Thông Báo: Giảng Chú Giải Thánh Kinh

4,187 views

Kính thưa quý con dân Chúa. Bắt đầu từ tháng 1/2015 mỗi tuần chúng tôi sẽ giảng chú giải Thánh Kinh trong Paltalk Chat Room, phòng: “Tim Hieu Thanh Kinh” vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối Thứ … Đọc Tiếp →

Quỹ Điều Hành Các Website

1,757 views

Bảng Thu Chi Mục Vụ Điều Hành Các Website: www.kytanthe.net   |   www.tinlanhmedia.net   |   www.tinlanhvietnam.net www.tinlanhbiengiao.net   |   www.thanhkinhvietngu.net   |   www.thanhkinhthanhoc.net www.timhieutinlanh.net   |   www.vietnamesechristianmission.org Cập Nhật: 29.12.2012 Năm 2012 Ngày Dẫn Giải Thu –  US$ Chi –  US$ Tồn  –  US$ 01.01.2012 … Đọc Tiếp →

Liên Lạc

6,842 views

Ghi chú: Tất cả email trao đổi với chúng tôi liên quan đến vấn đề giáo lý, thắc mắc thần học, khi cần, có thể được phổ biến trước công chúng. Tất cả những email có nội dung tâm tình, … Đọc Tiếp →