Karaoke: Ngày Chúa Gần Tới

1,530 views

Nguồn: https://youtu.be/34JsaCZgudM Nguồn: https://youtu.be/n89fPP_I0FM Ngày Chúa Gần Tới Pastor Huỳnh Christian Timothy Theo Nhạc Điệu “Thu Vàng” của Cung Tiến 01/06/2017 Tiếng Hát Huỳnh Christian Priscilla https://od.lk/f/MV8xNTUzMzExOTlf Share This: … Đọc Tiếp →