Kỳ Tận Thế: 011 Bảy Biến Cố Quan Trọng Trước Kỳ Tận Thế – Phần 2

2,469 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Biến Cố 3: Sự Bội Đạo Xảy Ra Trong Hội Thánh của Chúa Từ ngữ bội Đạo hoặc bỏ Đạo trong nguyên ngữ Hy-lạp được dùng trong Thánh Kinh có nghĩa là: … Đọc Tiếp →