4,899 views

Bốn Mùa Trăng Máu

Bảy Thiên Tượng sẽ xảy ra trong khoảng thời gian từ 11.2013 đến 09.2015

Hình 1: Bốn hiện tượng nguyệt thực toàn phần, một hiện tượng nhật thực toàn phần, và một hiện tượng nhật thực bán phần sẽ xảy ra trong khoảng thời gian từ 15.04.2014 đến 28.09.2015

Hình 2: Sao chổi ISON sẽ đến gần trái đất vào cuối tháng 11 này.

Chúng tôi giữ đúng quan điểm theo sự dạy dỗ của Thánh Kinh, đó là: Dù chúng ta có thể biết rằng ngày Chúa trở lại để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian đã rất gần! Có thể xảy ra bất cứ lúc nào! Nhưng không ai có thể biết ngày và giờ Chúa trở lại. Thánh Kinh cũng không hề dạy rằng, ngày Chúa trở lại sẽ rơi vào ngày lễ nào của Cựu Ước, mặc dù ngày Lễ Thổi Kèn là hình bóng cho sự Chúa trở lại.

Chúng tôi đăng tải bài này để con dân Chúa tham khảo về những thiên tượng sẽ xảy ra trong hai năm 2014-2015 và trùng hợp cách lạ lùng với các ngày lễ trong Cựu Ước của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, kèm theo hiện tượng sao chổi ISON sẽ đến gần địa cầu vào cuối tháng 11 năm 2013 này [1], [2]. Chắc chắn, đó là một điềm, một dấu hiệu, và phần lớn là dấu hiệu có liên quan nghiêm trọng đến dân tộc và quốc gia I-sơ-ra-ên, đến thành thánh Giê-ru-sa-lem. Rất có thể, Cuộc Chiến Trung Đông Theo Thi Thiên 83, sẽ xảy ra trong thời kỳ 2014-2015 [3], [4].

  • Ngày 15.04.2014: Lễ Vượt Qua – Nguyệt thực toàn phần, mặt trăng hoàn toàn nằm trong bóng của trái đất nên có màu đỏ và được gọi là “trăng máu.” Mùa Trăng Máu 1.
  • Ngày 25.09.2014: Lễ Thổi Kèn. Một số người tin rằng, rất có thể Hội Thánh sẽ được Chúa cất lên trong ngày này! [5].
  • Ngày 08.10.2014: Lễ Lều tạm – Nguyệt thực toàn phần, mặt trăng hoàn toàn nằm trong bóng của trái đất nên có màu đỏ và được gọi là “trăng máu.” Mùa Trăng máu 2.
  • Ngày 20.03.2015: Ngày đầu tháng Giêng theo lịch tế lễ của dân I-sơ-ra-ên, là ngày Chúa ban hành lịch cho dân I-sơ-ra-ên (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:2) – Nhật thực toàn phần, mặt trăng nằm giữa trái đất và mặt trời, hoàn toàn che khuất mặt trời, nên mặt trời bị tối đen.
  • Ngày 04.04.2015: Lễ Vượt Qua – Nguyệt thực toàn phần, mặt trăng hoàn toàn nằm trong bóng của trái đất nên có màu đỏ và được gọi là “trăng máu.” Mùa Trăng Máu 3.
  • Ngày 13.09.2015: Lễ Thổi Kèn. Nhật thực bán phần. Một số người tin rằng, rất có thể Hội Thánh sẽ được Chúa cất lên trong ngày này! [5].
  • Ngày 23.09.2015: Lễ Chuộc Tội, trùng hợp với năm Vui Mừng (năm Hân Hỉ – Jubile year), là năm cứ mỗi 49 năm mới có một lần. Trong năm Vui Mừng, nô lệ được trả tự do, người cầm cố sản nghiệp được lấy lại mà không phải trả tiền chuộc (Lê-vi Ký 25:10). Rất có thể Cuộc Chiến Theo Thi Thiên 83 sẽ xảy ra và dân I-sơ-ra-ên sẽ chiếm lại tất cả các vùng đất đã được Thiên Chúa hứa ban cho họ.
  • Ngày 28.09.2015: Lễ Lều tạm – Nguyệt thực toàn phần, mặt trăng hoàn toàn nằm trong bóng của trái đất nên có màu đỏ và được gọi là “trăng máu.” Mùa Trăng máu 4.

[1] http://www.space.com/23515-comet-ison-brightness-stargazing-update.html

[2] http://www.khoahoc.com.vn/khampha/vu-tru/48141_Sao-choi-the-ky-se-khong-sang.aspx

[3] http://kytanthe.net/?p=88 

[4] http://kytanthe.net/?page_id=85

[4] Xem ý nghĩa của Lễ Thổi Kèn trong bài “Hội Thánh – Phần 13: Lễ Sa-bát:”
http://thanhoc.timhieutinlanh.net/?p=384

* Hình 1 lấy từ: http://www.watch.org/html/images/Photo-RedMoonChart.png

* Hình 2 lấy từ: http://www.khoahoc.com.vn/photos/image/082013/02/sao-choi-ison.jpg

** Xin đọc thêm bài: Hiện Tượng Mặt Trăng Máu
http://www.timhieutinlanh.net/?p=3489

*** Xin tìm hiểu về Thời Kỳ Tận Thế tại đây: www.kytanthe.net

Huỳnh Christian Timothy
08.11.2013

Share This:

Comments are closed.