1,117 views

Điều Răn Thứ Nhì và Hình Tượng của Billy Graham

 
Điều răn thứ nhì do Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu truyền và chính Ngài viết trên bảng đá, mà tôi tin rằng, y theo kiểu mẫu bảng đá được cất trong Rương Giao Ước ở trong đền thờ trên trời (Khải Huyền 11:19, tham khảo Hê-bơ-rơ 9:11, 24):

“Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, hoặc hình dạng nào trong các tầng trời, hoặc trong nơi đất thấp, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ thờ lạy chúng nó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì Ta là Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của ngươi, là Thần hay ghen, phạt tội của tổ phụ trên con cháu đến đời thứ ba và đến đời thứ tư cho những kẻ ghét Ta; và làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến Ta và giữ các điều răn Ta.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:4-6).

Sau đó, Thiên Chúa đã truyền cho Môi-se ghi lại cách chi tiết về điều răn thứ nhì, để con dân Chúa hiểu thế nào là chớ làm tượng:
 
“Vậy, các ngươi hãy cẩn thận giữ lấy linh hồn mình, vì các ngươi không thấy một hình dạng nào trong ngày Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu các ngươi, từ nơi giữa lửa phán với các ngươi, tại Hô-rếp; kẻo các ngươi làm bại hoại cho mình, và làm một hình chạm nào, hình dạng của tà thần nào, hình thể của người nam hay người nữ, hình thể của con thú nào đi trên đất, hình thể của vật nào có cánh bay trên trời, hình thể của loài côn trùng nào bò trên đất, hình thể của con cá nào ở trong nước dưới đất.” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:15-18).
 
Đức Thánh Linh đã chạm lòng Sứ Đồ Phao-lô để ông viết:
 
“Cho nên, nếu thức ăn làm cho người anh chị em cùng Cha của tôi vấp phạm, thì tôi sẽ không bao giờ ăn thịt, kẻo tôi làm cho người anh chị em cùng Cha của tôi vấp phạm.” (I Cô-rinh-tô 8:13).
 
Billy Graham có phải là một “người nam” hay không? Nếu phải, sao Giáo Hội Báp-tít lại dám phạm điều răn của Chúa mà đúc tượng của ông và Billy Graham cùng gia đình của ông chấp nhận sự dúc tượng này? Khiến cho có người bị vấp phạm, phạm tội quỳ lạy trước hình tượng của Billy Graham? Ăn thịt không phạm điều răn của Chúa mà Sứ Đồ Phao-lô cũng sẽ không ăn, nếu vì đó mà khiến cho anh chị em cùng Cha của ông bị vấp phạm. Việc dựng tượng loài người rõ ràng là phạm điều răn của Thiên Chúa và dẫn đến sự gây ra vấp phạm cho người khác, thế thì tại sao Giáo Hội Báp-tít và Billy Graham cùng gia đình của ông lại cùng nhau thực hiện?
 
Hay là người Báp-tít tin rằng: Con dân Chúa sống trong thời Tân Ước không cần vâng giữ Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời? Hay là người Báp-tít tin rằng “được cứu một lần được cứu vĩnh viễn” nên thích thì cứ đúc tượng, chẳng thể nào vì sự đúc tượng hay tạo cơ hội cho người khác quỳ lạy tượng mà bị mất sự cứu rỗi?
 
Đúng là chúng ta đang sống trong những ngày cuối cùng, khi mà sự bội đạo lớn nhất xảy ra trong vòng những người tin nhận Tin Lành. Nguyện Chúa thương xót, mở mắt thuộc linh của những ai thật lòng tin Chúa mà bị các giáo hội dẫn dắt sai lạc khỏi Lời Chúa.
 
Tôi biết rằng, khi đăng bài này lên, sẽ có những người xưng nhận mình là “CON DÂN CHÚA” lên án tôi, cho rằng tôi xúc phạm Bily Graham, người “tôi tớ đầy ơn của Chúa nhất thế kỷ 20” vừa mới qua đời hôm Thứ Tư 21/02/2018. Nhưng tôi chỉ nói lên thực tế phũ phàng việc làm sai trái của những người xưng mình là con dân Chúa, tôi tớ Chúa mà công khai phản nghịch Lời Chúa.
 
Xin đọc thêm bài này về việc quyết định dựng tượng Billy Graham: http://biengiao.timhieutinlanh.net/?p=17
 
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Timothy

Share This:

Comments are closed.