Karaoke: Jesus Christ Vua Từ Ái

483 views

Nguồn: https://youtu.be/EwQAtMHHINI Âm Giai E: Nguồn: https://youtu.be/-SEog6d2e5M Nguồn: https://youtu.be/di4GLZF48-o Jesus Christ Vua Từ Ái Pastor Huỳnh Christian Timothy Theo Nhạc Điệu “Les Amoureux Qui Passent” của Christophe Tiếng Đàn của Van Vu: https://youtu.be/wniQ0e0ReEw 12/11/2017 Share This: … Đọc Tiếp →

Thơ: Sống Đời Mới Trong Chúa

35 views

Họa nguyên vận bốn bài thơ thất ngôn tứ tuyệt của Quốc Tuấn (http://www.giadinh.timhieuthanhkinh.net/node/1269). Tiểu đề của mỗi đoạn thơ dưới đây là: Bỏ Đời Cũ, Đến Với Chúa; Theo Chúa Giảng Tin Lành; Khóc cho Thế gian; và: Đời … Đọc Tiếp →

Thơ: Hiệp Một Theo Cha

44 views

Hiệp Một Theo Cha        Mỏi mệt thân xác bấy lâu Nổi trôi cùng những hận sầu thế gian        Giận đời lắm nỗi lầm than Tránh sao cho khỏi trái ngang cuộc đời        Tìm đâu lối thoát ai … Đọc Tiếp →