1,947 views

Bổn Phận Cầu Thay cho Mọi Người

Huỳnh Christian Timothy

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này
https://od.lk/d/MV8xMTUyMDIwMzBf/11426_BonPhancauThayChoMoiNguoi.mp3

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Dưới đây là I Ti-mô-thê 2:1-4 theo bản Hiệu Đính 2012
http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible

1 Vậy, ta dặn rằng, trước hết mọi sự, phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu van, tạ ơn cho mọi người,

2 cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật mà ở đời cho bình tịnh yên ổn.

3 Ấy là một sự lành và đẹp mắt Thiên Chúa là Đấng Giải Cứu chúng ta,

4 Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật.

 

Share This:

Comments are closed.