1,854 views

Bản Thể và Bản Chất của Loài Người

Hỏi:
 
Muc su Tim Huynh than men trong Chua,
 
Toi co doc mot so bai cua MS viet. Toi nhan biet MS nghien cuu kha ky va kha sau sac ve loi Chua va trinh bay voi mot cach nhe nhang va nhin nhuc. Nhung toi co dieu muon MS giai thich cho mot nguoi muon ” lam sao de tang truong” chinh xac hon voi nhung nguyen tac giai kinh:
 
1/ Con nguoi chung ta chi co 2 phan : Hon (soul) va xac (body) Sang the Ky. A living being (vat co sanh linh), Giaco: Xac khong co hon thi chet (the body without the spirit is dead), Cong vu cac su do 20:10. Cho boi roi, linh hon con o trong nguoi (He was picked up dead,… he  is alive) Truyen dao 12:7, Bui tro tro vao dat,..than linh tro ve noi DCT (the spitit returns to God who gave it NIV),
 
Tuy nhien Hon co nhung hoat dong cua no cung nhu xac co nhung hoat dong cua no ( Hon nhap the) va trang thai (state) va hoat dong cua HON trong kinh thanh de cap de nhieu lan: Me Phan xac xua Chua Mary said :” My soul glorifies the Lord and my spirit rejoices in God my Saviour.”Thi thien 84:2 My soul yearns,even faints,for the court of the Lord;my heart and my flesh cry out for the living God.”.

 
2/ Su tai sinh va su phuc sinh cua xac (body,flesh)  khac nhau (new creation, to be born again and resurrection.) Su phuc sinh thi xac moi bien hoa vao ngay tai lam cua Chua, con tai sinh thi ngay bay gio xac va hon phai tro thanh new creation.
 
Xin Chua ban on tren Muc su va xin Chua Thanh linh dan dat Ms vao le that va an dien cua ngai cang hon de danh Ngai duoc vinh hien va nuoc Ngai duoc mo mang qua su truong thanh cua con dan ngai.
 
Neu Muc su thay khong hai long voi nhung gi toi noi,xin MS  tha thu va bo qua cho.
 
God’s servant.
 
Nguyen.
 

Đáp:

Chào bạn Nguyễn,

Xin cám ơn những góp ý của bạn. Nhờ lời góp ý của bạn mà tôi được phong phú ý tưởng hơn trong đề tài: Loài Người.

1. Có hai quan điểm thần học khác nhau về bản thể và bản tính của loài người: (1) Người gồm hai phần: linh hồn và thể xác, và (2) Người gồm ba phần: tâm thần (spirit), linh hồn (soul), và thể xác (flesh).

Tôi chọn quan điểm hai vì đúng với Thánh Kinh. Có rất nhiều câu Thánh Kinh đề cập đến phần tâm thần của loài người. Tôi chỉ trích dẫn phần Tân Ước mà thôi:

– Ma-thi-ơ 26:41; Mác 14:38: Tâm thần (spirit) thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối.
– Lu-ca 1:47: Tâm thần (spirit) tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời.
– Lu-ca 1:80: Tâm thần (spirit) mạnh mẽ.
– Giăng 4:23, 24: Sự thờ phượng thật là thờ phượng bằng tâm thần (spirit) và lẽ thật.
– Giăng 13:21: Tâm thần (spirit) Ngài bối rối.
– Rô-ma 1:9: Vì Đức Chúa Trời mà tôi lấy tâm thần (spirit) hầu việc.
– I Cô-rinh-tô 14:2: Trong tâm thần (spirit) mà nói lời mầu nhiệm.
– I Cô-rinh-tô 14:14: Tâm thần (spirit) tôi cầu nguyện.
– I Cô-rinh-tô 14:15: Cầu nguyện theo tâm thần (spirit). Hát theo tâm thần (spirit).
– I Cô-rinh-tô 14:16: Lấy tâm thần (spirit) mà chúc tạ.
– I Cô-rinh-tô 14:32: Tâm thần (spirit) của các đấng tiên tri suy phục các đấng tiên tri.
– I Cô-rinh-tô 16:18: Làm cho yên lặng tâm thần (spirit).
– II Cô-rinh-tô 7:13 Tâm thần (spirit) người được yên lặng.
– Ga-la-ti 6:18: Ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta ở với tâm thần (spirit) anh em.
– Cô-lô-se 2:5: Tâm thần (spirit) tôi vẫn ở cùng anh em.
– I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23: Nguyền xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyền xin
tâm thần (spirit), linh hồn (soul), và thân thể (flesh) của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, khi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta đến!
(King James: And the very God of peace sanctify you wholly; and I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ.)
– II Ti-mô-thê 1:7: Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần (spirit) nhút nhát.
– II Ti-mô-thê 4:22: Chúa ở cùng tâm thần con!
– Phi-lê-môn 1:25: Ân điển của Đức Chúa Jêsus Christ ở với tâm thần anh em!
– I Phi-e-rơ 3:4: Tâm thần dịu dàng im lặng.

Mời bạn xem loạt bài về “Loài Người” tại đây, xin dò xuống giữa trang: http://timhieuthanhkinh.net/le-that-cua-thanh-kinh/

2. Tái sinh chỉ về phần thuộc linh: tâm thần (spirit) và linh hồn (soul). Phục sinh chỉ về phần thuộc thể: thân xác (flesh). Khi loài người phạm tội thì gánh lấy hậu quả của tội lỗi là sự chết. Sự chết bao gồm sự chết thuộc linh và sự chết thuộc thể. Chết lần thứ nhất và chết lần thứ nhì.

Chết lần thứ nhất (sự chết tạm thời – vì sẽ được sống lại): tâm thần bị phân cách với Đức Chúa Trời, linh hồn không còn khả năng sống theo tiêu chuẩn thánh khiết của Chúa, đó là cái chết thuộc linh. Sau cùng thì thể xác bị phân cách với tâm thần và linh hồn, tâm thần trở về cùng Đức Chúa Trời, linh hồn đi vào âm phủ (hoặc thiên đàng, nếu là người chết trong Chúa), đó là cái chết thuộc thể.

Chết lần thứ nhì (sự chết đời đời – chỉ xảy ra đối với những ai không có sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời): linh hồn kết hợp trở lại với thể xác để ra trước tòa phán xét của Đức Chúa Trời. Sau đó, toàn vẹn con người đã phục sinh đó bị phán xét và nhận lãnh án phạt trong hỏa ngục đời đời. Án phạt là đời đời và hỏa ngục cũng là đời đời.

Mọi người đều lầm lỡ và chết mất trong tội ác mình (chết lần thứ nhất) nhưng ai tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ thì được sinh lại (tái sinh – sinh từ trên cao – sinh bởi Đức Chúa Trời) và được thoát khỏi sự đoán xét, thoát khỏi sự chết lần thứ nhì.

Khi loài người phạm tội thì tâm thần và linh hồn chết trước, thể xác chết sau. Khi loài người được tái sinh thì tâm thần và linh hồn được tái sinh trước rồi thân thể sau khi chết đi mới được tái sinh (phục sinh) sau.

Chúng ta là con dân của Chúa, tâm thần của chúng ta đã được tái sinh cho nên chúng ta có thể tương giao với Đức Chúa Trời, nghe được tiếng Ngài, trò chuyện được với Ngài và thờ phượng Ngài (người chưa tái sinh thì không thể thờ phượng Đức Chúa Trời – vì muốn thờ phượng Đức Chúa Trời thì phải thờ phượng bằng tâm thần và lẽ thật); linh hồn chúng ta cũng đã được tái sinh cho nên chúng ta mới có thể yêu thương người khác như chính mình và vừa muốn vừa làm theo thánh ý của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên thể xác của chúng ta chưa được tái sinh cho nên thể xác của chúng ta cần phải được bắt phục (I Cô-rinh-tô 9:27), cần phải khiến nó trở thành đồ dùng của sự công bình (Rô-ma 6:19). Thể xác của chúng ta vẫn tiếp tục suy tàn cho đến khi trở về với bụi đất, chờ ngày được sống lại. Có một trường hợp ngoại lệ cho những ai ở trong Hội Thánh của Chúa vào thời điểm Chúa đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian: Họ sẽ không chết mà thân thể được biến hóa rồi cất lên không trung gặp Chúa giữa những đám mây để ở cùng Chúa luôn luôn (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:17). Đó là sự trông cậy phước hạnh của Hội Thánh gần hai ngàn năm nay.

Người tin Chúa trong cõi đời đời vẫn gồm ba phần: tâm thần, linh hồn và thể xác. (Chúa sẽ tạo trời mới và đất mới cho nên loài người vẫn cần thể xác để tương tác trên đất mới mà Chúa sẽ ban cho: Người công bình sẽ hưởng được đất!) Người không tin Chúa ở trong hỏa ngục đời đời thì chỉ có linh hồn và thể xác. Nơi đó, họ bị xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của Ngài đời đời (II Tê-sa-lô-ni-ca 1:9) cho nên họ không cần có phần tâm thần.

3. Xin bạn chỉ gọi tôi là Tim Huỳnh, đừng gọi là “Mục Sư” Tim Huỳnh. Nếu muốn nói đến chức vụ hoặc công việc chăn bầy trong Hội Thánh của Chúa thì xin dùng danh từ “pastor” hoặc “người chăn” cho đúng với Thánh Kinh. Mời bạn đọc những bài liên quan đến danh xưng “mục sư” tại đây: http://timhieuthanhkinh.net/?p=71 

Quý mến trong Đấng Christ.

Tim Huỳnh

 

Share This:

Comments are closed.