3,159 views

Cảm Tạ Chúa Cám Ơn Người

Kính thưa quý anh chị em yêu dấu trong Chúa,

Hàng năm, tại Hoa Kỳ, là nơi gia đình chúng tôi đang sống, cứ đến ngày thứ năm của tuần lễ thứ tư trong tháng mười một, thì dân Mỹ tổ chức sum họp gia đình và dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, gọi là Thanksgiving Day. (Dân Canada thì tổ chức vào ngày thứ hai của tuần lễ thứ nhì trong tháng mười).

Quý anh chị em có thể tìm hiểu về nguồn gốc của Ngày Cảm Tạ tại đây: http://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%85_T%E1%BA%A1_%C6%A1n.

Theo thời gian, Ngày Cảm Tạ không còn dành riêng để cảm tạ Chúa về những ơn phước Ngài đã ban cho một người hay một gia đình trong một năm đã qua, mà còn là dịp để mọi người tỏ lòng biết ơn nhau về những điều tốt lành đã nhận được từ lẫn nhau. Đó là một tục lệ tốt, làm tôn vinh danh Chúa, đem lại ích lợi cho mọi người, mặc dầu Thánh Kinh không đặt ra ngày Lễ Cảm Tạ.

Chúng tôi muốn nhân Ngày Cảm Tạ năm nay, dâng lời cảm tạ Thiên Chúa về những ơn phước Ngài đã ban cho gia đình của chúng tôi và bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến tất cả quý anh chị em đã yêu thương, khích lệ, cầu thay, tâm tình và tiếp trợ các nhu cầu vật chất cho chúng tôi.

Trước hết, là lời cảm tạ chúng tôi dâng lên Thiên Chúa với lòng thành kính:

Ngài đã đưa dắt gia đình chúng tôi đến một nơi hoàn toàn xa lạ, không người quen biết, để chúng tôi được yên ổn làm công việc Chúa giao phó: phiên dịch Thánh Kinh, viết sách Kỳ Tận Thế, rao giảng Lời Chúa trên Internet.

Ngài đã nuôi sống gia đình chúng tôi mỗi ngày bằng sự thành tín của Ngài, dù suốt từ ba năm qua không một tháng nào chúng tôi làm đủ sống, thậm chí, tiền làm được có khi còn không đủ để trả tiền nhà.

Đau ốm, bệnh tật, hoạn nạn có đến nhưng Chúa đều ban ơn, thêm sức và mở đường cho qua khỏi. Quả thật, không có một sự gì quá sức chịu đựng của chúng tôi.

Ngài đã ban cho hai con của chúng tôi được thầy yêu bạn mến, học hành thông sáng, luôn đạt kết quả tốt và thang điểm cao trong sự học. Hai cháu lại có lòng kính sợ Chúa và hiểu biết Lời Chúa, dự phần trong việc rao giảng về Chúa qua Internet, làm gương mẫu cho bạn bè đồng tuổi.

Ngài đã cho hai con chúng tôi được học trong một khu học chính không giảng dạy thuyết tiến hóa nhưng lại cho phép học sinh cầu nguyện và tổ chức các nhóm học Thánh Kinh tại trường. Trong các buổi nhóm họp, lễ lạc tại trường, các thầy cô và phụ huynh đều công khai dâng lời cảm tạ Chúa và xin Chúa ban phước. Đây là một điểm rất là khác thường, khi phần lớn các khu học chính trên nước Mỹ cấm học sinh cầu nguyện và nói đến tên Chúa trong khuôn viên của trường học.

Ngài ban cho mục vụ của chúng tôi được nhiều kết quả tốt đẹp: giải cứu nhiều người ra khỏi tà linh nói tiếng lạ, đưa dắt nhiều người đến với sự cứu rỗi của Chúa, khiến nhiều người tỉnh thức đầu phục Chúa, và giúp nhiều người hiểu rõ các lẽ thật của Lời Chúa.

Ngài ban cho chúng tôi có được nhiều anh chị em thân yêu cùng một đức tin, cùng một Thánh Linh, trong thân thể của Đấng Christ.

Kế tiếp, chúng tôi xin chân thành ghi lại nơi đây lời biết ơn tất cả các anh chị em đã luôn cầu thay, khích lệ, và tiếp trợ chúng tôi:

Các anh chị em đã vui với chúng tôi và khóc với chúng tôi (Rô-ma 12:15).

Các anh chị em đã vâng phục chúng tôi theo Lời Chúa dạy (Hê-bơ-rơ 13:17).

Các anh chị em đã mang lấy gánh nặng cho chúng tôi trong nhu cầu vật chất của chúng tôi theo Lời Chúa dạy (Ga-la-ti 6:2), và đã lấy hết thảy trong của cải mình mà chia cho người dạy Đạo (Ga-la-ti 6:6).

Chúng tôi cầu xin Đức Chúa Trời thành tín sẽ ban thưởng rời rộng cho các anh chị em gấp trăm lần hơn trong đời này và đời sau. Nguyện "Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh quang trong Đấng Christ Jesus" (Phi-líp 4:19).

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
21.11.2012

 

Share This:

Comments are closed.