2,083 views

Con Trai của Thiên Chúa

Huỳnh Christian Timothy

Thánh Kinh có nhiều lần dùng thuật ngữ “con trai của Thiên Chúa:”

“Các con trai của Thiên Chúa thấy con gái loài người xinh đẹp, bèn lấy người nào vừa lòng mình mà làm vợ” (Sáng Thế Ký 6:2).

“Vả, một ngày kia các con trai của Thiên Chúa đến ra mắt Đức Giê-hô-va, và Sa-tan cũng đến trong vòng chúng” (Gióp 1:6).

“Xảy ra một ngày kia, các con trai của Thiên Chúa đến ra mắt Đức Giê-hô-va, Sa-tan cũng có đến trong vòng chúng đặng ra mắt Đức Giê-hô-va” (Gióp 2:1).

“Trong khi ấy các sao mai đồng hát hòa nhau, và các con trai của Thiên Chúa cất tiếng reo mừng” (Gióp 38:7).

“Vua lại nói, Nầy, ta thấy bốn người không bị trói, bước đi giữa lửa mà chẳng bị thương; và hình dong của người thứ tư giống như một con trai của Thiên Chúa (Đa-ni-ên 3:25).

Trong khi không ai phủ nhận thuật ngữ “con trai của Thiên Chúa” được dùng trong sách Gióp và sách Đa-ni-ên là chỉ về thiên sứ, thì có nhiều ý kiến khác nhau về ý nghĩa của thuật ngữ này khi được dùng trong Sáng Thế Ký 6:2. Dưới đây vài ý kiến tiêu biểu:

Bấm vào nối mạng dưới đây để đọc tiếp, tải xuống và in ra bài viết này:
http://thanhoc.timhieutinlanh.net/?p=244

 

Share This:

Comments are closed.