3,086 views

Chú Giải Gia-cơ 4: Chiến Tranh Trong Hội Thánh

Huỳnh Christian Timothy

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này
https://www.opendrive.com/folders?NV80NzQ1NzRfV2NLUVM

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

“Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến” (Ê-phê-sô 4:29).

“Nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là chớ có lời buồn giận, thịnh nộ, hung ác, phạm thượng, tục tỉu nào ra từ miệng anh em” (Cô-lô-se 3:8).

“Vậy anh em đã từ bỏ mọi điều độc ác, mọi điều gian giảo, mọi thứ giả hình, lòng ghen ghét và mọi lời nói dữ, thì hãy ham thích sữa thiêng liêng của Lời, như trẻ con mới đẻ vậy, để cho anh em nhờ đó lớn lên, nếu anh em đã nếm biết Chúa là ngọt ngào. Hãy đến gần Ngài, là khối đá sống, bị người ta loại ra, nhưng được chọn và quý trước mặt Thiên Chúa, và anh em cũng như đá sống, được xây nên nhà thiêng liêng, làm chức tế lễ thánh, để dâng của tế lễ thiêng liêng, nhờ Đức Chúa Jesus Christ mà đẹp ý Đức Chúa Trời.” (I Phi-e-rơ 2:1-5).

Dưới đây là Gia-cơ 4 theo bản Hiệu Đính 2012
http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible

1 Những sự chiến tranh và đánh nhau trong anh em bởi đâu mà đến? Chẳng phải từ sự ham muốn của anh em mà có sự chiến tranh giữa các chi thể mình sao?
2 Anh em tham muốn mà chẳng được gì; anh em giết người và ghen ghét mà chẳng thu được gì; anh em đánh nhau và chiến tranh, nhưng anh em chẳng được gì, vì anh em không cầu xin.
3 Anh em cầu xin mà không nhận lãnh được, vì cầu xin trái lẽ, để dùng theo sự ham muốn mình.
4 Hỡi những kẻ ngoại tình kia, các ngươi chẳng biết làm bạn với thế gian tức là thù nghịch Đức Chúa Trời sao? Cho nên, ai muốn làm bạn với thế gian, thì người ấy là kẻ nghịch thù của Đức Chúa Trời vậy.
5 Hay là anh em tưởng Thánh Kinh nói vô ích sao? Đấng Thần Linh ở trong lòng chúng ta, khao khát chúng ta đến nỗi ghen tuông,
6 nhưng Ngài lại ban cho thêm ơn. Vì vậy, Thánh Kinh chép rằng: Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường.
7 Vậy, hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỷ, thì nó sẽ lánh xa anh em.
8 Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi kẻ có tội, hãy lau tay mình, có ai hai lòng, hãy làm sạch lòng đi;
9 hãy cảm biết sự khốn nạn mình, hãy đau thương khóc lóc; hãy đổi cười ra khóc, đổi vui ra buồn.
10 Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nhắc anh em lên.
11 Hỡi anh em, chớ nói nghịch nhau. Ai nói nghịch anh em mình và phán xét anh em mình, tức là nói nghịch luật pháp và phán xétluật pháp. Nếu ngươi phán xét luật pháp, thì ngươi chẳng phải là kẻ vâng giữ luật pháp, mà là người phán xét luật pháp vậy.
12 Chỉ có một Đấng lập ra luật pháp, tức là Đấng cứu được và diệt được. Nhưng ngươi là ai, mà dám phán xét kẻ lân cận mình?
13 Hỡi anh em, là kẻ nói rằng: Hôm nay hoặc ngày mai, ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm, buôn bán và có lời,
14 nhưng ngày mai sẽ ra thế nào, anh em chẳng biết! Vì sự sống của anh em là gì? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay.
15 Anh em nên nói: Nếu như Chúa muốn, và ta còn sống, thì ta sẽ làm việc nọ việc kia.
16 Kìa, anh em vui mừng trong những sự khoe mình! Những sự vui mừng như vậy là xấu.
17 Cho nên, kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm, thì phạm tội.

 

Share This:

Comments are closed.