Thơ: Sống Đời Mới Trong Chúa

587 views

Họa nguyên vận bốn bài thơ thất ngôn tứ tuyệt của Quốc Tuấn (http://www.giadinh.timhieuthanhkinh.net/node/1269). Tiểu đề của mỗi đoạn thơ dưới đây là: Bỏ Đời Cũ, Đến Với Chúa; Theo Chúa Giảng Tin Lành; Khóc cho Thế gian; và: Đời … Đọc Tiếp →

Thơ: Hiệp Một Theo Cha

530 views

Hiệp Một Theo Cha        Mỏi mệt thân xác bấy lâu Nổi trôi cùng những hận sầu thế gian        Giận đời lắm nỗi lầm than Tránh sao cho khỏi trái ngang cuộc đời        Tìm đâu lối thoát ai … Đọc Tiếp →