Hỏi & Đáp: Búp-bê Có Phải Là Hình Tượng Hay Không?

3,097 views

Trần Thị Thu Hương Saigon Thiên Chúa cấm chúng ta làm tượng, thờ lạy tượng, và hầu việc tượng. “Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, hoặc hình dạng nào trong các tầng trời, hoặc trong nơi đất thấp, hoặc trong nước … Đọc Tiếp →