2,262 views

Được Thấy Chúa và Bị Xa Cách Mặt Chúa

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này:
http://www.mediafire.com/?x2v8lf8ggvsgghi
 
Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống MP3 bài giảng này:
http://www.mediafire.com/?x2v8lf8ggvsgghi
 
Bấm vào nút "play" ► để nghe
 
 
 

Huỳnh Christian Timothy

Hãy cầu sự bình an với mọi người, cùng tìm theo sự nên thánh,
vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Chúa.”

(Hê-bơ-rơ 12:14)

Họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời,
xa cách mặt Chúa và sự vinh quang của quyền phép Ngài.”

(II Tê-sa-lô-ni-ca 1:9)

Dẫn Nhập

Những biến động dồn dập trên thế giới trong suốt thời gian gần đây, từ các thiên tai có tầm mức thế kỷ, những cuộc loạn lạc, chiến tranh và tiếng đồn về chiến tranh, cho đến sự băng hoại kinh tế và đạo đức toàn cầu, đã khiến cho con dân Chúa cảm nhận rõ: Ngày Chúa đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian đã rất gần!

Tất cả những biến động đó đã được chính Đức Chúa Jesus Christ tiên tri gần hai ngàn năm trước và được Sứ Đồ Ma-thi-ơ ghi lại trong sách Tin Lành Ma-thi-ơ đoạn 24. Bên cạnh đó, ngày càng có nhiều con dân Chúa thật lòng trông đợi Chúa đã có những chiêm bao và khải tượng về sự Chúa sắp trở lại. Gần đây, tin thiên văn cho chúng ta biết vào tháng 11 năm 2013 sẽ có một sao chổi đến gần mặt trời và trái đất. Sao chổi đó sẽ rực sáng như trăng tròn với một đuôi ánh sáng thật dài mà toàn thể nhân loại có thể nhìn thấy rõ từ tháng 11 năm 2013 cho đến tháng Giêng năm 2014 [1]. Đây có thể là một sự kiện chưa từng thấy trong lịch sử loài người. Nếu thật vậy, phải chăng đó chính là một trong những điềm lạ và sự lạ lùng ở trên trời sẽ xảy ra trước ngày Chúa đến, như đã được tiên tri trong Giô-ên 2:28-32 và được Sứ Đồ Phi-e-rơ nhắc lại trong ngày Hội Thánh được thành lập (Công Vụ Các Sứ Đồ 2:17-21)?

Câu hỏi đặt ra cho mỗi chúng ta là chúng ta đã sẵn sàng để gặp Chúa hay chưa?

Lời Hứa Về Sự Chúa Trở Lại

Trong Giăng 14:1-4 Đức Chúa Jesus Christ đã hứa với các môn đồ của Ngài như sau: “Lòng các ngươi chớ bối rối. Hãy tin nơi Đức Chúa Trời, cũng hãy tin nơi Ta. Trong nhà của Cha Ta có nhiều chỗ ở, nếu không, Ta đã nói với các ngươi. Ta đi để sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi Ta đã đi và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi; Ta sẽ trở lại và đem các ngươi đến cùng Ta, hầu cho, Ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Các ngươi đã biết Ta đi đâu và đã biết đường đi.”

Trong I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18 Đức Thánh Linh, qua ngòi bút của Sứ Đồ Phao-lô, đã dạy Hội Thánh như sau: “Hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy. Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Jesus đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Jesus cùng đến với Ngài. Vả, nầy là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà rao bảo cho anh em: chúng ta là kẻ sống, còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi. Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Thiên Chúa, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Thế thì, anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau.”

Trong I Cô-rinh-tô 15:50-52, 58, một lần nữa, Đức Thánh Linh đã dùng Sứ Đồ Phao-lô để hứa với Hội Thánh và khích lệ Hội Thánh, như sau: “Hỡi anh em, tôi đoán quyết rằng thịt và máu chẳng hưởng vương quyền của Thiên Chúa được, và sự hay hư nát không hưởng sự không hay hư nát được. Nầy là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em: Chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa, trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót; vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa… Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu.”

Qua Thánh Kinh mà chúng ta biết chắc rằng, một ngày kia Đức Chúa Jesus Christ sẽ trở lại giữa chốn không trung để đem Hội Thánh của Ngài ra khỏi thế gian, trước khi chính Ngài phán xét thế gian bằng những tai vạ đã được báo trước trong sách Khải Huyền. Hội Thánh của Chúa là tất cả những ai thật lòng ăn năn tội, tin cậy chỉ một mình sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, và hết lòng sống theo Lời Chúa. Hội Thánh của Chúa được Chúa hứa sẽ không phải trải qua bảy năm đại nạn trên đất: “Vì ngươi đã giữ lời của sự nhẫn nại Ta, Ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách là giờ sẽ đến trên mọi người trong thế gian để thử nghiệm những kẻ ở trên đất” (Khải Huyền 3:10).

Sự kiện Hê-nóc được cất lên trước Cơn Nước Lụt tiêu biểu cho Hội Thánh của Chúa sẽ được cất lên trước Kỳ Tận Thế. Sự kiện gia đình Nô-ê được cứu trong Cơn Nước Lụt tiêu biểu cho những người tin Chúa sẽ được cứu trong Kỳ Tận Thế để hình thành Vương Quốc Ngàn Năm. Chúng ta là Hội Thánh của Chúa, có được một địa vị thật là đặc biệt trong chương trình của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại. Vì thế, nếu chúng ta không hết lòng sống theo Lời Chúa để bị trật phần ân điển thì chúng ta sẽ là những kẻ khốn khổ nhất trong lịch sử của loài người.

Điều Kiện Để Gặp Chúa Trong Ngày Chúa Trở Lại

Điều kiện để một người được cứu ra khỏi hậu quả và quyền lực của tội lỗi là người ấy thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, và tuyên xưng đức tin của mình. Tuyên xưng đức tin qua lời nói “Vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi” (Rô-ma 10:10); và qua hình thức chịu báp-tem “Ai tin và chịu phép báp-tem, sẽ được rỗi” (Mác 16:16). Tuy nhiên, đó chỉ là bước đầu tiên để được phục hòa với Đức Chúa Trời, được ban cho năng lực để trở nên con cái của Đức Chúa Trời, và được lời hứa về sự sống đời đời. Bước kế tiếp là người đã được cứu phải trung tín với Chúa cho đến chết (Khải Huyền 2:10) bằng cách: “phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo” Chúa (Lu-ca 9:23).

Tự bỏ mình đi tức là không còn sống theo ý muốn sở thích của mình nữa mà sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho chúng ta trong Thánh Kinh. Như Đức Thánh Linh đã dạy Hội Thánh qua Sứ Đồ Phao-lô trong Rô-ma 14:8 “Vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy nên, chúng ta hoặc sống hoặc chết, đều thuộc về Chúa cả.” Mọi ý muốn và việc làm của chúng ta phải theo thánh ý của Chúa: “Vì ấy chính Thiên Chúa cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài” (Phi-líp 2:13). Để biết thánh ý của Chúa thì chúng ta phải đọc và suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm rồi cẩn thận làm theo: “Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được thịnh vượng trong con đường mình, và mới được phước” (Giô-suê 1:8). Bởi vì: “Cả Thánh Kinh đều là bởi Thiên Chúa hà hơi, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình” (II Ti-mô-thê 3:16).

Mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo Chúa là vì danh Chúa mà chịu sỉ nhục, đau khổ, bất công… cho đến chết. Hễ ai thuộc về Chúa thì đương nhiên bị thế gian bách hại. Chính Đức Chúa Jesus Christ đã báo trước cho Hội Thánh: “Nếu thế gian ghét các ngươi, thì các ngươi hãy biết rằng, nó đã ghét Ta trước các ngươi. Nếu các ngươi ra từ thế gian, thì thế gian sẽ yêu sự thuộc về nó; nhưng vì các ngươi không ra từ thế gian, mà Ta đã chọn các ngươi ra khỏi thế gian, bởi vậy, thế gian ghét các ngươi. Hãy nhớ lời Ta đã nói với các ngươi, tôi tớ chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã bắt bớ Ta, thì họ cũng bắt bớ các ngươi. Nếu họ đã giữ lời của Ta, thì họ cũng sẽ giữ lời của các ngươi. Nhưng mọi điều này họ sẽ làm cho các ngươi vì danh Ta; bởi họ không biết Đấng đã sai Ta” (Giăng 15:18-21). Lời Chúa cũng dạy cho chúng ta rằng, chúng ta được kêu gọi để chịu khổ vì danh Chúa: “…Nhưng nếu anh em làm lành, mà nhịn chịu sự khốn khó, ấy là một ơn phước trước mặt Thiên Chúa. Anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chơn Ngài” (I Phi-e-rơ 2:20-21).

Khi chúng ta tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo Chúa là chúng ta làm theo Lời Chúa và Lời Chúa sẽ thánh hóa chúng ta, khiến cho chúng ta được nên thánh. Có nên thánh thì chúng ta mới được thấy Chúa.

Thánh và Nên Thánh

Chúa là Đấng Thánh và Ngài thánh hóa chúng ta tức là khiến cho chúng ta được nên thánh; nhưng chúng ta phải tiếp nhận sự thánh hóa của Ngài.

Từ ngữ “Thánh” khi được dùng để nói về Thiên Chúa có nghĩa là toàn vẹn, tinh khiết, khác biệt, và độc lập. Chỉ Thiên Chúa là Đấng Thánh. Tất cả muôn loài thọ tạo bao gồm các thiên sứ và loài người được “nên thánh” bởi Thiên Chúa. Được nên thánh bao gồm hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là được dựng nên giống như Thiên Chúa trong sự công bình và thánh sạch của Lời Chúa: “và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Thiên Chúa, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật” (Ê-phê-sô 4:24). Nghĩa thứ nhì là được biệt riêng ra để thờ phượng và hầu việc Đức Chúa Trời: “…Vậy, anh em từng đặt chi thể mình làm tôi sự ô uế gian ác đặng làm tội ác thể nào, thì bây giờ, hãy đặt chi thể mình làm tôi sự công bình đặng làm nên thánh cũng thể ấy” (Rô-ma 6:19); và: “Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em” (Rô-ma 12:1).

Vậy, một người được nên thánh là một người đã dâng thân thể của mình lên Đức Chúa Trời, không còn làm ra những điều ô uế và gian ác, mà chỉ làm ra những điều công bình tức là những điều được Thánh Kinh dạy.

Bị Xa Cách Mặt Chúa

Chỉ những ai nên thánh thì mới được thấy Chúa còn những ai không nên thánh thì sẽ bị hư mất đời đời. Đó là lẽ thật đã được Thánh Kinh khẳng định: “Vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Chúa… Họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh quang của quyền phép Ngài.” (Hê-bơ-rơ 12:14 và II Tê-sa-lô-ni-ca 1:9).

Chúng ta cần lưu ý rằng, thư Hê-bơ-rơ và thư II Tê-sa-lô-ni-ca là các thư tín viết cho Hội Thánh, tức là viết cho những người đã tin nhận Chúa, đã được cứu rỗi ra khỏi hậu quả và quyền lực của tội lỗi. Lẽ thật trong hai câu Thánh Kinh trên dạy cho chúng ta biết rằng, nếu đã được cứu vào trong Hội Thánh mà không sống theo Lời Chúa để được nên thánh, thì sẽ không được thấy Chúa mà bị hình phạt hư mất đời đời.

Hình phạt hư mất đời đời được định nghĩa là: bị xa cách mặt Chúa và vinh quang của quyền phép Ngài. Bị xa cách mặt Chúa đời đời cho nên không bao giờ còn cơ hội để kêu cầu Chúa. Bị xa cách vinh quang của quyền phép Ngài đời đời cho nên không bao giờ còn cơ hội được cứu rỗi. Chẳng những vậy, hình phạt của những người đã biết Chúa mà lui về sống trong tội lỗi sẽ nặng nề hơn là những người chưa bao giờ tin nhận sự cứu rỗi của Chúa. II Phi-e-rơ 2:20-22 chép: “Vả, chúng nó bởi sự nhận biết Chúa và Đấng Giải Cứu chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ, mà đã thoát khỏi sự ô uế của thế gian, rồi lại mắc phải và suy phục những sự đó, thì số phận sau cùng của chúng nó trở xấu hơn lúc đầu. Chúng nó đã biết đường công bình, rồi lại lui đi về lời răn thánh đã truyền cho mình, thế thì thà rằng không biết là hơn. Đã xảy đến cho chúng nó như lời tục ngữ rằng: Chó liếm lại đồ nó đã mửa, heo đã rửa sạch rồi, lại lăn lóc trong vũng bùn.”

Kết Luận

Trong những giờ phút cuối cùng này, trước khi Đức Chúa Jesus Christ yêu dấu của chúng ta hiện ra giữa chốn không trung để đem chúng ta vào trong cõi đời đời với Ngài, chúng ta hãy dùng lời Chúa để nhắc nhở lẫn nhau:

Nhưng, như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình, bởi có chép rằng: Hãy nên thánh, vì Ta là thánh.” (I Phi-e-rơ 1:15-16)

Đối cùng Ta các ngươi hãy nên thánh, vì Ta, Đức Giê-hô-va, là thánh; Ta đã phân rẽ các ngươi với các dân, để các ngươi thuộc về Ta.” (Lê-vi Ký 20:26)

Cảm tạ Cha nhân từ đã cứu chuộc và kêu gọi chúng con khiến chúng con trở nên dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh là dân thuộc về Ngài, hầu cho chúng con rao giảng nhơn đức của Đấng đã gọi chúng con ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài (I Phi-e-rơ 2:9).

Lạy Đức Chúa Jesus Christ, xin hãy đến! A-men!

 

Huỳnh Christian Timothy
08.12.2012

Ghi Chú

[1] http://earthsky.org/space/big-sun-diving-comet-ison-might-be-spectacular-in-2013

[A] Tất cả những câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là từ Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời và Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Truyền Thống Hiệu Đính 2012. Quý bạn có thể đọc trên mạng: www.ngoiloi.thanhkinhvietngu.net www.tt2012.thanhkinhvietngu.net.

 


Copyright Notice: All Rights Reserved © 2012 Vietnamese Christian Mission Ministry.
Thông Báo Tác Quyền: Mọi tác quyền thuộc về Vietnamese Christian Mission Ministry. Mọi người có thể sao chép, phổ biến dưới mọi hình thức nhưng xin giữ đúng nguyên văn, kể cả thông báo về tác quyền này.

 

 

Share This:

Comments are closed.