Chúa, nhưng thực ra chỉ là đến từ ma quỷ.

Ma quỷ có thể mạo nhận danh Chúa và giả mạo hình ảnh thiên sứ sáng láng của Chúa. Ma quỷ là thần linh nên có thể tác động vào tâm thần của chúng ta. Chính Thánh Kinh đã khẳng định sự kiện cùng một lúc có rất nhiều ma quỷ nhập vào trong thân thể xác thịt của một người và điều khiển người ấy, trong khi người ấy vẫn ý thức là mình bị quỷ nhập. Trong những ngày cuối cùng này, ma quỷ sẽ tận dụng các hình thức chiêm bao và khải tượng giả dối để tấn công Hội Thánh, để lừa gạt những con dân Chúa thiếu hiểu biết Lời Chúa hoặc còn sống kiêu ngạo, và để dẫn dụ những người trong các tôn giáo vào sâu trong sự mê tín dị đoan. Lời sau đây của Thiên Chúa thích hợp cho thời đại mà chúng ta đang sống, thời đại đang có sự bội đạo lớn nhất trong lịch sử của loài người:

Vì Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân, Thiên Chúa của I-sơ-ra-ên, phán: Chớ để cho các tiên tri ở trong vòng các ngươi và các thầy bói lừa dối các ngươi; cũng đừng nghe những giấc mơ của các ngươi mà các ngươi nằm mơ. Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán: Vì chúng nó nhân danh Ta mà nói tiên tri giả dối cho các ngươi. Ta chẳng hề sai chúng nó.” (Giê-rê-mi 29:8-9).

Chính vì thế mà chúng ta phải hết sức cẩn thận và tỉnh thức. Chúng ta phải nuôi mình bằng Lời Chúa mỗi ngày, và luôn dựa trên Lời Chúa để phân tích mọi sự, để đưa ra mọi kết luận, mọi quyết định. Nuôi mình bằng Lời Chúa là đọc Lời Chúa, suy ngẫm ngày đêm, và cẩn thận làm theo (Giô-suê 1:8).

Qua những gì chúng tôi đã trình bày trong bài giảng “Giấc Mơ Đến Từ Chúa” chúng ta có thể tra xem trong Thánh Kinh, tìm đọc các phân đoạn liên quan đến các giấc mơ Chúa ban cho loài người, từ người trong Chúa cho đến người ngoài Chúa, để tìm hiểu về mục đích của Chúa khi Ngài ban giấc mơ cho loài người. Chúng tôi xin theo thứ tự các giấc mơ được ghi chép trong Thánh Kinh để xếp loại và liệt kê như sau:

Mục Đích Chúa Ban Giấc Mơ cho Con Dân Chúa

 • Chúa báo trước cho chúng ta điều gì đó sẽ xảy ra, liên quan đến tương lai tốt đẹp của chúng ta, như giấc mơ của Gia cốp và Giô-sép thời Cựu Ước (Sáng Thế Ký 28:12-15; 37:5-10).

 • Chúa trò chuyện với chúng ta, dạy dỗ chúng ta, và ban phước cho chúng ta, như giấc mơ của Vua Sa-lô-môn (I Các Vua 3:5-14), như kinh nghiệm của Ê-li-hu, bạn của Gióp:

Gióp 33:14-18

14 Vì Thiên Chúa phán một lần, hai lần; nhưng {người ta} không để ý.

15 {Nên} trong giấc mơ, trong khải tượng {lúc} ban đêm, khi cơn ngủ mê giáng trên loài người, {họ} ngủ ngon trên giường.

16 Bấy giờ, Ngài mở lỗ tai của loài người, niêm phong lời giáo huấn {mà Ngài dạy cho} họ,

17 để khiến loài người quay khỏi hành động {của họ}, và giấu sự kiêu ngạo khỏi loài người.

18 Ngài giữ lại linh hồn của họ khỏi cái huyệt, và mạng sống của họ khỏi bị qua đi bởi gươm.

 • Chúa truyền cho chúng ta một mệnh lệnh liên quan đến sự an nguy của chúng ta, như giấc mơ của Vua A-bi-mê-léc, La-ban thời Cựu Ước, hoặc giấc mơ của Giô-sép và các nhà thông thái thời Tân Ước (Sáng Thế Ký 20:3-7; 31:24; Ma-thi-ơ 2:13; 19-20; 2:12).

 • Chúa giải thích một vấn đề và truyền cho chúng ta một mệnh lệnh phải thi hành, như giấc mơ của Giô-sép về việc Ma-ri có thai (Ma-thi-ơ 1:20-23).

 • Để con dân Chúa trong những ngày cuối cùng tiên tri về sự Đấng Christ sẽ giáng lâm trên đất để phán xét toàn thế gian và thiết lập vương quốc ngàn năm của Ngài, như Giô-ên 2:28 và Công Vụ Các Sứ Đồ 2:18 đã xác nhận.

Mục Đích Chúa Ban Giấc Mơ cho Các Con Dân Chúa Trong Chức Vụ Tiên Tri

 • Chúa phán dạy các tiên tri qua những giấc mơ và khải tượng để họ dạy dỗ và dẫn dắt con dân của Ngài:

…Hãy nghe rõ lời Ta! Nếu trong các ngươi có một tiên tri nào, Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu sẽ hiện ra cùng người trong sự hiện thấy, và nói với người trong cơn chiêm bao.” (Dân Số Ký 12:6).

 • Chúa báo trước tương lai của nhiều đế quốc để giãi bày chương trình và ý định của Ngài trên dân I-sơ-ra-ên nói riêng và loài người nói chung trong những ngày cuối cùng, như giấc mơ của Tiên Tri Đa-ni-ên được ghi lại trong Đa-ni-ên 7.

Chính Chúa lập ra chức vụ tiên tri trong Hội Thánh [2] và khi cần thì chính Chúa sẽ ban cho các tiên tri trong Hội Thánh những giấc mơ và khải tượng về sự phạm tội của con dân Chúa trong Hội Thánh, để các tiên tri cầu thay, dạy dỗ, dẫn dắt, cáo trách con dân của Ngài; và khi cần thì các tiên tri thay Chúa để quở trách, lên án những kẻ có tội mà không chịu ăn năn.

Chỉ khi nào sự phạm tội đó là kín giấu thì Chúa mới dùng giấc mơ hoặc khải tượng để bày tỏ cho tiên tri của Chúa. Và sự bày tỏ đó luôn luôn ngắn, gọn, đi ngay vào việc, cụ thể chỉ rõ là phạm tội gì, phạm như thế nào… như Chúa đã từng cho Tiên Tri Ê-xê-chi-ên nhìn thấy sự phạm tội của bảy mươi trưởng lão trong dân I-sơ-ra-ên (Ê-xê-chi-ên 8).

Tuy nhiên, nếu Chúa không phán bảo tiên tri phải thuật lại giấc mơ cho người phạm tội thì tiên tri không cần thuật lại, mà chỉ bày tỏ cho người chăn hoặc giám mục trong Hội Thánh để cùng nhau cầu thay cho người phạm tội, cho đến khi người ấy tự ăn năn xưng tội hoặc tội lỗi của người ấy bị Chúa chỉ ra trước Hội Thánh.

Ngoài những người được Chúa kêu gọi vào chức vụ làm tiên tri trong Hội Thánh, Chúa vẫn có thể dùng bất cứ ai vào công việc của một tiên tri để cáo tội của ai đó trong Hội Thánh. Vì thế, vẫn có thể xảy ra trường hợp một người không ở trong chức vụ tiên tri, nhưng được Chúa ban cho giấc mơ hoặc khải tượng về sự phạm tội của ai đó trong Hội Thánh, để người ấy là tiên tri của Chúa cho người đang phạm tội trong thời điểm đó, và đến kêu gọi người có tội ăn năn.

Có một điều quan trọng mà chúng ta cần ghi nhớ: Chúa không bao giờ cho chúng ta giấc mơ hay khải tượng về sự phạm tội trong tương lai của bất cứ ai trong Hội Thánh. Thánh Kinh không hề ghi lại trường hợp nào như vậy. Dù việc một người đang sống thánh khiết hôm nay mà ngày mai lại phạm tội và mất đức tin, không phải là không thể xảy ra, nhất là trong những ngày cuối cùng này, khi phần đông loài người chỉ sống theo sự ưa muốn của xác thịt. Nhưng sẽ không có ích lợi gì cho chúng ta khi Chúa cho chúng ta biết trước điều ấy, mà chỉ khiến cho chúng ta vấp phạm, có thành kiến với người ấy, dẫn đến nghi ngờ và đối xử bất công với người ấy đang khi người ấy chưa phạm tội. Vì thế, hoặc là người ấy đang phạm tội và Chúa ban cho chúng ta giấc mơ, để chúng ta cầu thay cho người ấy và lựa lời nhắc nhở, khuyên bảo. Hoặc là người ấy thật sự không đang phạm tội mà chúng ta mơ thấy người ấy phạm tội, thì giấc mơ ấy không đến từ Chúa.

Thánh Kinh không hề ghi lại Chúa ban giấc mơ cho ai đó thấy trước sự phạm tội của A-đam và Ê-va, của Ca-in, của A-rôn và Môi-se, của hai con trai của A-rôn, của A-can, của các vua: Sau-lơ, Đa-vít, Sa-lô-môn và các vua khác trong hai vương quốc của I-sơ-ra-ên. Thánh Kinh cũng không hề ghi lại Chúa ban giấc mơ cho ai đó thấy trước sự phạm tội của Sứ Đồ Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, của vợ chồng A-na-nia và Sa-phi-ra, của Sứ Đồ Phi-e-rơ…

Khi Chúa cho chúng ta mơ thấy ai đó trong Hội Thánh phạm một tội gì đó. Nếu chúng ta cầu nguyện, suy ngẫm, và có thể xác nhận được đó là giấc mơ đến từ Chúa, thì chúng ta nên hỏi người mà chúng ta nằm mơ thấy phạm tội, xem người ấy có đang phạm tội ấy hay không. Nếu người ấy xác nhận là có và chịu ăn năn, thì bấy giờ chúng ta có thể thuật cho người ấy nghe giấc mơ của chúng ta và cùng cầu nguyện với người ấy, xin Chúa tha thứ người ấy và phục hồi người ấy. Nếu người ấy không nhận là có phạm tội thì chúng ta chấm dứt sự việc ngay, nhưng tiếp tục cầu thay cho người ấy, và không được kể giấc mơ cho người ấy nghe, trừ khi Chúa truyền bảo chúng ta phải kể cho người ấy nghe. Nếu người ấy nhận có phạm tội nhưng không ăn năn, thì bấy giờ chúng ta có thể thuật cho người ấy nghe giấc mơ của chúng ta và một lần nữa kêu gọi người ấy ăn năn. Nếu người ấy vẫn không chịu ăn năn thì chúng ta phải trình sự việc cho người chăn hoặc giám mục.

Mục Đích Chúa Ban Giấc Mơ cho Những Người Không Ở Trong Chúa

 • Chúa báo trước tương lai của họ và dùng đó để làm thành mục đích của Ngài đã định cho con dân của Ngài, như giấc mơ của vị quan lo thức ăn và vị quan lo thức uống của Pha-ra-ôn thời Giô-sép, được dùng để Pha-ra-ôn gọi Giô-sép vào cung giải mộng cho ông ta.

 • Chúa báo trước tương lai của một vương quốc và dùng đó để làm thành mục đích của Ngài đã định cho con dân của Ngài, như giấc mơ về bảy năm được mùa và bảy năm đói kém của Pha-ra-ôn thời Giô-sép.

 • Chúa báo trước về sự chiến bại của kẻ thù nghịch con dân Chúa để làm nức lòng con dân của Ngài, như giấc mơ của một người lính Ma-đi-an thời Ghi-đê-ôn.

 • Chúa báo trước tương lai của nhiều đế quốc để giãi bày chương trình và ý định của Ngài trên dân I-sơ-ra-ên nói riêng và loài người nói chung, như giấc mơ của Vua Nê-bu-cát-nết-xa.

 • Chúa báo trước hình phạt Chúa sẽ giáng xuống cho một người vì tội lỗi của người ấy, như giấc mơ của Vua Nê-bu-cát-nết-xa (Đa-ni-ên 4).

 • Chúa dùng người nằm mơ để cảnh cáo người thân của người ấy đừng làm điều không công bình, như giấc mơ của vợ Tổng Đốc Phi-lát (Ma-thi-ơ 27:19).

Vậy, nếu giấc mơ nào đáp ứng được một trong các mục đích trên đây thì giấc mơ ấy đến từ Chúa. Giấc mơ nào không đáp ứng được ít nhất là một mục đích trên đây thì giấc mơ ấy không đến từ Chúa.

Ngoài ra, còn có một trường hợp rất là đặc biệt mà chúng ta cần suy ngẫm:

Phục Truyền Luật Lệ Ký 13:1-3

1 Nếu giữa ngươi nổi lên một tiên tri hay một kẻ nằm mơ các giấc mơ, {báo} cho ngươi một dấu kỳ hoặc phép lạ,

2 và dấu kỳ hoặc phép lạ ấy xảy ra, mà kẻ ấy nói với ngươi rằng: Chúng ta hãy đi theo các thần khác mà ngươi chưa biết, để hầu việc {các thần ấy}.

3 Các ngươi chớ nghe những lời của tiên tri ấy hay kẻ nằm mơ các giấc mơ ấy Vì Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của ngươi thử nghiệm các ngươi, để {các ngươi} biết các ngươi có hết lòng và hết linh hồn mà yêu Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của ngươi chăng.

Chúng ta thấy: Ngay cả những giấc mơ hoặc khải tượng không đến từ Chúa, báo trước về một dấu kỳ hoặc phép lạ nào đó sẽ xảy ra, vẫn có thể ứng nghiệm. Ma quỷ có năng lực làm ra các dấu kỳ và phép lạ, như lời Đức Chúa Jesus Christ đã xác nhận:

Vì nhiều christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn.” (Ma-thi-ơ 24:24).

Vì thế, ma quỷ dễ dàng báo trước về một dấu kỳ hoặc phép lạ nào đó, rồi làm cho ứng nghiệm. Đó chẳng qua là việc ma quỷ báo trước điều nó sẽ làm. Vì thế:

 • Chúng ta không dùng cảm giác hưng phấn, bình an để chứng minh một giấc mơ hoặc một khải tượng đến từ Chúa.

 • Chúng ta không dùng sự ứng nghiệm về các dấu kỳ, phép lạ để chứng minh một giấc mơ hoặc một khải tượng đến từ Chúa.

 • Mà chúng ta chỉ dùng Lời Chúa để chứng minh.

Như đã trình bày trong bài giảng “Giấc Mơ Đến từ Chúa”, giấc mơ của chúng ta có thể xảy ra trong tâm trí hoặc xảy ra trong thần trí.

Những Giấc Mơ Trong Tâm Trí

 • Có thể là vô nghĩa, chỉ là sự bộ não làm công việc quét dọn bộ nhớ của nó, hệ thống lại các thông tin đã được thu thập.

 • Hoặc có thể là sự củng cố, xử lý các thông tin đã được thu thập trong khi thức.

 • Hoặc là sự thể hiện những ước muốn và sở thích của con người xác thịt.

 • Hoặc là một phương cách bộ não tự giải tỏa những áp lực về tâm lý, bao gồm những giấc mơ về những điều đã xảy ra trong quá khứ hoặc có bối cảnh nào đó trong quá khứ.

Nói chung, những giấc mơ xuất hiện trong tâm trí là phản ứng sinh học bình thường của thân thể xác thịt.

Những Giấc Mơ Trong Thần Trí

Có thể đến từ Chúa hoặc có thể đến từ ma quỷ. Phần lớn những giấc mơ trong thần trí xảy ra như một câu chuyện, một đoạn phim, gọi nôm na là “có đầu có đuôi”, “có lớp lang”.

Để nhận biết giấc mơ trong thần trí có đến từ Chúa hay không thì chúng ta phải xét xem giấc mơ ấy có nằm trong mục đích nào của Chúa: bảy mục đích đối với người tin Chúa và sáu mục đích đối với người không thuộc về Chúa, như đã trình bày trên đây. Chỉ khi đã xác nhận được giấc mơ ấy đến từ Chúa thì chúng ta mới tìm hiểu ý nghĩa của nó. Còn nếu đã xác nhận giấc mơ ấy không đến từ Chúa thì đương nhiên nó đến từ ma quỷ, và chúng ta không cần tìm hiểu ý nghĩa của nó. Như Chúa có mục đích của Ngài khi Ngài cho loài người thấy khải tượng hoặc nằm mơ, thì ma quỷ cũng có mục đích của nó khi nó đem đến cho loài người những giấc mơ hoặc khải tượng. Ma quỷ có thể đem giấc mơ và khải tượng đến với người tin Chúa để cám dỗ họ hoặc để lừa gạt họ (Ma-thi-ơ 24:24).

Tất cả những giấc mơ không đến từ Chúa thì chúng ta không cần phải giải thích ý nghĩa. Bởi vì:

 • Đối với những giấc mơ thuộc loại sau đây thì chúng chỉ là sinh hoạt tự nhiên của bộ não, không hề mang một ý nghĩa đặc biệt nào: Khi bộ não củng cố, xử lý các thông tin đã được thu thập trong khi thức. Khi tiềm thức (sự nhận biết sâu kín trong tâm trí) thể hiện những ước muốn và sở thích của con người xác thịt. Khi bộ não tự giải tỏa những áp lực về tâm lý, bao gồm những giấc mơ nhắc nhớ về những chuyện trong thời quá khứ.

 • Đối với những giấc mơ gọi là ác mộng, và những giấc mơ cám dỗ hay lường gạt đến từ ma quỷ thì lại càng không cần phải tìm hiểu ý nghĩa của chúng.

Nhưng khi chúng ta đã dựa trên Lời Chúa để xác nhận một giấc mơ đến từ Chúa thì chúng ta có thể dựa vào các nguyên tắc giải mộng trong Thánh Kinh để tìm hiểu ý nghĩa của giấc mơ ấy.

Ba Nguyên Tắc Giải Mộng

 • Nguyên tắc giải mộng thứ nhất là: Việc giải mộng cũng giống như việc giải kinh (giải thích Lời Chúa), toàn thể giấc mộng hay toàn thể một câu Thánh Kinh chỉ có thể hoặc là giải thích theo nghĩa đen hoặc là giải thích theo nghĩa bóng. Thí dụ, câu Thánh Kinh sau đây phải hoàn toàn giải thích theo nghĩa đen:

“Đức Chúa Jesus đáp rằng: Thật vậy! Thật vậy! Ta nói với ngươi: Trừ khi một người được sinh ra bởi nước và linh, người ấy không thể vào trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời.” (Giăng 3:5).

Nếu đã giải thích “linh” theo nghĩa đen là thánh linh của Thiên Chúa thì cũng phải giải thích “nước” theo nghĩa đen là nước báp-tem, tiêu biểu cho lòng ăn năn tội, chứ không thể giải thích “nước” theo nghĩa bóng là “thánh linh” hoặc “Lời Chúa”. Vì nếu vậy thì chữ “linh” cũng phải được giải thích theo nghĩa bóng, mà chữ “linh” thì không có nghĩa bóng, chỉ có nghĩa đen.

Giăng 3:5 có nghĩa là: Một người phải được tái sinh (được sinh ra lần nữa) bởi lòng ăn năn tội, thể hiện qua phép báp-tem bằng nước (Mác 16:16; Công Vụ Các Sứ Đồ 2:38) và bởi hơi sống của Thiên Chúa, tức là thánh linh (Giăng 20:22, đối chiếu Sáng Thế Ký 2:7). Sau khi một người ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus, người ấy cần chịu báp-tem bằng nước theo lời Chúa truyền, để thể hiện lòng ăn năn tội và vâng phục Lời Chúa. Về phần của Chúa, Ngài tái sinh người ấy trong tâm thần và linh hồn bằng cách ban hơi sự sống của Ngài, là thánh linh, vào trong thân thể người ấy, cùng lúc thánh hóa thân thể xác thịt của người ấy, biến nó thành đền thờ của Thiên Chúa, để Thiên Chúa Đấng Thần Linh ngự vào với danh xưng Đức Thánh Linh. Khi Thiên Chúa trong thân vị Đấng Thần Linh ngự vào người đã được tái sinh thì Đấng Christ nhúng chìm tâm thần của người ấy vào trong sự thánh khiết và sự sống của Thiên Chúa, gọi là báp-tem bằng thánh linh. Rồi Đức Thánh Linh ban cho người ấy thẩm quyền, năng lực, và các ân tứ để người ấy sống đời sống mới đắc thắng trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, làm tròn bổn phận thầy tế lễ của Đức Chúa Trời.

 • Nguyên tắc giải mộng thứ nhì là: Nhận định xem giấc mơ đó cần được giải theo nghĩa đen hay nghĩa bóng? Nếu đã giải theo nghĩa đen thì trọn giấc mơ phải được giải theo nghĩa đen, như trường hợp giấc mơ của Vua A-bi-mê-léc, giấc mơ của Vua Sa-lô-môn thời Cựu Ước, các giấc mơ của Giô-sép, chồng Ma-ri, và giấc mơ của các nhà thông thái đông phương thời Tân Ước. Các giấc mơ của họ chỉ có thể hoàn toàn giải thích theo nghĩa đen, không thể giải thích theo nghĩa bóng. Nếu đã giải thích theo nghĩa bóng thì trọn giấc mơ phải được giải theo nghĩa bóng, như trường hợp hai giấc mơ của Giô-sép, giấc mơ của vị quan lo thức ăn, vị quan lo thức uống của Pha-ra-ôn, giấc mơ của chính Pha-ra-ôn, giấc mơ của Vua Nê-bu-cát-nết-xa, và giấc mơ của Tiên Tri Đa-ni-ên. Các giấc mơ ấy chỉ có thể hoàn toàn giải thích theo nghĩa bóng, không thể giải thích theo nghĩa đen.

 • Nguyên tắc giải mộng thứ ba là: Nếu đó là một giấc mơ cần phải được giải thích theo nghĩa bóng thì phải tìm xem những ý nghĩa bóng trong chính Thánh Kinh. Nếu ý nghĩa bóng nào không có trong Thánh Kinh thì không thể sử dụng. Thí dụ: Nghĩa bóng của “lửa” trong Thánh Kinh vừa có nghĩa là thánh hóa, vừa có nghĩa là hình phạt hủy diệt, vừa có nghĩa là cơn giận thánh… Nghĩa bóng của “cá” là những người không tin Chúa, dẫn đến ý nghĩa của sự đánh bắt cá là dùng Tin Lành để đem người vào trong sự cứu rỗi của Vương Quốc Trời.

Vì thế, giấc mơ nào mà phải vừa giải thích theo nghĩa đen, vừa giải thích theo nghĩa bóng, hoặc phải dùng những nghĩa bóng không có trong Thánh Kinh để giải thích, mới đem lại sự hợp lý, thì chắc chắn giấc mơ đó KHÔNG ĐẾN từ Chúa.

Mục Đích của Ma Quỷ Khi Đem Giấc Mơ đến cho Con Dân Chúa

Ma quỷ là các thiên sứ phạm tội. Vì họ là thần linh, có trước chúng ta ít nhất là 6.000 năm, được chứng kiến sự Thiên Chúa dựng nên thế giới vật chất và loài người (Gióp 38:1-7), và họ vẫn tồn tại cho đến hôm nay, nên họ biết rõ toàn bộ lịch sử của loài người, biết rõ những gì xảy ra trong cuộc đời của một người hay một dân tộc. Dù ma quỷ không thể biết được tư tưởng của loài người như Thiên Chúa Toàn Năng, Toàn Tri, và Toàn Tại, nhưng ma quỷ lại có sự thông minh cao và trí nhớ không bị giới hạn trong một thân thể vật chất, nên ma quỷ nhạy bén và tinh tế trong sự suy luận, dễ dàng phỏng đoán tâm ý của loài người, để dựa vào đó mà cám dỗ hoặc lừa gạt loài người, biến loài người thành công cụ trong tay của chúng, để phục vụ cho những ý muốn gian ác của chúng.

Ma quỷ cũng có thể tạo ra cảm giác hưng phấn và bình an giả tạo cho một người, tương tự như cảm giác hưng phấn và bình an do các chất thuốc an thần hay ma túy tạo ra. Làm sao để phân biệt cảm giác hưng phấn và bình an thật đến từ Chúa với sự giả tạo đến từ ma quỷ?

Sự hưng phấn và bình an thật đến từ Chúa khiến cho chúng ta hạ mình, khiêm nhường, cảm tạ Chúa và sốt sắng muốn chia sẻ lẽ thật của Chúa đến cho mọi người, để họ cũng được phước như chúng ta và cùng chúng ta chiêm ngưỡng Chúa, vui hưởng Chúa, và biết ơn Chúa. Sự cảm xúc đó có thể làm cho lòng của chúng ta rung động đến nỗi khiến cho chúng ta rưng nước mắt, trước sự ban cho của Chúa. Nhưng cùng lúc, chúng ta lại ái ngại, e rằng mình không xứng đáng với vinh dự đó. Chúng ta nghiêm túc, hoàn toàn nương cậy nơi Đức Thánh Linh để chia sẻ, để công bố lẽ thật, chứ không dựa vào lý luận và sự khôn khéo của loài người để tìm cách bắt phục người nghe. Chúng ta run sợ về trách nhiệm của công việc Chúa giao cho chúng ta, cẩn thận chờ đến đúng thời điểm Chúa muốn chúng ta thi hành, không hấp tấp, mà cũng không trì trệ.

Sự hưng phấn và bình an giả tạo đến từ ma quỷ khiến cho chúng ta nâng mình lên, kiêu ngạo, muốn tỏ ngay cho mọi người biết sự nhận thức của mình để tỏ ra mình “đầy ơn, đầy sự thông sáng”, và để được mọi người ca ngợi mình. Sự cảm xúc đó có khuynh hướng gây ra tranh cạnh và bực tức, muốn áp đặt mọi người phải tin theo mình. Sự cảm xúc đó khiến chúng ta tìm cách vận dụng sự khôn khéo và lý luận của loài người, để khi nói thì có thể bắt phục được người nghe, và chúng ta hãnh diện với sự khôn khéo cùng tài ăn nói hay tài viết văn của mình. Sự cảm xúc đó cứ thôi thúc chúng ta phải hành động ngay, mà không suy nghĩ xem làm như vậy có đúng Lời Chúa hay không.

Trong khi sự hưng phấn và bình an thật đến từ Chúa giống như chất rượu nho lâu năm, thơm ngon, và quý, có lợi cho sức khoẻ; thì sự hưng phấn và bình an giả tạo đến từ ma quỷ giống như chất cồn (alcohol) pha nước màu, uống vào gây hại chết người!

Ma quỷ sở trường về việc dùng các giấc mơ giả và khải tượng giả từ bao ngàn năm qua. Mục đích của ma quỷ khi đem giấc mơ giả và khải tượng giả đến cho con dân Chúa là:

 • Cám dỗ con dân Chúa phạm tội, như các giấc mơ về tà dâm.

 • Khiến con dân Chúa lo lắng, như các giấc mơ thấy mình hoặc người nhà của mình bị bách hại, gặp tai nạn, hoặc bị chết…

 • Khiến cho con dân Chúa sợ hãi, như các giấc mơ ma quái, hoặc thấy bị ma quỷ tấn công.

 • Gieo nghi ngờ, hiểu lầm lẫn nhau trong Hội Thánh, như những giấc mơ về sự phạm tội của ai đó trong Hội Thánh mà không đúng sự thật; khác với giấc mơ thật đến từ Chúa, như đã trình bày trên đây.

 • Gieo tà giáo vào trong tâm trí của con dân Chúa và vào trong Hội Thánh, như những giấc mơ giả dối về thiên đàng, hỏa ngục, và tận thế. Như:

1. Mơ thấy cảnh thiên đàng với một “Đức Chúa Jesus” có mái tóc dài giống như các hình minh họa về Chúa trong các giáo hội, trong khi Thánh Kinh chép rõ: Chính lẽ tự nhiên chẳng dạy cho các anh chị em biết đàn ông để tóc dài thì lấy làm hổ thẹn sao?” (I Cô-rinh-tô 11:14) [3], [4].

2. Mơ thấy cảnh hỏa ngục với các chi tiết về sự linh hồn những người phạm tội bị ma quỷ hành hạ trong hỏa ngục, trong khi Đức Chúa Jesus Christ dạy rõ: “Kế đó, Ngài cũng sẽ phán với những người ở bên trái rằng: Hỡi những kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi Ta; đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho Ma Quỷ và những sứ giả của nó.” (Ma-thi-ơ 25:41). Ma quỷ là những thiên sứ phạm tội sẽ bị hình phạt trong hỏa ngục chứ không phải là những cai ngục phụ trách hình phạt loài người trong hỏa ngục. Chính bản thân Sa-tan là kẻ cầm đầu của ma quỷ cũng phải bị hình phạt đời đời trong hỏa ngục: “Ma Quỷ, {là} kẻ lừa dối chúng nó, bị ném vào hồ lửa và lưu hoàng, nơi {có} con thú và tiên tri giả. Chúng nó sẽ chịu đau khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời.” (Khải Huyền 20:10). Ý tưởng cho rằng ma quỷ hành hạ tội nhân trong hỏa ngục hoàn toàn đến từ các tôn giáo của loài người, không đến từ Lời Chúa.

3. Mơ thấy cảnh Đức Chúa Jesus Christ tái lâm hoặc cảnh tận thế với chi tiết về ngày tháng năm mà sự kiện sẽ xảy ra, trong khi Đức Chúa Jesus Christ cho biết: Không ai có thể biết được ngày giờ xảy ra sự kiện Đức Chúa Jesus Christ đến với Hội Thánh (Ma-thi-ơ 24:36; Mác 13:32). Mà sự tận thế theo sau sự Chúa cất Hội Thánh ra khỏi thế gian, cho nên, cũng không ai có thể biết ngày giờ sự tận thế bắt đầu. Thánh Kinh ghi rõ: “Vì khi người ta nói: Hòa bình và yên ổn, thì sự hủy diệt thình lình đến trên họ, như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà mang thai, và họ sẽ không tránh khỏi.” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:3).

Chúa vẫn cho con dân Chúa những giấc mơ chân thật về sự Chúa đến, sự tận thế, và ngay cả cảnh thiên đàng và hỏa ngục, để giúp họ được tỉnh thức, để khích lệ họ, an ủi họ, và để họ mạnh mẽ nói tiên tri trong những ngày sau cùng, như Giô ên 2:28 và Công Vụ Các Sứ Đồ 2:18 đã khẳng định. Nhưng ma quỷ đang tận dụng những giáo sư giả, tiên tri giả để đưa ra những giấc mơ và khải tượng giả vào trong Hội Thánh. Tiếc thay, vẫn có rất nhiều con dân Chúa ngây thơ tin vào các giáo sư giả và các tiên tri giả, thay vì đọc và suy ngẫm Lời Chúa. Chúng tôi vẫn thường nhận được email từ nhiều người, gửi đến hỏi về những video clips trên YouTube của các giáo sư giả và các tiên tri giả, của các tà giáo giả mạo là Hội Thánh của Chúa. Những người ấy muốn tôi nói cho họ biết là các video clips ấy có đáng tin hay không, mặc dù các video clips ấy do các giáo hội mang danh Chúa giảng dạy tà giáo làm ra. Điển hình là các video clips giải thích về con số 666. Lẽ thật là: Không ai biết được hình thức hay ý nghĩa của dấu hiệu 666 ngoại trừ những người sống trong thời kỳ bảy năm đại nạn của Kỳ Tận Thế. Lẽ thật là: Hội Thánh không có nhu cầu tìm hiểu về hình thức và ý nghĩa của dấu hiệu 666. Chúa đã không bày tỏ hình thức và ý nghĩa của dấu hiệu 666 cho Hội Thánh qua Thánh Kinh thì chúng ta không cần và không nên tìm hiểu. Chúng ta đừng tốn thời gian cho những sự nhảm nhí trên mạng.

 • Lừa gạt con dân Chúa để họ làm ra những điều nghịch lại Thánh Kinh, như mơ thấy những con số để mua vé số.

Bản chất của Ma quỷ là cám dỗ, lừa gạt, cướp, giết, và hủy diệt. Vì thế, tất cả các mục đích của ma quỷ khi chúng đem các giấc mơ và khải tượng giả dối đến cho loài người đều thuộc về các sự: cám dỗ, lừa gạt, cướp, giết, và hủy diệt!

Chúng tôi mong rằng các điều trình bày trên đây sẽ giúp ích cho Hội Thánh. Chúng tôi chúc cho quý ông bà anh chị em trong năm mới 2018 này sẽ nhận được nhiều giấc mơ và khải tượng đến từ Chúa, được Chúa phán dạy và chuyện trò với trong các giấc mơ, như Vua Sa-lô-môn xưa kia. Hãy xin! Sẽ được. Hãy tìm! Sẽ gặp. Hãy gõ cửa! Thì cửa sẽ mở cho.

Nguyện Lời của Đức Chúa Trời luôn thánh hóa quý ông bà anh chị em (Giăng 17:17). Nguyện thần trí của Đấng Christ luôn ở trong quý ông bà anh chị em (Rô-ma 8:9). Nguyện Đức Thánh Linh luôn soi sáng quý ông bà anh chị em bước đi trong lẽ thật (Giăng 16:13). A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
10/02/2018

Ghi Chú

Karaoke: “Xuân Muôn Đời Là Xuân Trong Chúa”:
https://www.timhieuthanhkinh.net/karaoke/xuan-muon-doi-la-xuan-trong-chua/

[1] https://www.challies.com/articles/counterfeit-detection-part-1/

[2] http://timhieuthanhkinh.net/?p=100

[3] Xuất Xứ của Hình “Đức Chúa Jesus”: http://www.timhieutinlanh.net/2307/

[4] Hình và Tượng Trong Hội Thánh: http://phunu.timhieutinlanh.net/?p=373

 

Share This:

Comments are closed.