Karaoke: Về Trong Nước Cha

1,240 views

Nguồn: https://youtu.be/v5lfET5zq5g Nguồn: https://youtu.be/LAzJyzOOJKU Về Trong Nước Cha Pastor Huỳnh Christian Timothy Theo Nhạc Điệu “Dừng Bước Giang Hồ” của Hoàng Trọng 07/05/2017 Tiếng Hát Huỳnh Christian Priscilla https://od.lk/d/MV8xNTQ2MjkxOTNf/22_VeTrongNuocCha%28DungBuocGiangHo%29Priscilla.wav Share This: … Đọc Tiếp →

Karaoke: Jesus Là Cứu Chúa

1,405 views

Somewhere My Love Composed by Maurice-Alexis Jarre Panflute Playing by Eduardo Garcia Lời Việt: Jesus Là Cứu Chúa Pastor Huỳnh Christian Timothy 07/02/2017 Tiếng hát của Huỳnh Christian Priscilla: https://od.lk/d/MV8xNTA5OTg2NTFf/JesusLaCuuChua%28SomewhereMyLove%29Priscilla.mp3 Share This: … Đọc Tiếp →