1,608 views

Điềm Chúa Đến và Tận Thế: Phần Hai

Phần Hai: Điềm Tận Thế

Bấm vào đây để xem & download bài viết: “Điềm Chúa Đến và Tận Thế”

Bấm vào đây để vào trang download audio

Bấm vào Xem tiếp/Read more  hoặc bấm vào tựa bài rồi bấm vào nút “play” dưới đây để nghe

 

Share This:

Comments are closed.