2,700 views

Hỏi & Đáp: Cầu Nguyện Bằng Tiếng Mới?


Hỏi:

Con chưa hiểu về cầu nguyện tiếng mới và nói tiếng mới. Ngày xưa, các môn đồ nhận được, hôm nay chúng ta có nhận được không ạ?

MT.

Đáp:

Chào MT,

Thánh Kinh không hề đề cập đến “cầu nguyện bằng tiếng mới” mà Chúa chỉ phán rằng người tin Chúa sẽ dùng tiếng mới mà nói (Mác 16:17). Dùng tiếng mới đây có nghĩa là tiếng nói của một người đã được “dựng nên mới” (II Cô-rinh-tô 5:17), không còn nói những lời tục tỉu, giả ngộ tầm phào, không ân hậu mà nói lời bày tỏ sự mềm mại, khiêm nhường, cảm thông, yêu thương… nói như Đấng Christ đã từng nói khi Ngài bước đi trong xác thịt trên trần gian này, nghĩa là nói cùng một thứ ngôn ngữ yêu thương của Chúa mà khi chúng ta còn là người có tội chúng ta không thể nào nói được.

Về việc “nói tiếng lạ” trong nguyên tác của Thánh Kinh là nói một ngôn ngữ khác với tiếng mẹ đẻ mà trước đó mình không hề biết. Công Vụ Các Sứ Đồ đoạn 2 đã ghi chép rất rõ ràng về sự kiện nói ngoại ngữ này. Vì nói ngoại ngữ là một ơn ban cho của Đức Thánh Linh để gây dựng đức tin của những người yếu đuối cho nên không phải ai cũng nhận được ơn này (I Cô-rinh-tô 14:4). Đây cũng là ân tứ thấp nhất vì không có ích trong việc gây dựng Hội Thánh. Một ơn không có ích trong việc gây dựng Hội Thánh thì không thể tỏ ra trong Hội Thánh trừ khi có người được ơn thông giải đứng lên thông giải (I Cô-rinh-tô 14:23, 27).

Ngày nay phong trào nói tiếng lạ tràn lan khắp nơi trên thế giới chỉ là sự giả mạo của Satan mà thôi. Sự nói tiếng lạ ngày hôm nay thật sự là “nói tiếng lạ” vì không ai hiểu biết các thứ tiếng đó trong khi những thứ tiếng mà Đức Thánh Linh ban cho các sứ đồ và môn đồ ngày xưa là những ngôn ngữ của các dân tộc trên thế giới, có người hiểu được. Nhìn vào nếp sống đạo của những người nói tiếng lạ đó chúng ta cũng nhận biết được họ trĩu đầy bông trái của xác thịt: tham lam, kiêu ngạo, dễ nóng giận, dối trá, tà dâm… mà không hề có một chút nào bông trái của Thánh Linh.

Nếu cháu đã từng bị những người này đặt tay cầu nguyện cho cháu thì cháu nên đến với Chúa, xin Chúa xua đuổi tất cả những quyền lực tà linh đó ra khỏi cháu. Cháu thưa với Chúa như vầy:

Lạy Chúa, vì thiếu sự thông biết mà con đã để cho tà linh xâm nhập vào thân thể con. Xin Chúa tha thứ cho con và xua đuổi tất cả những tà linh mạo nhận là thánh linh ra khỏi thân thể con. Con cảm tạ Chúa. Nhân Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Và ngay sau đó, cháu nhân danh Chúa để đuổi chúng đi:

Nhân Danh Đức Chúa Jesus Christ ta truyền cho Satan và tất cả tà linh, uế linh của ngươi ra khỏi thân thể ta. Amen!

Lập tức, cháu sẽ kinh nghiệm được sự thanh tẩy lạ lùng.


Tim Huỳnh.


 

Share This:

Comments are closed.