10,900 views

CD_Chú Giải Khải Huyền

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống từng bài MP3:
http://www.mediafire.com/?8tbr7y7kqtter

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống tar file tất cả các bài
(Phải có nhu liệu 7zip để giải nén tar file
Bấm vào đây để tải xuống miễn phí nhu liệu 7zip):
http://www.mediafire.com/?o5vgady2pqvps

Bấm vào tựa bài để nghe:

Share This: