1,981 views

Điều Răn: Chớ Làm Tượng, Chớ Thờ Tượng, Chớ Hầu Việc Tượng

Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe

Điều thứ hai trong 10 điều răn của Đức Chúa Trời được ghi chép rõ ràng như sau trong Xuất Ê-díp-tô Ký 20: 

4 Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất.

5 Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhơn tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời,

6 và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta.

Sau đó, còn được nhắc lại trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:

8 Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống như những vật trên trời cao kia, hoặc ở nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất.

9 Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhơn tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời,

10 và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta.

Và được chính Đức Chúa Trời diễn giải rất chi tiết trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:

15 Vậy, các ngươi hãy cẩn thận giữ lấy linh hồn mình cho lắm, vì các ngươi không có thấy một hình trạng nào trong ngày Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, từ nơi giữa lửa phán cùng các ngươi, tại Hô-rếp;

16 e các ngươi phải làm hư hoại cho mình chăng, và làm một tượng chạm nào, tạo hình trạng của tà thần nào, hoặc hình của người nam hay người nữ,

17 hoặc hình của con thú nào đi trên đất, hoặc hình của vật nào có cánh bay trên trời,

18 hoặc hình của loài côn trùng nào bò trên đất, hay là hình của con cá nào ở trong nước dưới đất;    

Đọc xong các câu Thánh Kinh trên, chúng ta nhận thấy Đức Chúa Trời ra lệnh cho con dân của Ngài:

1. Không được làm các loại tượng:  giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất.

2. Không được quỳ lạy và hầu việc các tượng đó, tức các loại tượng: giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất.

Rồi Ngài giải thích cụ thể thế nào là làm các loại tượng giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất, như sau: làm một tượng chạm nào, tạo hình trạng của tà thần nào, hoặc hình của người nam hay người nữ, hoặc hình của con thú nào đi trên đất, hoặc hình của vật nào có cánh bay trên trời, hoặc hình của loài côn trùng nào bò trên đất, hay là hình của con cá nào ở trong nước dưới đất.   

Thế nhưng, ngày nay vẫn có nhiều con dân Chúa cho rằng: “Chúa chỉ cấm làm tượng để thờ lạy chứ Chúa không cấm làm tượng để trang trí hay vì mục đích mỹ thuật.” Xin hỏi: Mệnh lệnh “cấm làm tượng” được ghi rõ nhiều lần trong Thánh Kinh nhưng chỗ nào trong Thánh Kinh chép rằng: “Chúa chỉ cấm làm tượng để thờ lạy chứ Chúa không cấm làm tượng để trang trí hay vì mục đích mỹ thuật?”

“Các ngươi chớ thêm chi và đừng bớt chi về điều ta truyền cho, để giữ theo các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi mà ta đã truyền” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 2:4). Xin chú ý, câu này được ghi chép trước các câu 15-18.

“Các ngươi khá cẩn thận làm theo mọi điều ta dặn biểu các ngươi: chớ thêm hay là bớt chi hết” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 12:32

“Đáng rủa sả thay người nào làm tượng chạm hay là tượng đúc, là vật gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va, công việc bởi tay người thợ, dựng nó lên trong nơi kín nhiệm! Cả dân sự phải đáp: A-men!” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 27:15)

Thí dụ 1: Hội Đồng Thành Phố ABC ra điều luật: “Cư dân của thành phố không được làm/mua rượu, không được uống rượu và cũng không được bán rượu.”

Vậy, cư dân Nguyễn Văn A có thể nào làm/mua rượu để trong chai, chưng trong nhà, chưng ngoài sân và đem tặng hàng xóm rồi tuyên bố rằng: “Tôi không phạm luật của thành phố vì tôi không làm/mua rượu để uống hay là để bán” không?

Thí dụ 2: Vợ nói với chồng: “Anh đừng mua các loại sách báo, phim ảnh  khiêu dâm. Đừng đọc hoặc xem các loại văn hóa phẩm đồi trụy ấy.”

Vậy, chồng có thể đem sách báo, phim ảnh khiêu dâm về nhà và nói với vợ rằng: “Anh không có mua, bạn anh cho anh. Anh cũng sẽ không đọc, không xem, chỉ để đó thôi” hay không?

Nguyện Đức Chúa Trời soi sáng tâm trí các con cái chân thật của Ngài để họ nhận biết lẽ thật của Lời Chúa và Lời Chúa sẽ thánh hóa họ, “hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch, được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó, giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian” (Phi-líp 2:15); khiến họ “tâm thần, linh hồn, và thân thể đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, khi Đức Chúa Jesus Christ chúng ta đến” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23)

Huỳnh Christian Timothy
24/06/2010

 

Share This:

Comments are closed.