2,894 views

Chia Sẻ Cùng Hội Thánh của Chúa tại Việt Nam

Kính thưa Hội Thánh.

Tuần trước, trong một đêm, lúc gần sáng, tôi đang ngủ (ngày nào tôi không nhớ), địa chỉ của một câu Thánh Kinh: Lu-ca 11:9 bỗng vang lên trong tâm trí của tôi. Rồi suốt giấc ngủ còn lại của tôi, tôi cứ lập đi lập lại trong đầu địa chỉ của câu Thánh Kinh ấy, nhưng không nhớ nội dung của nó là gì; và còn nghĩ rằng, đến sáng sẽ dò tìm xem câu Thánh Kinh ấy nói gì. Đến sáng, sau khi thức dậy thì tôi quên mất việc tra kiếm câu Thánh Kinh ấy. Buổi chiều, đang làm việc thì địa chỉ ấy lại xuất hiện trong tâm trí tôi, và tôi tra xem, thì thấy nội dung của câu Thánh Kinh ấy như sau:

“Ta lại nói với các ngươi: Hãy xin, sẽ ban cho; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho.”

Tối Thứ Ba tuần này 21/04/2015, lúc gần sáng, tôi mơ thấy có một câu Thánh Kinh trên một tờ giấy, nhưng tôi không đọc được nội dung của câu Thánh Kinh, mà chỉ đọc được địa chỉ là Ô-sê 11:8, kế bên là địa chỉ của một câu Thánh Kinh khác. Trong giấc mơ, tôi không đọc được địa chỉ ấy nhưng hiểu rằng, câu ấy là một câu tham khảo để giúp cho hiểu Ô-sê 11:8. Sau khi thức dậy, tôi liền tra tìm, thì thấy như sau:

“Hỡi Ép-ra-im, thế nào Ta bỏ được ngươi? Hỡi I-sơ-ra-ên, thế nào Ta lìa được ngươi? Thể nào Ta sẽ đãi ngươi được như Át-ma, hay là làm cho ngươi như Sê-bô-im? Lòng Ta rung động trong Ta; lòng thương xót của Ta cả đều nóng nảy.”

Tôi tra tìm Át-ma và Sê-bô-im thì thấy Phục Truyền Luật Lệ Ký 29:23 nói đến sự kiện hai thành này bị diệt bởi lửa từ trời cùng lúc với Sô-đôm và Gô-mô-rơ:

“…toàn xứ chỉ có lưu huỳnh, muối, và đang cháy, không giống gieo, không sản vật gì hết, chẳng một thứ cỏ nào mọc, giống như sự hủy hoại của Sô-đôm và Gô-mô-rơ, Át-ma và Sê-bô-im bị Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phá diệt trong cơn thịnh nộ Ngài…”

Tôi suy nghĩ và tạm thời kết luận như sau:

1. Chúa nhắc tôi để qua tôi lời nhắc của Chúa được loan báo cho Hội Thánh Việt Nam.

2. Ngài muốn chúng ta cùng nhau nhớ lại đặc ân mà Ngài đã ban cho con dân của Ngài, như đã ghi chép trong Lu-ca 11:9, để chúng ta cùng nhau sử dụng đặc ân ấy mà kêu cầu sự tha thứ và giải cứu cho Hội Thánh, cho dân tộc, cho người thân, cho bản thân…

3. Ngài dùng Ô-sê 11:8 để hứa với chúng ta, Ngài sẽ không bỏ Hội Thánh Việt Nam, dù Hội Thánh Việt Nam phạm tội thờ lạy hình tượng nặng nề như chi phái Ép-ra-im. Ngài sẽ không lìa Hội Thánh chung (I-sơ-ra-ên), dù Hội Thánh chung cũng phạm tội thờ lạy hình tượng. Hình tượng mà Hội Thánh thờ lạy chính là những hình gọi là “hình Chúa;” các danh xưng mục sư và reverend; các tổ chức giáo hội; các bằng cấp thần học; các tư tưởng thần học sai nghịch Lời Chúa.

4. Ứng dụng vào bản thân và Hội Thánh tại địa phương thì Ép-ra-im là bản thân chúng ta và I-sơ-ra-ên là Hội Thánh tại địa phương. Dù bản thân chúng ta và Hội Thánh tại địa phương có phạm tội, nhưng Chúa sẽ đáp lời ăn năn và cầu xin của chúng ta, mà không bỏ chúng ta. Cảm tạ Chúa!

Vậy, kính xin Hội Thánh hãy cùng nhau dốc lòng ăn năn và cầu thay.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Timothy

Share This:

Comments are closed.