4,032 views

Bốn Câu Nói của Ông Gióp

Phan Văn Tấn
Việt Nam

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này
https://www.opendrive.com/folders?MV85MjQwMDcxX1NjMXBE

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Phần âm thanh của bài giảng này được xếp trong CD_Chia Sẻ
http://www.timhieutinlanh.net/?page_id=3274

Share This:

Comments are closed.