2,358 views

Danh Xưng Thượng Đế

Xin đọc thêm bài này: “Danh Xưng Thượng Đế: Nhận Định”
http://www.timhieutinlanh.net/?p=723

Xem video bài này: “Đức Chúa Trời và Thượng Đế
http://www.timhieutinlanh.net/?p=798

Cách nay khá lâu, chúng tôi có nhận được qua bưu điện hai CD bao gồm nhiều bài giảng trong dạng MP3. Chúng tôi không biết ai là người gửi và cũng không biết rõ về người giảng, ngoại trừ tên STEVENS KIM được ghi bên ngoài CD. Trong các bài giảng có mấy bài đề cập đến danh xưng Thượng Đế trong văn hóa và tín ngưỡng Việt Nam cùng sự xâm nhập danh xưng này vào trong Hội Thánh Việt Nam. Sau khi nghe các bài giảng luận này, chúng tôi nhận thấy quả thực danh xưng Thượng Đế không thể dùng để gọi Đức Chúa Trời của Thánh Kinh. Chính cá nhân chúng tôi trước đây cũng thỉnh thoảng dùng danh xưng Thượng Đế để gọi Đức Chúa Trời, nhất là trong khi chứng đạo. Nguyện Chúa tha thứ cho sự không biết của chúng tôi và nguyện những bài giảng về danh xưng Thượng Đế của STEVENS KIM đem lại ích lợi thuộc linh cho những ai có lòng tìm kiếm lẽ thật. Chúng tôi xin trân trọng cám ơn người giảng và mong được biết thêm về ông.  Bên cạnh lẽ thật về danh xưng Thượng Đế, người giảng còn lược thuật lại lịch sử ban đầu của Hội Thánh Việt Nam. Xin quý bạn nhấp vào links dưới đây để nghe (xin nghe theo thứ tự từ trên xuống dưới):

Admin.

Bấm vào tựa bài để vào trang download
Bấm vào nút ►để nghe

Audio: Tà Thuyết Thượng Đế

Audio: Sự Rủa Sả Thượng Đế Sa-tan  – Phần 1

Audio: Sự Rủa Sả Thượng Đế Sa-tan  – Phần 2

Audio: Sự khác biệt giữa Thiên Chúa Hằng Sống và Thượng Đế Sa-tan

 

 

Share This:

Comments are closed.